Categorie R (Restauratie en (Ver)Nieuwbouw)

Door de jaren heen worden er schepen nieuw gebouwd, gerestaureerd of (ver)nieuwbouwd (oorspronkelijk schip niet meer te redden en staat er als voorbeeld naast). Ook worden er prachtige replica's gebouwd op basis van oude tekeningen en met oude modellen en schilderijen als voorbeeld. Het schip is (ooit) ingeschreven in het Stamboek of het schip is onbekend.
Er zit vaak een lange tijd tussen de aanvang van de werkzaamheden en de afronding daarvan. De Criterium Commissie volgt in deze gevallen de werkzaamheden als het "project" bij het Stamboek wordt aangemeld, maar pas bij afronding is duidelijk in welke "actieve" Categorie van het Stamboek het schip echt kan worden ingeschreven. In dergelijke gevallen gaan we in overleg met de eigenaar en wordt het schip tijdelijk in de Categorie R(estauratie en (Ver)Nieuwbouw) ondergebracht en staat op dat moment in het Stamboek geregistreerd. 
Als het schip een SSRP-plaquette aan boord heeft, wordt het onder het bestaande nummer geregistreerd. Als het voor het Stamboek een "onbekend" schip is, krijgt het een voorlopig 8000-nummer.
Wanneer de Registratie verandert in Inschrijving, krijgt het schip haar definitieve Plaquettenummer.

Verplichte schouw na afronding werkzaamheden

Na afronding van de werkzaamheden zal de Criterium Commissie het schip schouwen. Het schip zal dan definitief in de aangegeven categorie worden ingedeeld, e.e.a. in overeenstemming met de op dat moment geldende criteria.

Eigenaar is Donateur

De eigenaar is donateur van de Stichting met alle voordelen die daarbij horen en wij kunnen op de website de vorderingen van de werkzaamheden bij het schip tonen. Wanneer het schip (weer) aan alle geldende Criteria voldoet en dit wordt bevestigd door het Schouwrapport van de Criterium Commissie, valt het schip in de dan te bepalen "Actieve" Categorie.
Als het schip (ooit) was ingeschreven, is er een plaquette aan boord en zal het schip bij de afronding van de werkzaamheden weer met hetzelfde plaquettenummer worden ingeschreven, anders krijgt het schip een nieuw plaquettenummer.

Bekijk alle schepen in Categorie R

In het Stamboek geregistreerde schepen met Categorie R

Terug naar vorige pagina