Categorie V (Verdwenen, 'Niet Actief')

Nu ons Stamboek steeds beter ontsloten wordt, wordt ons ook steeds vaker meegedeeld dat een bepaald schip niet meer bestaat. Verwoest door brand, gesloopt of afgezonken. Soms zijn ze volledig uit het oog verloren, maar duiken ze plotseling weer ergens (bijvoorbeeld in het buitenland) weer op. Deze schepen hebben we ondergebracht in een Categorie V (erdwenen), om ze als een aparte groep met hun geschiedenis te kunnen presenteren. In het gunstigste geval krijgt de Stichting een enkele keer een mailtje met daarin een 'levensteken' waaruit blijkt dat de schepen niet verdwenen zijn. Graag komen we in contact met deze eigenaren.