Categorie X ('Slapend' dus 'Niet Actief')

Jachten die ooit 'actief' ingeschreven zijn geweest in het Stamboek en waarin (als de regels zijn gevolgd) een Stichtingsplaquette aanwezig hoort te zijn. Het zijn dus jachten met Stichtingsplaquette, waarvan de eigenaar geen donateur van de Stichting is. Op moment van verkoop of opzegging verhuist het schip van een ‘actieve’ Categorie (A tm D) naar deze Categorie X. De tot dan toe bekende eigenaar wordt in het bestand geregistreerd als oud-eigenaar. Eigenaren denken (soms) dat hun schip 'gewoon' in het Stamboek staat ingeschreven en gaan daarbij vanuit dat zij verder geen actie te hoeven ondernemen. Dat is dus niet zo: de schepen 'slapen'. In het gunstigste geval krijgt de Stichting een enkele keer een mailtje met daarin een 'levensteken'. Graag komen we in contact met deze eigenaren.