Categorie Z (Alleen Registratie, geen plaquette, 'Niet Actief')

Bij het systematisch doorwerken van alle tussen 1954 en 1990 uitgegeven schepenlijsten is opgevallen, dat een vrij groot aantal jachten een of meer jaren is opgenomen geweest zonder dat een plaquettenummer werd toegekend. De bepaling in het huishoudelijk reglement, dat elk ingeschreven jacht een plaquette met het inschrijvingsnummer behoort te hebben, is pas in in de jaren-'80 van vorige eeuw van kracht geworden. Voordien had de eigenaar de vrije keus om al dan niet een genummerde plaquette aan te schaffen; zag hij daarvan af dan kreeg het jacht in kwestie ook geen nummer met de mogelijkheid tot identificatie.

De beschikbare gegevens van deze ongenummerde jachten zijn ook in ons Stamboek vastgelegd. Besloten is, om daarvoor een apart bestand aan te maken met nummers vanaf 9000 naar analogie van de plaquettenummers en deze schepen in te delen in Categorie Z. In alle gevallen wordt bij een aanmelding nagegaan of het jacht in kwestie al eerder zonder plaquettenummer in het Stamboek is opgenomen geweest zodat er in feite sprake is van een her-aanmelding. Uiteraard doet zich daarbij het probleem voor, dat moeilijk is na te gaan of in dit bestand jachten zijn vermeld die later onder een andere naam opnieuw zijn aangemeld en bij die gelegenheid een plaquettenummer hebben gekregen. Daarom is het zo belangrijk om ook deze schepen in onze schepenlijst te presenteren, zodat eigenaren mogelijk kunnen nagaan of zij een of meer van de opgenomen jachten herkennen als een later onder een andere naam opnieuw ingeschreven jacht.

 

Bekijk alle schepen in Categorie Z

In het Stamboek ingeschreven schepen met Categorie Z

Terug naar vorige pagina