De Dordtse poon 'Dicke Door'

Christian Renolleau uit Rochefort schrijft op 6 augustus 2019: Je suis le propriétaire actuel du 'Dicke Door' depuis mars 2013

Bonjour,
Je viens de découvrir votre association sur internet, (https://www.ssrp.nl/stamboek/schepen/dicke-door-1382) je suis le propriétaire actuel du 'Dicke Door' depuis mars 2013, je l'ai acheté à Jan Antonie Harms qui habitait à l'époque à Hollandsche Rading. Je l'ai acheté afin de vivre dessus à Paris au port de l'Arsenal pendant 1 an en attendant ma future retraite. Je l'ai amené à Paris par les canaux (Amsterdam- Rotterdam- Antwerpen - gent - Lille - Compiègne - Paris).
Ensuite je l'ai convoyé  jusqu'en Charente -Maritime en passant par la Manche jusqu'à St Malo puis le canal de la Rance vers Rennes et enfin La Vilaine jusqu'à Arzal, et à nouveau la mer ''Océan Atlantiqu" pour l'emmener jusqu'à Rochefort où il est amarré depuis 2013.

Je suis ravi de ce bateau, je l'ai inscrit au Patrimoine Maritime et Fluviale, voir site ci-dessous et actuellement je me suis rapproché du Yacht Club Classique de La Rochelle pour qu'il soit présenté au coté des autres bateaux du musée maritime de La Rochelle  (voir site ci-dessous). Depuis peu,  nous nous sommes associés avec des amis passionnés de vieux gréements et nous avons créé une association de restauration, d'entretien de vieux gréements afin de les faire naviguer et de faire naviguer nos adhérents  qui se nomme "Quovadis" (voir site ci-dessous).
Je navigue régulièrement avec  dans les pertuis charentais et je le loue également à quai à des touristes de passage. Il a un franc succès. J'aimerai enrichir son historique afin de mieux le faire connaitre aux membres du Yacht Club Classique et également au Patrimoine Maritime et Fluviale, avez vous des éléments sur son histoire ? S'il a participé à des régates de tjalk ? etc.
En contre partie, nous serons intéressés pour enrichir vos archives de sa nouvelle vie.
Nous restons à votre disposition  sur ce sujet.
Bien à vous 

De 'Dicke Door' gelegen aan de jachthaven van Rochefort nabij de Corderie Royale,  afgemeerd aan het ponton van de quai aux vives
De 'Dicke Door' gelegen aan de jachthaven van Rochefort nabij de Corderie Royale, afgemeerd aan het ponton van de quai aux vives

De Nederlandse versie

Ik heb zojuist jullie Stichting ontdekt op het Internet. Ik ben de huidige eigenaar van 'Dicke Door' sinds maart 2013. Ik kocht het van Jan Antonie Harms, die woonde destijds in Hollandsche Rading. Ik kocht het schip om in Parijs in de haven van l'Arsenal te wonen in afwachting van mijn toekomstige pensioen. Ik bracht haar naar Parijs door de kanalen (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-gent-Lille-Compiegne-Parijs). 
Daar bracht ik haar naar Charente-Maritime via het Engelse Kanaal naar St Malo. Vervolgens het Rance-kanaal naar Rennes en uiteindelijk La Vilaine naar Arzal en opnieuw via de Atlantische Oceaan naar naar Rochefort, waar ze sinds 2013 in het dok ligt.
Ik ben erg blij met deze boot, ik heb me geregistreerd in het Maritiem en Fluviaal erfgoed. Nu heb ik de Yacht Club Classic La Rochelle benaderd om het naast de andere boten van het Maritiem Museum van La Rochelle te presenteren.
Onlangs hebben we samengewerkt met vrienden, die gepassioneerd zijn door oude tuigage en we hebben een associatie van restauratie, onderhoud van oude zeilschepen opgezet om ze te leren navigeren en om onze leden te laten varen. Deze wordt 'Quovadis' genoemd.
Op de volgende websites kan alle informatie daarover worden bekeken:

https://www.patrimoine-maritime-fluvial.org/navires-du-patrimoine/navires-bip/
http://www.yachtclubclassique.com/
http://quovadis.e-monsite.com/

Ik zeil regelmatig door de sluizen in Charente en ik verhuur het schip ook aan de pier voor toeristen. Hij is een groot succes. Ik wil graag haar geschiedenis verrijken om het beter bekend te maken bij de leden van de Classic Yacht Club en ook bij het Maritiem en Fluviaal Erfgoed. Hebben jullie meer informatie over haar geschiedenis? Heeft het bijvoorbeeld deelgenomen aanregatta's? etc. In ruil daarvoor zullen we geïnteresseerd zijn om uw archieven van haar nieuwe leven aan te vullen.

vriendelijke groeten, 
Christian Renolleau

In Rochefort
In Rochefort

Van de geschiedenis voor 1985 van de Dordtse Poon 'Dicke Door' is helaas niets bekend

In ons Stamboekarchief staat vermeld dat het schip de eerdere naam 'Snorrevaer' heeft gehad. In welke jaren en met welke eigenaar wordt daarbij niet vermeld. In de gedigitaliseerde Liggers (met de afmetingen van alle Nederlandse binnen­vaartschepen), waarvan de originelen in het Maritiem Museum in Rotterdam liggen, is ook niets terug te vinden wat herleidbaar is tot de 'Dicke Door'. Er zijn geen helaas geen meetgegevens, eerdere namen of namen van eerdere eigenaren bekend.

Op de website "Schepen & Schippers van Bergen-op-Zoom" worden naast de typebeschrijving, ook de resultaten van een onderzoek naar poonschuiten, die zijn gebaseerd op het voorkomen van gegevens van poonschuiten in kranten en archiefstukken, gepresenteerd. 

Opgemerkt: Reactie op deze pagina
  • ?
  • (jpg,jpeg,bmp,tiff,zip,pdf,rar)
  • In ons Privacystatement kunt u nalezen hoe de SSRP met de op dit formulier verstrekte, privacygevoelige gegevens omgaat.

Terug naar overzicht