Wie weet iets over de Lemsteraak (Mosselaak) BRU56?

De Lemsteraak (Mosselaak) BRU56 (mogelijk) gebouwd in 1902 in Lemmer door Gebr. de Boer of in Noord Holland?

In 2018 is de Lemsteraak BRU56 (waarschijnlijk gebouwd of verbouwd als mosselaak, voor de mosselvisserij in Zeeland) ingeschreven in het Stamboek met plaquettenummer 2290. De huidige eigenaar Laurents Meijer uit Capelle aan den IJssel heeft het schip gekocht in 2017. Hij probeert nu de geschiedenis van zijn schip te achterhalen. Het Stamboek heeft daarbij ook de hulp ingeroepen van een aantal mensen met veel kennis over de bouw van de oorspronkelijke Lemsteraken voor de visserij, maar ook mensen met kennis van de visserijschepen in de Zeeuwse delta. 

Huidige eigenaar Laurents Meijer vraagt het volgende:

Volgens gegevens uit uit het Visserijmuseum in Vlaardingen (groot archief!!) is de familie KIK in Bruinisse rond 1911/1912 eigenaar geweest van de aak. Misschien hebben zij het schip ook laten bouwen in 1902 (bouwjaar volgens overlevering). In 1917 zou het schip verkocht zijn naar de provincie Utrecht. Rond 2010 zou een F. Buurman eigenaar zijn geweest.
De geschiedenis van dit schip kent dus nog vele hiaten. Maar we kunnen ons niet voorstellen dat niemand in alle tussenliggende jaren de BRU56 niet heeft gekend, want het lijkt er op dat het visserijnummer al ruim een eeuw aan dit schip is gekoppeld.

Wie weet er mogelijk meer van dit schip? Zijn er nog meer oud-eigenaren bekend van het schip, die mogelijk aanvullende informatie hebben? Zijn er mogelijk nog ergens oudere foto's beschikbaar?

Alle informatie van de BRU56, die tot nu toe is verzameld, staat op Schepenpagina van het schip in het Stamboek.

Aanvulling oktober 2018

Eigenaar Laurents Meijer schrijft:
We hebben inmiddels een aantal musea uitgeplozen en bibliotheken bezocht. In het Zuiderzee Museum hebben we een aantal mensen gesproken die ons schip in de haven hadden zien liggen en die wel een paar ideeën hadden wat betreft bouwjaar en bouwwerf. Het schip zou van voor 1900 zijn uitgaande van het volgende. Daar waar de steven van het voorschip aanhecht op het vlak is er een driehoekige houten keg geplaatst. Dit omdat het blijkbaar nog niet mogelijk was om deze aanhechting fraai te klinken. Ook boven op de voor en achter steven vinden we nu een gelaste afdichting die niet geklonken is. Dit zou er op duiden dat ook hier een houten afdichtplaat zou hebben gezeten. Volgens de mensen die wij hebben gesproken zijn deze karakteristieken van voor 1900.
Verder zijn we opzoek naar de bouwwerf. dit leidt tot nu toe tot speurwerk in de richting van Van Goor in Kampen. Echter hebben we ook contact gehad met de heer Stofberg, die in de richting van de werf van Croles in IJlst wijst. De heer Stofberg komt komende maand nog even langs om het schip goed te bekijken. Hopelijk kan hij dan aan het plaatwerk en klinkwerk meer zien.
Het Fries Scheepvaart Museum hebben we ook benaderd, maar heeft helaas geen werfboeken meer van Croles. Ook in de schepenlijst van deze werf komt geen overeenkomstige aak voor. We hebben ook de werfboeken van Van Goor bekeken in het Zuiderzee Museum. Helaas gaan deze boeken niet ver genoeg terug zodat we ook hier niet veel konden vinden. 

Reactie Opsporing Verzocht
  • (jpg,jpeg,bmp,tiff,zip,pdf,rar)
  • In ons Privacystatement kunt u nalezen hoe de SSRP met de op dit formulier verstrekte, privacygevoelige gegevens omgaat.

Terug naar vorige pagina