Oude Schepenlijsten

In onze archieven hebben we een aantal overzichten van schepen die al in de 18e eeuw bestonden. Daarvan bestaan er gelukkig nog een aantal en deze worden door hun eigenaren natuurlijk gekoesterd. Het Nederlandsch Jachtregister 1924-1925 is een hele bekende. Maar daarnaast zijn er diverse interessante overzichten die we willen presenteren. Vanaf 1954 kent het Stamboek de zogenaamde Schepenlijsten. De eerste samengesteld door de Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten, opgericht in 1952 en de tweede in 1956 als eerste officiële Schepenlijst van de SSRP. Daarna werd er op regelmatige basis door de SSRP een Schepenlijst uitgegeven. Tegenwoordig doen we dat natuurlijk digitaal en één keer in de twee jaar ook op papier. Daarnaast ontvangen we van andere publicisten ook voor het Stamboek interessante overzichten.
 

Een mooi voorbeeld: Nederlandsch Jachtregister 1924-1925 en het Supplement

Het Nederlandsch Jachtregister bevat een overzicht van pleziervaartuigen in Nederland uit 1924 en 1925, vastgelegd in twee boekjes. Scheepsnamen, namen en adressen van eigenaars, typeaanduidingen en ligplaatsen staan erin. Verder kun je aanvullende informatie over de al dan niet aanwezige motor en het lidmaatschap van een eventuele watersportvereniging vinden. De boekjes zijn antiquarisch. 

Nederlandsch Jachtregister 1924-1925 en het Supplement

Diverse 'Papieren' Schepenlijsten en Overzichten