Overzicht van de Friese jachten, waarvan omstreeks 1925 naam en eigenaar bekend zijn

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "Het Friese jacht' in 1992: Onze naspeuringen naar de vloot van Friese jachten ten tijde van zijn grootste omvang hebben de namen naar boven gebracht van 107 jachten van 5 meter of langer. In het navolgende overzicht zijn deze gerangschikt naar werf van herkomst, voorzover die in de geraadpleegde bronnen te vinden was. In de 3e en 4e kolom van het overzicht hebben wij met een * aangegeven of het betreffende jacht voorkomt in het Nederlandsch Jachtregister en/of in het KVNWV-archief en in de 5e kolom is met wb aangegeven, dat het jacht is teruggevonden in een van de bewaard gebleven werfboeken van Van der Zee, Lantinga of Van der Werf. De 7e kolom vermeldt een eventueel zeilnummer, waaronder het jacht bij de KVNWV geregistreerd was. In de laatste kolom is aangegeven in welke jaargang( en) van de tijdschriften "De Watersport" (WS), "Ons Element" (OE) en/of "De Waterkampioen" (WK) het jacht vernoemd is. Een foto is door toevoeging van een F aangegeven.

pdf Overzicht van de Friese jachten, waarvan omstreeks 1925 naam en eigenaar bekend zijn

Alle resultaten

In het Stamboek 'actief' ingeschreven of geregistreerde Friese jachten

"ACTIEF' INGESCHREVEN" schepen zijn de schepen die bij Inschrijving voldoen aan de geldende criteria en wij kennen de eigenaren, die jaarlijks hun 'bijdrage voor Inschrijving (en onderhoud)' betalen (Categorie A tm D en M).

Alle resultaten

Friese jachten die als "Niet actief" vermeld staan in het Stamboek

"NIET ACTIEVE" schepen met een Plaquette en GEREGISTREERDE schepen, zijn de schepen, die ooit zijn vastgelegd in het Stamboek-archief: 

  Schepen die ooit "Actief" ingeschreven zijn geweest (Categorie X).
  Geregistreerde schepen ZONDER plaquette, omdat deze in de beginjaren nog niet bestond en later niet direct verplicht was.
  Schepen waarvan het bestaan bij de oprichting van het Stamboek onzeker was. Deze hebben een registratienummer gekregen in de 9000-serie (Categorie V en Z).

Terug naar vorige pagina