Overzicht van de houten Vollenhoofse Bollen, als jacht gebouwd, bijgewerkt tot 23 maart 1993

Over het ontstaan van de Vollenhovense bol

Er zijn vanaf het ontstaan van de Vollenhovense bol diverse publicaties geschreven over het type, het ontstaan en de ontwikkeling daarvan. In de jaren-90 hebben een paar enthousiaste eigenaren een poging gewaagd een boek te schrijven over de Vollenhovense bol, vergelijkbaar met de boeken van Vermeer en van Beylen. Helaas is dat tot op dit moment niet gebeurd. Wel is er een concept van een aanzet in het archief, gedateerd 23 maart 1993, te vinden.

pdf Geschiedenis Houten Vollenhovense bollen Concept 23-03-1993.pdf

Alle resultaten

Houten Vollenhovense bollen, opgenomen in het Stamboek-archief

Over het ontstaan van de Vollenhovense bol

De vader van Jacob Kroese in den Helder was de eigenaar van de Vollenhovense scheepswerf en als jongen reeds leerde Kroese de Vollenhovense schuit, de Vollenhovense bol en de botter bouwen en repareren. De werkdagen waren lang. Van 's morgens zes tot 's avonds half negen met slechts korte onderbrekingen voor de maaltijden. Niettemin zag de jonge Kroese kans om er in de avonduren een liefhebberij op na te houden. Dat was het bouwen van het model van het schip, dat op de werf op stapel stond en waaraan hij meewerkte. 

Waterkampioen begin juni 1960 nr1039: Over het ontstaan van de Vollenhovense bol

Terug naar vorige pagina