Schepenlijst 2019

Schepenlijst 2019

De afdrukbare Schepenlijst 2019 is in PDF-formaat verschenen. Ze bestaat dit jaar uit een 15-tal onderdelen, vanuit verschillende gezichtspunten samengesteld. U kunt ze per afgerond deel downloaden en indien gewenst zelf op papier (A5-formaat) afdrukken. De documenten zijn een momentopname van de gegevens van schepen en eigenaren zoals we ze op 31 december 2018 in ons archief hebben vastliggen. De Schepenlijsten worden niet meer door ons afgedrukt en via de post naar de eigenaren gezonden. 
In het voorwoord in de Schepenlijst 2016-2017 schreef onze voorzitter: 
Hoewel wij al veel geld en energie hebben gestoken in het via internet ontsluiten van alle relevante gegevens hebben wij wederom (in 2016) besloten, op speciaal verzoek van enkele eigenaren, om ook nog een Schepenlijst af te drukken. Het is de verwachting dat dit de laatste Schepenlijst is, die wij U afgedrukt toezenden. Dit vanwege al het werk en de kosten. Goed bewaren dus!!
U kunt in de Schepenlijst van het Stamboek op deze website natuurlijk alle ons tot nu toe bekende gegevens van de schepen terugvinden.

Mocht er volgens u in de Schepenlijst (in de overzichten en/of op deze website) iets niet kloppen of onvolledig zijn, wilt u ons dat dan doorgeven via het reactieformulier op deze website, die u onderaan elke schepenpagina kunt vinden. Wij bevestigen elke reactie en voeren noodzakelijke wijzigingen zo spoedig mogelijk door.

Zeilnummers

Zoals gebruikelijk is er ook een Schepenlijst samengesteld van de zeilnummers van de schepen in het Stamboek. Deze zeilnummers zijn in tegenstelling tot vorige overzichten op een "logische" manier geordend. In eerdere lijsten werden alleen de zeilnummers van de "actieve" schepen opgenomen. We hebben nu ook een overzicht gemaakt van alle in het Stamboek bekende zeilnummers. Er is al veel geschreven over zeilnummers. Voor 1965 zijn diverse zeilnummers voor diverse schepen gebruikt. Dat had te maken met het niet betalen van een jaarlijkse afdracht of het verdwijnen van een schip, waaraan het nummer in eerste instantie was uitgegeven.

De omslag

Op de omslag een impressie van de expositie in het Maritiem Museum in Rotterdam, die de bezoekers van de winterbijeenkomst op 11 maart 2018 na de lunch, 's middags bezochten.

Schepenlijst 2019: De overzichten vanuit verschillende gezichtspunten

Terug naar vorige pagina