Verdwenen of gesloopte boeiers na 1890

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "De Boeier" in 2005: "Van veel boeiers die verdwenen of gesloopt zijn, hebben wij soms toch nog interessante bijzonderheden kunnen terugvinden, hetzij dat van de oudste schepen tekeningen of andere documenten bewaard gebleven zijn, of dat zij door modelbouwers zijn vereeuwigd."
In het boek staat ook een overzicht van bekende boeiers na 1890 met daarbij aangegeven of ze nog in de vaart zijn. In de jaren-50 heeft de Stamboek-archivaris een aantal verdwenen boeiers gedocumenteerd.

Van veel boeiers die verdwenen of gesloopt zijn, hebben wij soms toch nog interessante bijzonderheden kunnen terugvinden, hetzij dat van de oudste schepen tekeningen of andere documenten bewaard gebleven zijn, of dat zij door modelbouwers zijn vereeuwigd. Een groot aantal van de ruim een eeuw geleden in Nederland gebouwde plezierjachten, waaronder verschillende boeiers, is naar de overzijde van de Noordzee verdwenen.
Met name na de Eerste Wereldoorlog zijn veel boeiers en andere platbodemjachten naar Engeland verkocht, mede omdat in de nasleep ervan nog geruime tijd aldaar geen jachten gebouwd konden worden. Het gedenkboek dat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging 'De Maas' in 1951 uitkwam, bevat hierover de volgende passage: In het crisisjaar 1921 werden door een makelaarskantoor per prijscourant, voor Engeland bestemd, niet minder dan 27 ronde of platbodemjachten te koop aangeboden.
Twee jaar later voeren er reeds een dozijn onder de Engelse vlag en hield men in Engeland wedstrijden voor deze scbepen. Opmerkelijk is dan dat enkele hiervan, zoals we zuJlen zien, ook weer naar hun thuisland zouden terugkeren. Een aantal boeiers die in oude documenten of wedstrijdlijsten genoemd worden, zal de lezer in dit boek niet terugvinden, evenals verschillende die in het Nederlandsch Jachtregister nog vermeld staan. Slechts die schepen waarvan naar onze mening genoeg exacte en interessante gegevens achterhaald konden worden, zijn in dit hoofdstuk beschreven.

pdf Dr. Ir. J. Vermeer - Boeiers in Nederland in het laatste decennium van de negentiende eeuw

pdf Stamboekarchief - Niet meer bestaande boeiers gedocumenteerd in de jaren-50

Alle resultaten

In het Stamboek geregistreerde, verdwenen Boeiers

GEREGISTREERDE schepen zijn de schepen, die ooit zijn vastgelegd in het Stamboek-archief: 

- Schepen die ooit "Actief" ingeschreven zijn geweest.
- Geregistreerde schepen ZONDER plaquette, omdat deze in de beginjaren nog niet bestond en later niet direct verplicht was.
- Schepen waarvan het bestaan bij de oprichting van het Stamboek onzeker was. Deze hebben een registratienummer gekregen in de 9000-serie.

Terug naar vorige pagina