Friese jachten

Het vaartuig, dat wij tegenwoordig 'Fries jacht' noemen, behoort tot de kleinere niet-overdekte zeilscheepjes, uitsluitend geschikt voor de binnenwateren. Met de boeier en de tjotter wordt het gerekend tot de groep van zogenaamde ronde jachten, die in ons land al op een geschiedenis van meer dan drie eeuwen kunnen bogen.

Op schilderijen uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw vinden wij deze en soortgelijke scheepjes veelvuldig afgebeeld, in vorm en in richting vrijwel gelijk aan zoals ze heden nog varen. Overigens worden ook Lemmeraken wel tot de ronde jachten gerekend. Een andere benaming die tegenwoordig wel gebruikt wordt voor deze ronde schepen is die van “Friese kromstevens”.