Grundel

De grundel heeft zich ontwikkeld uit de Aalsmeerse punter, verwant aan de Overijsselse punters. Hij was het universele vervoermiddel te water op en om de voormalige Haarlemmermeer. Hij is van oorsprong 6-8m lang, heeft een plat vlak, vóór en achter oplopend tot bijna aan de waterlijn, rechte zijden, een rechte voorsteven met dezelfde helling van ongeveer 50° als de punter, de pluut en de schiokker. De achtersteven is vervangen door een platte spiegel. De mast staat, evenals bij de punter, nogal voorlijk. Vanouds werd een spriettuig gevoerd, soms zelfs een torentuig, later veelal een gaffeltuig. Het originele grundelzwaard is smaller dan een boeierzwaard doch breder dan een zeezwaard. In onze vloot domineren de verschillende Giponontwerpen, van 6,25-8,50m.

Terug naar vorige pagina