Tholense schouw

De Tholense of Bergense schouw was een halfgedekt visserschip zonder bun en met voor en achter een heve. Een van de kenmerken van een Zeeuwse schouw( en deze afgeleide daarvan, de Tholense schouw) is het ontbreken van een voorsteven. De schouw was voor de mast en achter gedekt, met in het midden een open werkruimte. Afmetingen: 11,5 x 3.4m. Deze schouw werd gebruikt voor de oesterteelt en voor de botvisserij op de Zeeuwse wateren.

Dit scheepstype heeft model gestaan voor een aantal ontwerpen van stalen schouwen, die als jacht zijn gebouwd. Zo komt men de Tholense schouw nu weer in zijn nieuwe gedaante tegen, waarbij er op het eerste gezicht weinig overeenkomst meer bestaat met de "originele" Tholense schouw.

Voordracht op de Winterreünie in Muiden in de sociëteit van de KNZ&RV

Op het programma tijdens de Winterreünie in Muiden in 1997 stonden een voordracht van de heer Jules van Beylen, voormalig conservator van het Nationaal Scheepvaart Museum te Antwerpen over "De schouwen van Zeeland" en een toelichting op de aanvullende criteria voor Zeeuwse schouwen namens de Werkgroep Criteria Schouwen in de persoon van de heer G. de Jong.

Als belangrijkste conclusie uit dit onderzoek kan gelden, dat de meer recent gebouwde "Tholense" schouwen met een rechte achterspiegel, zoals bekend bij de Friese schouwen, als niet authentiek dienen te worden beschouwd.

Aanpassingen Criteria SSRP in 1998

In 1998 is in de Criteria van de SSRP de volgende bepaling opgenomen:
De door A. van Oudgaarden ontworpen Tholense schouwen met een rechte achterspiegel blijven en worden ingeschreven, mits te water gelaten vòòr 1 januari 1996. 

Terug naar vorige pagina