Boatsje

Een boatsje is dus een kleine "boat", d.w.z. een kleine tjotter. De benaming "boatsje" is tot op de huidige dag in gebruik gebleven voor de kleinste ronde jachtjes, in het bijzonder voor die met een eenvoudige bouwwijze, waarbij de huid boven het vlak uit slechts een of twee betrekkelijk brede gangen bestaat, die hoekig op het vlak aansluiten.

Terug naar vorige pagina