Adriana

Adriana Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

In het Stamboekarchief staat vermeld:
Restauratie door v/d Berg te Lemmer in 1980. Waarschijnlijk is toen de stuurhut, ontwerp H. Lunstroo, geplaatst. In 2006 bericht van K. van Duin, Egmond aan Zee, dat het dak van de stuurhut is gemaakt van materiaal, dat op het strand is gevonden.

In 1990 is een halfmodel van dit schip door een oud-medewerker van de werf, waar dit schip is gebouwd (Duijvendijk in Lekkerkerk), aan het streekmuseum in Krimpen aan den IJssel geschonken.

Eigenschappen

Plaquette nummer:1303 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Poon

Bouw

Bouwjaar:1904 Ontwerper:P. en C. v.d. Bussche Antwerpen
Werf:T. van Duyvendijk Werf plaats:Lekkerkerk
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Hout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:16,00 m Breedte berghout:4,00 m
Diepgang:1,00 m Masthoogte water:18,75 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1919 – 1924 N.M. Lebret, Zevenbergen ( Yolande)
1924 – 1926 E.A.H.B. Graaf van Bylandt, Wezep ( Westrenia)
1926 – 1980 In Engeland
1980 – 1983 A. van den Berg, Lemmer
1983 – onbekend E. Obbens, Slijkewijk ( Adriana)

Geschiedenis

1980

1980

1980: SSRP Monografiën 20 Lemsteraken van visserman tot jacht - vervolg

Mr. Dr. T. Huitema schrijft in Monografie nummer 20:
Dit schip werd voor Belgische rekening gebouwd en had volgens ons voormalig bestuurslid Voordewind meer weg van een Zeeuwse Poon dan van een Lemsteraak. De afmetingen zijn 15.50 x 4.60 m. Omstreeks 1919 kwam het in het bezit van Mr N.M. Lebret, de eigenaar van het Friesche Jacht 'Hou Moed', te Oosterbeek. De ligplaats werd Leeuwarden, waar in de jachthaven van de Leeuwarder Watersport een groot schiphuis werd gebouwd. 
In 1924 werd eigenaar E.A.H.B. Graaf van Bylandt te Wezep, iemand die er kennelijk een hobby van maakte schepen te kopen en dan direct daarop weer door te verkopen. Het schip kreeg bij hem de naam 'Westrenia', zoals meerdere van zijn schepen. 
In 1926 ging het schip naar Engeland en is thans weer terug als eigendom van de heer A. van den Berg te Lemmer. 
 

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht