Anna

Anna Verdwenen

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "Tjotters en Boatsjes":
Deze "Anna" is de tweede tjotter met afmetingen van de NWB-klasse "kleine tjotters" die Van Wageningen bouwde in opdracht van Tj. van der Meulen, aannemer te Langweer. Volgens mr dr T. Huitema, de eigenaar van de eerste "Anna", was Van der Meulen niet tevreden met de zeileigenschappen van deze eerste. Bij weinig wind was zij wel snel, maar bij harde wind te traag. Hij liet daarom door Van Wageningen een nieuwe 'Anna' bouwen, waarbij overeengekomen werd: "niet goed, geld terug". Deze tweede boot beviel Van der Meulen wel. De zeilen van de oude "Anna", die onder nummer 11 bij de NNWB was geregistreerd, behield hij voor de nieuwe 'Anna''.

Eigenschappen

Plaquette nummer:47 Zeil nummer:
Categorie:V Tekening nummer:
Type:Tjotter

Bouw

Bouwjaar:1928 Ontwerper:
Werf:A.J. van Wageningen Werf plaats:Veenwouden
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:4,70 m Breedte berghout:0,00 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1928 – onbekend Tj. van der Meulen, Langweer ( Anna)
1953 – 1961 R. Roodenburg, Wassenaar ( Anna)
1961 – 1961 F.J. Hogguer , Nieuw Loosdrecht. ( Anna)
1961 – onbekend R. van Aalderen, Zürich ( Anna)

Geschiedenis

1960

februari 1960

februari 1960: Waterkampioen februari 1960 nr1034 - Zilveren tjottertje als wisselprijs

In de W.K. nr. 1031, blz. 855 stond de mededeling, dat de Heerenveense Watersportvereniging „Nannewijd" volgens een testamentaire beschikking van wijlen Dr. J. de Graaff uit Heerenveen, de beschikking heeft gekregen over een bijzonder fraai zilveren tjottertje. Het is wellicht aardig hieraan toe te voegen, dat ik sedert een vijftal jaren in het bezit ben van de tjotter 'Nannewijd', waarmee Dr. de Graaff vroeger heeft gezeild. Deze tjotter, die thans de naam 'Elizabeth' draagt, werd in 1924 gebouwd op de kleine werf van Van Wageningen in Veenwouden, als eerste van een serie van drie. Opdrachtgever was v.d. Meulen uit Langweer, een bekend wedstrijdzeiler uit die dagen, die echter het eerste produkt van Van Wageningen niet snel genoeg vond en daarom spoedig deze tjotter inruilde voor een tweede, de 'Anna', waarmee hij vele prijzen won. De Anna zeilt ook nu nog. Het eerste gebouwde tjottertje kwam daarna in verschillende handen. Er werd een ander tuig opgezet, dat er nu nog op staat, met het oude zeilnummer 3. Het is enige jaren geleden geheel opgeknapt door dezelfde Johannes v. d. Meulen, aan wie thans als eerste het zilveren tjottertje is uitgereikt.
Wassenaar, november 1959, Huitema

1997

1997

1997: De 'Anna' in het "Tojotters en Boatsjes" van Dr. Ir. J. Vermeer

Het is met deze tweede 'Anna', dat haar eigenaar in de vooroorlogse jaren talloze malen uitkwam in wedstrijden van de zeilverenigingen "Langweer", "Sneek" en "Oostergoo". 25 jaar bleef Van der Meulen zijn scheepje trouw. Hij was één van de deelnemers aan de eerste reünie van Friese ronde jachten die op 4 en 5 juli 1953 door de Kon. Zeilver. "Oostergoo" te Grouw werd georganiseerd. In hetzelfde jaar verkocht Van der Meulen de "Anna" aan R.F. Roodenburg te Leiden, die haar bij de oprichting van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten aanmeldde. Zij werd eregistreerd onder nummer 47 en komt voor in de eerste schepenlijst van het stamboek gepubliceerd in "De Waterkampioen".
Mevrouw M.E. Roodenburg-van Eck te Leeuwarden vertelde ons nog het volgende. Na de aankoop werd de "Anna" met de Lemmerboot naar Holland overgebracht. De oude Van der Melden heeft nog meegezeild tot Lemmer, alwaar het afscheid hem zwaar viel. In de winter 1954/55 werd de tjotter op de beroemde werf in Joure gerestaureerd door Tjeerd van der Meulen (een verre verwant van de eerste eigenaar) die toen, voor zijn verhuizing naar Sneek, daar zijn bedrijf uitoefende. Het ontsierende opboeisel, dat veel wedstrijdzeilers op hun tjotters lieten aanbrengen, werd toen verwijderd. In het jaar 1956 was de "Anna" met een groot aantal andere tjotters, jachten en boeiers terug in Joure ter herdenking van de scheepsbouwers Eeltje en Auke van der Zee waarbij nieuwe gedenkstenen werden onthuld bij hun graven op de begraafplaats te Westermeer.
In 1961 verkocht de heer Roodenburg de "Anna" aan F.J. Hogguer te Nieuw-Loosdrecht, die haar direct doorverkocht aan R. van AaIderen te Hilversum". Uit correspondentie in het stamboekarchief blijkt", dat de heer Van AaIderen zich in hetzelfde jaar definitief in Zürich (Zwitserland) vestigde met medeneming van de tjotter "Anna", Voor zijn vertrek liet hij nog nieuwe zeilen maken bij de firma Kersken. Tot het jaar 1974 staat de "Anna" dan nog vermeld in de schepenlijst van het stamboek. Wij weten niet of zij heden nog bestaat en zo ja, wie de eigenaar is.

De boot had geen houtsnijwerk behalve de op traditionele wijze versierde roerkop. Opmerkelijk hieraan zijn de eikels aan de krul in de kop.
De boot had geen houtsnijwerk behalve de op traditionele wijze versierde roerkop. Opmerkelijk hieraan zijn de eikels aan de krul in de kop.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht