Argo

Argo Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "Tjotters en Boatsjes":
Deze tjotter werd gebouwd in opdracht van de Sneeker bankier Anton ten Cate ... om de man werk te verschaffen ..... Ten Cate verkocht de tjotter direct door aan Mr H.L. Sixma baron van Heemstra te Langweer, burgemeester van de gemeente Doniawerstal. Waarschijnlijk is de naam "Argo" van deze eerste eigenaar afkomstig. De baron (en ook zijn echtgenote) hield kennelijk van wedstrijdzeilen; uit de bewaard gebleven deelnemerslijsten van de Zeilvereeniging "Langweer" blijkt, dat zolang op de Langweerder Wielen nog wedstrijden voor grote tjotters werden uitgeschreven (tot en met 1924), de "Argo" van de partij was. In dit verband is het aardig een passage te citeren uit de reeds eerder aangehaalde brief: Op de wedstrijden werd de boot gestuurd door wijlen de Langweerder beroemdheid Sybolt de Jong ...; in Langweer voer de echtgenote van de burgemeester mee en zij was niet bang van een spatje water. zoodat bij aankomst de oude Sybolt tegen haar man zei: "Burgemeester jou hawwe een reuze wief" ...

Over behaalde prijzen is ons niets bekend. Het Nederlandsch Jachtregister van 1924-1925 vermeldt de tjotter "Argo" inderdaad op naam van baron Van Heemstra te St. Nicolaasga; zij schijnt ook als wedstrijdjacht bij de KVNWV in de OF-klasse geregistreerd geweest te zijn, onder welk nummer hebben wij niet kunnen terugvinden. De "Argo" bleef eigendom van baron Van Heemstra tot diens overlijden. 

Eigenschappen

Plaquette nummer:1397 Zeil nummer: RE122
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Tjotter

Bouw

Bouwjaar:1908 Ontwerper:H. Hiemstra
Werf:H. Hiemstra Werf plaats:Sneek
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:5,03 m Breedte berghout:2,45 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:9,10 m
Oppervlakte grootzeil:14,48 m2 Oppervlakte fok:7,98 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:22,46 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1908 – 1908 A. ten Cate, Sneek ( Argo)
1908 – 1934 Mr. H.L. Sixma baron van Heemstra, Langweer ( Argo)
1936 – 1948 W. Hepkema, Langweer ( Argo)
1948 – 1952 Mr. K.J. van Douwen, Doniawerstal ( Argo)
1952 – 1960 B. Stastra, Langweer ( Argo)
1959 – 1965 W. Bijlsma, Oosterbeek ( Argo)
1965 – 1976 D.W.C. v.d. Velde, Wassenaar ( Argo)
1986 – 1985 T.K. Hoogslag, Dronrijp ( Argo)
1985 – 2011 J.M Adriani ( Argo)

Geschiedenis

1925

2007

2007

2007: De tjotter 'Argo' in het boek "Tjotters en Boatsjes" van Dr. Ir. J. Vermeer

In het blad "De Golfslag" van 29 juni 1934 verscheen een advertentie met de volgende tekst:
TE KOOP, de snelvarende TJOTTER "Argo", 4,80 x 2,50m, vroeger in eigendom bij wijlen Baron van Heemstra, Te bevragen bij Tj . v.d. Meulen te Langweer.
De tweede eigenaar was W. Hepkema, kastelein van het voor de oorlog zeer bekende Langweerder Bondshotel "De Drie Zwaantjes"®. De tjotter werd nu geëxploiteerd als huurboot voor gasten van het hotel. Als schippers traden in die tijd op Jan Dijkstra en de bovengenoemde Sybolt de Jong, de laatste vooral in wedstrijden. In 1948 kocht de nieuwe burgemeester Mr K.J. van Douwen de "Argo" en herstelde daarmee de traditie van voor de oorlog. Hij verkocht haar in juni 1952 aan de botenverhuurder Bauke Stastra; zodat zij opnieuw in de verhuur belandde. Deze periode duurde tot 1960.

Vanaf 1960

In dat jaar werd de "Argo" eigendom van W. Bijlsma te Oosterbeek, leraar aan het Chr. Lyceum te Arnhem. Het vaargebied bleef de omgeving van Langweer, want het eilandje "Spoeke Kille" in het Oudhof met daarop een klein zomerhuisje was eigendom van de familie. Na het overlijden van de heer Bijlsma in 1965 werd de "Argo" eigendom van Mr D.W.C. van der Velde te Wassenaar, die in Langweer een recreatiewoning bezat. Zo werd Langweer opnieuw de thuishaven. Ds T. Hoogslag te Heerenveen, eveneens eigenaar van een dergelijke woning, neemt dan in 1976 de "Argo" van de familie Van der Velde over, waarna zij twee jaar later in handen komt van diens zoon, Mr T.K. Hoogslag te Leeuwarden. Deze nam met de "Argo" enkele keren deel aan de houten reünie in Heeg.
De huidige eigenaar, de heer J.M. Adriani te Wezep, stiefzoon van de heer Bijlsma, verwierf de "Argo" in 1985. Hij liet haar zeer grondig restaureren bij jachtwerf Piersma in Heeg. De oude bedelbalk kon daarbij niet behouden blijven. Het snijwerk van de oude balk heeft Heit Piersma tot voorbeeld gediend bij het vervaardigen van de nieuwe. Het snijwerk van de hennebalk kon worden overgezet en is, evenals dat op de roerkop, nog origineel uit 1908. De familie Adriani heeft als recreatiewoning het oude sluiswachtershuis van de voormalige zeesluis bij Tacozijl; het vaargebied van de "Argo" is nu dus de omgeving van de Grote Brekken, niet ver verwijderd van Langweer, waar zij nagenoeg haar gehele leven heeft doorgebracht.
Het is opmerkelijk, dat alle eigenaren de oorspronkelijke naam ongewijzigd hebben gelaten, voorkomt.

Technische gegevens

Hoofdafmetingen

 • Lengte over de stevens    5,02 m
 • Grootste breedte over de huid    2,45 m
 • Holte op het grootspant    0,97 m
 • Zeiloppervlak: Grootzeil + fok    22,6 m2

Bijzonderheden

 • geen kielbalk
 • over de gehele lengte gepiekte bodem
 • vlaktilling 13°
 • kielgang + 8 huidgangen
 • laag voordek van losse delen
 • snijwerk op boeisels, bedel- en hennebalk
 • breedroer met in kop gesneden vogel
   

Opmerkingen

De bouw van deze tjotter komt geheel overeen met die van de fjouwerachten van Van der Zee. Zelfs het snijwerk op de boeisels is op dezelfde wijze aangebracht. Ongetwijfeld heeft de fjouweracht "Albert en Nelly", die ten tijde van de bouw eigendom was van de opdrachtgever, Hiemstra tot voorbeeld gediend. Hoewel de "Argo" een forse indruk maakt, is Hiemstra er in esthetisch opzicht niet in geslaagd zijn voorbeeld te evenaren. Met name de zeeg is zeer gering door de betrekkelijk lage kop en kont. De tjotter maakt een wat platte indruk. In sommige perioden is mogelijk te weinig aandacht aan het onderhoud besteed, waardoor het reeds eerder gesignaleerde uitzakken kan zijn opgetreden.

De oude en de nieuwe bedelbalk
De oude en de nieuwe bedelbalk

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht