Boreas

Boreas

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "De Boeier":
De voorbereiding tot de bouw van de eerste naoorlogse boeier vergde om twee redenen een lange voorbereidingstijd. Bouwer Berend de Jong aarzelde lang om de opdracht aan te nemen omdat hij, hoewel gerenommeerd als bouwer van tjotters, er toch wel tegenop zag de bouw van een veel groter schip aan te nemen. Anderzijds stak de opdrachtgever, de heer W. Hoefnagels te Doorwerth, uitgebreid zijn licht op, onder meer bij boeierbezitters van de Koninklijke Zeilvereeniging 'Oostergoo' en hij stelde zeer hoge eisen aan de kwaliteit van de te gebruiken materialen, in het bijzonder ook van de decoraties.

Deze laatste werden uitgevoerd door N.H. Bulthuis te Huizum naar ontwerp van J. Wiersma te Leeuwarden. Jan Wiersma had daarvoor zelf o.a. de tjotter 'Rûzer' en de boeier 'Minke Lokke' gerestaureerd. Alle onderdelen zoals blokken, ijzerwerk, mast en zeilen werden op ouderwets professionele manier vervaardigd. Uiteindelijk liep onder zeer grote belangstelling van burgerlijke en watersportautoriteiten en begeleid door muziek van de Hegemer fanfare op 7 april 1962 de nieuwe boeier te water, helaas zoals de foto's laten zien onder zeer slechte weersomstandigheden. Bij de doop kreeg hij de naam "Boreas". De hoofdredacteur van "De Waterkampioen" zelf was ook aanwezig en wijdde aan dit gebeuren een lovend artikel in zijn blad.

Eigenschappen

Plaquette nummer:300 Zeil nummer: RD80
Categorie:C Tekening nummer:
Type:Boeier

Bouw

Bouwjaar:1962 Ontwerper:B. de Jong / J. Wiersma
Werf:B. de Jong Werf plaats:Heeg
Motor:Inbouw Motor type:nanni 14 pk, sinds 2003
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:Kielbalk

Afmetingen

Lengte stevens:6,71 m Breedte berghout:2,54 m
Diepgang:0,40 m Masthoogte water:11,00 m
Oppervlakte grootzeil:23,60 m2 Oppervlakte fok:12,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:35,60 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Register Varend Erfgoed Nederland

Registratie nummer:3172 Registratie datum:24-05-2017
Geregistreerd als:Varend Erfgoed

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1962 – 1979 W. Hoefnagels, Oosterbeek ( Boreas)
1979 – 1993 C. Kan, Eersel ( Boreas)
1993 – 1996 H.A.M.J. Storms ( Boreas)
1993 – 1998 J.K. Dijkstra, Nuis ( Boreas)
1998 – Nu (laatst bekend) P.P. van Rijk, Heemstede ( Boreas)

Geschiedenis

1961

1961

1961: Waterkampioen 1961 - Een nieuwe boeier in aanbouw

december 1961

december 1961: Leeuwarder Courant December 1961

december 1961

december 1961: Uit het schetsboek van J. Wiersma Leeuwarden

J. Wiersma uit Leeuwarden heeft Berend de Jong terzijde gestaan bij de bouw, inrichting en versiering van de 'Boreas'. Jan Wiersma ging nooit onvoorbereid te werk. In zijn leven heeft hij veel knipselboeken gevuld met allerlei artikelen en wetenswaardigheden die hij tegenkwam in tijdschriften en kranten. Van wat hij zelf tegenkwam maakte hij schetsen. Ook van eigen werk wat hij ging uitvoeren. Zo heeft hij van zijn sierwerk wat hij op de 'Boreas' heeft aangebracht ook schetsen gemaakt.

Jan Wiersma: De tewaterlating van de Boeier 'Boreas'

Uit de nalatenschap van Jan Wiersma: De tewaterlating van de Boeier 'Boreas'

Uit de nalatenschap van Jan Wiersma: De tewaterlating van de Boeier 'Boreas'

1962

1962

1962: Waterkampioen 1962: Boeierjacht 'Boreas' gaat te water

Zaterdag 7 april werd ons aangekondigd als „Boreas'-dag" door de heer en mevrouw Hoefnagels-Feldbrugge in een op bijzondere wijze verzorgde uitnodiging tot bijwoning van de tewaterlating van hun boeier 'Boreas' van de Helling van Gebr. de Jong te Heeg. Het bouwen van een houten boeier is in ons land een grote bijzonderheid, wij durven niet te zeggen in hoeveel tientallen jaren dit niet meer is voorgekomen. Dat was dus zeker een reden om naar Heeg te gaan.

Een tweede was de aard van de invitatie, die zo begon:
Op het oog ....
met meesterhand ....
Een brokje verleden begon te herleven, toen scheepsbouwer Berend de Jong een aanvang maakte met het bouwen van de „Boreas".
Als een gildemeester uit de gouden dagen van weleer, wrochtte hij, met behulp van ouderwetse gereedschappen en zomaar op het oog, een schip dat kenners bewondering afdwingt.


Hierop volgden een aantal gegevens over de bouw en de afmetingen en een uitvoerige vermelding van degenen, die aan de totstandkoming van dit jacht hebben bijgedragen, de adviseur voor de ornamentatie, de beeldsnijder en de koperslager, de ontwerper van de zeiltekening en de zeilmaker, de blokmaker en de mastenmaker, de scheepsbeschieter en de schilder.

Dit deel van de uitnodiging eindigde met:
Opdrachtgever, bouwer en medewerkers lieten zich eendrachtig leiden door één motief: naar vermogen bij te dragen tot het creëren van een tastbare herinnering aan het nobele en kunstzinnige handwerk der oude scheepsbouwers.

pdf Waterkampioen 1962 - Boeierjacht Boreas gaat te water

7 april 1962

7 april 1962: De voor de heer W. Hoefnagels nieuwgebouwde boeier "Boreas" op de helling van de Gebr. De Jong

9 april 1962

9 april 1962: Brief van opdrachtgever W. Hoefnagels aan J. Wiersma

J. Wiersma uit Leeuwarden heeft Berend de Jong terzijde gestaan bij de bouw, inrichting en versiering van de 'Boreas'. In april 1962 stuurde opdrachtgever W. Hoefnagels hem een brief n.a.v. de versieringen van de 'Boreas'.

2003

2003

2003: Foto's

2005

2005

2005: De boeier 'Boreas' in het boek "De Boeier" van Dr. Ir. J. Vermeer

Opdrachtgever W. Hoefnagels

De familie Hoefnagels liet aan het Hellingspad te Heeg een pand verbouwen tot zomerwoning annex schiphuis voor de "Boreas". Bij de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten kreeg de boeier het nummer 300 toegewezen. Hij werd veel gebruikt voor deelname aan zeilwedstrijden en daarom direct aangemeld bij het KNWV; het zeilnummer werd RD80. Toen in 1968 het Comité Regionale Friese Reünie in Heeg met zijn jaarlijkse reünie voor ronde jachten en schouwen begon, meende dit dat het een aardige geste zou zijn om de heer Hoefnagels uit te nodigen bij het admiraalzeilen aan boord van zijn nieuwe boeier als admiraal te fungeren. De heer Hoefnagels aanvaardde deze uitnodiging graag. Om de deelnemers aan het admiraalzeilen te stimuleren dit zo goed mogelijk uit te voeren, besloot het comité een wisselprijs in te stellen voor het eskader dat naar het oordeel van de admiraal, bijgestaan door enkele raadslieden, op de beste wijze de voorgeschreven manoeuvres, met name het saluut, zal hebben volbracht. De heer Hoefnagels bood aan de kosten van deze wisselprijs voor zijn rekening te nemen. Sindsdien wordt door het Comité Regionale Reünie nog elke keer in Heeg na een geslaagd admiraalzeilen de `Hoefnagelsprijs' uitgereikt.

Volgende eigenaren

In 1980 verkocht de heer Hoefnagels de "Boreas" aan C. Kan te Eersel, later woonachtig in Eindhoven. Ook de heer Kan bezocht elk jaar de 'houten reünie' in Heeg. Hij deed de boeier in 1993 over aan H.A.M.J. Storms te Parrega, die hem drie jaar later weer ver­kocht aan J.K. Dijkstra te Nuis. Ook deze behield hem slechts enkele jaren. Vanaf 2000 is de "Boreas" in handen van P.P. van Rijk te Heemstede.

Technische gegevens

Hoofdafmetingen

 • Lengte over de stevens    6,71 m
 • Grootste breedte over de berghouten 2,87 m — Holte op het grootspant    1,12 m
 • Diepgang    0,56 m
 • Zeiloppervlak: grootzeil + fok    40,0 m2
 • Kluiver, c.q. halfwinder    n.a.

Bijzonderheden

 • geen kielbalk
 • bodem gepiekt
 • kielgang + 7 doorlopende gangen
 • vrij hoog voordek
 • fraai snijwerk op kluisborden, beretanden, kajuit-randen, hennebalk en mastplank
 • roer bekroond met vergulde leeuw

Bijzonderheden

Berend de Jong heeft duidelijk de rompen van de gepiekte schepen van Van der Zee voor ogen gehad zoals er verschillende in Grouw bij `Oostergoo' hun thuishaven hadden (en nog hebben). Bij de vormgeving van de kop heeft hij iets te veel die van een Fries jacht gevolgd. Zoals uit de foto's blijkt is het boeisel daar wat smaller dan bij een boeier meestal het geval is en valt dit ook iets meer naar achteren. Het schip vertoont een forse zeeg. Het snijwerk is fraai uitgevoerd.

2007

2007

2007: Voor de "oude" werf in Heeg, waar de boeier in 1962 door Berend de Jong is gebouwd

2008

2008

2008: Foto in de loods

2016

1 oktober 2016

1 oktober 2016: Mastbord verdwenen

Eigenaar Peter van Rijk schrijft:
We liggen al vele jaren met de 'Boreas' (gebouwd door Berend de Jong) bij Pier Piersma in Heeg. Echter rond de laatste reünie in Heeg zijn wij onze mastplank kwijtgeraakt. Overal gekeken en rondgevraagd maar zonder resultaat. Laatste hoop was dat de mastplank op de werf zou liggen maar bij het ontruimen van de loods door Pier geen mastplank. Heeft iemand de mastplank gezien?

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht