EB29 Pieternella

EB29 Pieternella Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

In 1919 liet Jan van Triest een botter de EB29, bouwen bij De Haas in Monnikendam. Gereed in 1920 voor 2500 gulden, exclusief zeilen. In 1924 verkocht hij de botter aan Andries Fleer te Lemmer voor 1800 gulden. LE21 werd het registratienummer (het ging slecht in de visserij...). Fleer viste er mee tot 1946. Toen verkocht aan de heer Kuipers uit Groningen en omgebouwd tot botterjacht en kreeg de EB29 de naam "Pieternella". In 1960 kocht Jaap Kramer uit Haarlem de EB29. In Haarlem heeft de botter vele jaren binnen gelegen in afwachting van restauratie, maar dat kwam er nooit van. In 2002 wordt de Stichting tot behoud van Elburger botters eigenaar van de EB29. De botter is daarna grondig gerestaureerd op de werf Balk in Elburg. In 2012 is de botter geheel gerestaureerd te water gegaan.

Eigenschappen

Plaquette nummer:388 Zeil nummer: LE21
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Botter

Bouw

Bouwjaar:1919 Ontwerper:De Haas
Werf:K.C. de Haas Werf plaats:Monnickendam
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:12,85 m Breedte berghout:4,20 m
Diepgang:0,85 m Masthoogte water:13,75 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1946 – 1949 H. Kuiper, Groningen ( LE21)
1949 – 1962 E.P. Hulsman ( Pieternella)
1962 – 2002 J.A.M. Kramer, Haarlem ( Pieternella)
2002 – onbekend Stichting tot behoud van de Elburger Botters, Elburg ( EB29 Pieternella)

Geschiedenis

1946

1946

1946: Verbouw van Visserman tot Botterjacht

De Botter wordt in 1946 verbouwd van Visserman tot Botterjacht door Westerdijk te Eernewoude.

1964

1964

1964: Waterkampioen: Pieternella's 'ijsselijke' toch naar de Hiswa

Die reis lijkt op het eerste gezicht niet zo lang: van Durgerdam, de thuishaven, naar het RAI-gebouw. Maar voor een show moet je je wat extra opdoffen en daarom gaat 'Pieternella' eerst naar de werf Veluvia van L. Oost in Harderwijk. Die heenreis, bij het invallen van de vorst, hardde ons al een beetje tegen de kou en narigheid die we later zouden moeten doorstaan. We, dat zijn Wim de Bruijn, mijn bekwame metgezel op vele tochten, en ondergetekende. Met z'n tweeën kunnen we Pieternella onder bijna alle omstandigheden hanteren.

pdf Waterkampioen: LE21 Pieternella's 'ijsselijke' toch naar de Hiswa

1973

1973

1973: Tijdschrift "Watersport" - Uit het logboek van de Pieternella

Vijf lagen dik liggen we in de haven van West-Terschelling afgemeerd: twee grote binnenschepen, een motorjacht, een tjalk en onze botter. Er wordt een coaster verwacht, waarvoor wij de zaak moeten verhalen. Zo midden op de dag is de haven een en al rust. Een visser op de steiger, een overscherende meeuw, een paar jongens die met een vletje donderjagen. Achter de strekdam begint het water langzaam te rijzen in de modderige prielen. Het worden weer kleine kreekjes, juist diep genoeg voor een man, die in een donkere rubberboot wat rondpeddelt. Het lijkt of hij iets zoekt - maar wat moet een man hier nog zoeken bij opkomende vloed?
Hij vaart wat heen en weer, laat zich af en toe drijven op het langzaam stromende water en kijkt onderzoekend om zich heen. Dan, ineens, legt hij zijn peddel in de boot en stapt over de bolle drijver. Hij voelt voorzichtig met zijn voeten of de grond stevig genoeg is. Dan staat hij snel overeind. In zijn zwarte rubberpak een nietig figuurtje tegen de groene slikplaten. Hij houdt zijn rubberboot aan een lijntje vast. Tastend met zijn voeten gaat hij een paar stappen heen en weer in het ondiepe water, dat nu steeds sneller gaat rijzen. Onderzoekend kijkt hij eens rond. Dan schijnt hij zijn plekje gevonden te hebben en hij gaat stevig wijdbeens staan.
Weer kijkt hij om zich heen. Naar de lucht, naar de zon. Hij schijnt wel content met zijn omgeving. De rubberboot houdt hij nog steeds aan het lijntje vast - anders zou de vloed hem direct meenemen. Nu bindt hij het lijntje om zijn middel. Wat mag hij toch van plan zijn? Het water rijst verder. Dan haalt hij iets uit zijn boot. Zo te zien een metalen voorwerp. Hij rommelt er wat mee. Trekt een paar telescoop-poten uit. Nu is het te zien: een zwaar statief! Behoedzaam plant hij het in het water. Ik denk aan het metaal, het zoute water en het slik. Arm statief! Maar de man denkt er blijkbaar anders over. Hij draait en wrikt er net zo lang mee, tot het stevig staat in het wad, waar nu al een meter water boven staat. Hij grijpt opnieuw in zijn boot. Een camera. Die wordt behoedzaam op het statief geschroefd. Nog wat instellen en aansluiten. Dan is hij blijkbaar klaar.

pdf Tijdschrift "Watersport" 1973 - Uit het logboek van de Pieternella

1979

1979

1979: Tijdschrift "Watersport" - Designed by: Jaap Kramer

Het maken van een afspraak kostte bijzonder veel moeite. Niet dat er sprake was van enige onwil, maar toch, méér dan een jaar lag er tussen het eerste polsende telefonische contact en het uiteindelijke bezoek in Haarlem. Jaap A. M. Kramer (52) be-antwoordt indirect en ongevraagd het „waarom". Zijn „ik ben veel weg, vaar dan vooral met mijn 'Pieternella', loop de nodige tentoonstellingen af en heb natuurlijk ook nog wel eens m'n werk te doen" licht voldoende van de sluier op. Jaap Kramer, zijn relaties met het watersportgebeuren zijn er velen. Ontwerper in de eerste plaats, voorzitter van de NBJA, de Nederlandse Bond van Jacht Architecten, man die aan de wieg heeft gestaan van de Vereniging van Toerzeilers en niet te vergeten schrijver/publicist. In die laatste hoedanigheid vaak in een goede combinatie met mensen als Wim de Bruijn, fotograaf Theo Kampa en tekenaar Robert Das. „Jaap Kramer heeft van een hobby zijn beroep gemaakt. 
„Ik ben verknocht aan het varen. Aan de Wadden vooral. Daar kun je, in de goede betekenis van het woord, struinen. Je kunt daar droogvallen. lk geniet altijd van het varen, ik deed dat zeker ook in Indonesië. Met een Draak in de baai van Priok. lk gun het anderen trouwens ook. Zelf heb ik nu alweer achttien jaar de 'Pieternella'. Een botter van 13 meter, de LE21. Een klassieke visbotter uit 1920, in 1946 tot jacht verbouwd in Eernewoude. Een van de weinige, tien tot twintig, die er nog in de vaart zijn. Het schip heeft in 1964 nog op de HISWA gestaan. lk vond een stand als jachtontwerper zonder schip te kaal. De 'Pieternella' werd m'n blikvanger. We hebben er wel wat voor over moeten hebben het schip in de RAIl te krijgen. Dwars over het IJsselmeer in de vrieskou met een ijsbreker ervoor.”

De 'Pieternella'' tijdens een Wad-cursus navigatie
De 'Pieternella'' tijdens een Wad-cursus navigatie

2011

2011

2011: Restauratie (en verwijderen kajuit) Botter 'Pieternella in Elburg

2012

6 september 2012

6 september 2012: Tewaterlating van de gerestaureerde botter

2014

14 maart 2014

14 maart 2014: Reactie van Frouk Segaar, dochter van oud-eigenaren

De botter is van 1949-1950 tot eind 1962 eigendom geweest van mijn ouders E.P. Hulsman. Ik heb vele mooi herinneringen aan dit schitterende schip en ben erg blij dat het nu gerestaureerd is. In de tijd dat mijn ouders haar voeren was dat onder nr. MK36 en nu heeft ze haar oude nummer EB29 weer terug. Mocht u meer willen weten over de botter LE21, dan kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet, Frouk Segaar-Hulsman. 06-51643994, e-mail frouk@segaar.org.

2015

10 januari 2015

10 januari 2015: Reactie van Johan Kuiper, zoon van oud-Eigenaar Kuiper uit Groningen

Mijn vader heeft de botter in 1946 gekocht en laten ombouwen in Eernewoude en vernoemd naar Pieternella, mijn oudste zuster. Ik zelf ben volgens mijn ouders verwekt op de Pieternella en heb een bijzondere band met deze botter. In de zestiger jaren heeft de 'Pieternella' nog op de Hiswa gelegen (binnen) en heb haar toen met mijn vader bezocht. Ook in de zestiger jaren bezocht de 'Pieternella' Urk. Wij woonden toen in Emmeloord en hebben haar daar opgezocht. In onze schuur lag nog een grote wimpel die wij toen aan de toenmalige eigenaar hebben gegeven. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik weer op zoek gegaan naar de 'Pieternella'. Wat schetste mijn verbazing: De 'Pieternella' lag op het Spaarne in Haarlem opgeslagen, waar ik bijna dagelijks langs liep op weg naar mijn werk. Eens heb ik een foto gehad van de 'Pieternella' uit +/- 1949 onder wedstrijd-tuigage en uit mijn herinnering waren dat 7 zeilen. Ik hoop zo de foto weer terug te vinden....

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht