Eben Haëzer

Eben Haëzer Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

De scheepswerf "Volharding"  in Stavoren, is gelegen op de plaats waar zich vroeger een dwinger, als deel van de verdedigingswerken van de stad, had bevonden. Op deze locatie werd in 1846 een scheepswerf ingericht. Deze dwinger lag aan de stadskant van de binnenhaven in het Noord-Ooster Quartier van de Hanzestad Stavoren. Op 7 maart 1907 werd Ids Strikwerda de eigenaar van de werf.  In 1918, een jaar voor zijn overlijden verkocht Ids het geheel aan Auke Tjibbeles van der Werff, zoon van Tjibbele van der Werff afkomstig van de werf in Warga. Toen Auke de werf overnam, was het een "houten helling" en de activiteiten waren hoofdzakelijk de bouw, onderhoud en reparatie van Staverse jollen. Aukes werkzaamheden begonnen met de bouw van een houten sloep, dit betrof een opdracht, die hij van Strikwerda had overgenomen. Met de trend der tijd meegaande, wilde Auke echter stalen schepen bouwen. Op de ambachtschool te Leeuwarden had hij metaalbewerking geleerd. Bij zijn vader op de werf te Warga, had hij het bouwen van stalen schepen reeds in de praktijk beoefend. In 1956 nam zijn zoon Anton van der Werff de leiding over van de werf van zijn vader. 

Kadastraal brandmerk: 15119B Rott 1978

Foto onder zeil (2017)
Foto onder zeil (2017)

Eigenschappen

Plaquette nummer:1124 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Skûtsje

Bouw

Bouwjaar:1924 Ontwerper:Auke Tjibbeles van der Werff
Werf:Auke Tjibbeles van der Werff Werf plaats:Stavoren
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:18,05 m Breedte berghout:3,55 m
Diepgang:1,14 m Masthoogte water:17,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1924 – onbekend Jacob de Jong, Leeuwarden ( Eben Haëzer)
onbekend – onbekend A. de Jong, Leeuwarden ( Eben Haëzer)
1952 – onbekend Geert Kuipers, Bolsward ( Eben Haëzer)
1978 – onbekend J.M. Bouter en W. Heuvelman, Krimpen aan de Lek ( Eben Haëzer)
onbekend – onbekend Fam. Stallman ( Eben Haëzer)
1993 – onbekend B.E. Verkade, Amsterdam ( Eben Haëzer)
onbekend – 2016 L.J. de Mos, Sommelsdijk ( Eben Haëzer)
2016 – (Eigenaar - nu geen relatie met het Stamboek) D.J. de Mos, Sommelsdijk ( Eben Haëzer)

Geschiedenis

1925

14 februari 1925

14 februari 1925: Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Ebenhaëzer - Meetnummer: L1629N

1931

23 november 1931

23 november 1931: Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Ebenhaëzer - Meetnummer: L2208N

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht