Fiskersboatsje

Fiskersboatsje Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Met dit Fiskersboatsje hebben vanaf 1940 twee generatie's Postmus vanuit Wergea gevist. In 2013 heeft Johannes Mink de vistjotter gekocht en heeft het scheepje in 2015 samen met Tjerk Hornstra op een prachtige manier gerestaureerd. De vistjotter is in 1940 gebouwd door W.H. Postma van de werf De Pôlle in Grouw.

De vistjotter is geheel geklonken en ook als zodanig gerestaureerd. Spanten die te dun of doorgeroest waren zijn weer, net als het vlak, opgedikt met laswerk.  Alles is uiterst zorgvuldig gedaan zodat het authentieke karakter van de tjotter niet is aangetast. De restauraties zijn daardoor niet te zien. Het scheepje heeft een prachtige lijn, met een behoorlijke zeeg voor zo’n boatsje. Kop en kont zijn licht geveegd. Het geheel is weer geschilderd in de oorspronkelijke kleuren grijs en zwart, met aanwijzingen van de oude visser/eigenaar.

De originele rekening van de bouwer, W.H. Postma

Eigenschappen

Plaquette nummer:2255 Zeil nummer: 51
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Tjotter

Bouw

Bouwjaar:1940 Ontwerper:W. Postma
Werf:W.H. Postma - De Pôlle Werf plaats:Grouw
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Katoen
Onderwaterschip:Rond Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:4,60 m Breedte berghout:1,55 m
Diepgang:0,20 m Masthoogte water:5,80 m
Oppervlakte grootzeil:7,20 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:7,20 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1940 – 2013 Fam. Postmus, Wergea ( Naamloos)
2013 – 2017 Joh. J. Mink, Wergea ( Fiskersboatsje)
2017 – (Eigenaar, nu geen relatie met het Stamboek) E.F.R. Schmidt, Alkmaar ( Fiskersboatsje)

Geschiedenis

2015

2015

2015: De restauratie door Johannes Mink en Tjerk Hornstra

30 september 2015

30 september 2015: Het 'Fiskersboatsje' bestaat precies 75 jaar! (met artikel in de Leeuwarder Courant)

Johannes Mink toont de originele nota van de tjotter. De brug wordt, met nog twee bruggen, deze winter beweegbaar gemaakt.
Johannes Mink toont de originele nota van de tjotter. De brug wordt, met nog twee bruggen, deze winter beweegbaar gemaakt.
In de Leeuwarder Courant
In de Leeuwarder Courant

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht