Geertje

Geertje

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "De Boeier":
Op de vragen in ons rondschrijven van 1 maart 1998 aan alle boeierbezitters deelde de heer Beffers mee dat hij de stalen boeier op zijn werf voor eigen gebruik had gebouwd en in 1972 in gebruik genomen. Vanaf 1975 tot en met 1987 stond het schip onder de naam "Vrouwe Everdina" in de schepenlijst van het stamboek ingeschreven onder stamboeknummer 770. 

Op een later verzoek om nadere informatie ontvingen wij geen antwoord meer; van de huidige eigenaar, de heer Sj. Siebenga te Amsterdam die de boeier in 1998 van de nazaten overnam, vernamen wij dat de heer Beffers in datzelfde jaar was overleden. Over de lotgevallen in de eerste decennia konden wij dus niet meer rechtstreeks worden geïnformeerd,.

Scheepswerf Beffers (vroegere naam "Het Groenland") aan de Wittenburgerdwarsstraat in Amsterdam

Op Wittenburg en Kattenburg, op een steenworp afstand van het scheepvaartmuseum en de museumwerf het Kromhout, worden al eeuwenlang schepen gebouwd. De werf die haar vroegere naam "Het Groenland" te danken had aan het feit dat ze tussen de moestuinen lag, is al sinds 1890 in handen van de familie Beffers. In die tijd was het een scheepstimmerwerf want de betovergrootvader van de huidige eigenaar geloofde niet in al dat moderne spul, ijzer dreef niet, punt uit. Ooit werkten er vijftien man aan houten dekschuiten en pramen, maar ook zijn er nog wel houten tjalkjes en andere zeilscheepjes voor gebruik in de polder gebouwd.
Simon Beffers heeft voor zichzelf de boeier "Vrouwe Egberdina gebouwd in 1973. In 1980 is hij voor zichzelf begonnen aan het skûtsje 'Anna' die in 1978 in de vaart kwam.

Eigenschappen

Plaquette nummer:770 Zeil nummer:
Categorie:D Tekening nummer:
Type:Boeier

Bouw

Bouwjaar:1973 Ontwerper:Beffers
Werf:Scheepswerf S. Beffers en Co Werf plaats:Amsterdam
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:Kielbalk

Afmetingen

Lengte stevens:6,00 m Breedte berghout:2,50 m
Diepgang:0,45 m Masthoogte water:9,10 m
Oppervlakte grootzeil:12,25 m2 Oppervlakte fok:6,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:18,25 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1973 – 1999 S. Beffers, Amsterdam ( Vrouwe Everdina)
1999 – Nu (laatst bekend) S. Siebenga, Amsterdam ( Geertje)

Geschiedenis

2005

2005

2005: De Boeier 'Geertje' in het boek "De Boeier" van Dr. Ir. J. Vermeer

De heer Siebenga berichtte ons het volgende: De heer Beffers zeilde vaak op de Sloterplas, en in de vakantie ging hij naar de Vinkeveense Plassen. En toen hij nog jonger was, en het boeiertje nog nieuw, schijnt hij wel meerdere malen via de randmeren naar Friesland te zijn gezeild. En uiteraard heeft hij meerdere malen met SAIL-Amsterdam meegedaan. De zomerligplaats is momenteel langszij de woonark van de heer Siebenga aan het Zeeburger-pad. Diens vaargebied is het IJsselmeer en de wateren rondom de stad Amsterdam. Deelgenomen werd aan SAlL-Amsterdam 2000. De naam van de
boeier is nu "Geertje".

Technische gegevens

 Hoofdafmetingen

  • Lengte over de stevens                   6,00 m
  • Grootste breedte op de berghouten   2,45 m
  • Holte op het grootspant                    1,00 m
  • Diepgang                                        0,40 m
  • Zeiloppervlak: grootzeil + fok          21,00 m2

Bijzonderheden

  • geen dooskiel
  • licht V-vormig grootspant
  • 5 gangen naast de kielplaat, overnaads gelast
  • snijwerk aan beretanden en kajuitrand
  • verguld leeuwtje op het roer

Opmerkingen

Zoals de afbeeldingen laten zien is dit een charmant scheepje met mooie ronde vormen. Het zeiloppervlak is wat gering.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht