Geertrui

Geertrui

De VLI3 is door Piet Verras in de Paal in Zeeuws Vlaanderen gebouwd in opdracht van Lijn de Nooyer uit Vlissingen. Zij was oorspronkelijk geen zeilschip, maar is gebouwd als motorhoogaars. De Nooyer was dan ook zeer verwonderd dat zij thans een goed zeilschip is. Het achterschip is immers zwaarder en dieper uitgebouwd i.v.m. de veertig pk. 1 cylinder Kromhout gloeikopmotor. De Nooyer achtte het niet mogelijk dat het een goed zeilschip is. Uit oude foto's valt af te leiden dat er indertijd niet mee gezeild werd. Het zeil zal wel als steunzeil zijn gebruikt, maar het schip had toen geen zwaarden.

Zij is afgeleverd op 17 juni 1932 compleet inclusief de motor voor de som ma van vierduizend - vijfhonderd - vijfentachtig gulden. De oorspronkelijke VLI3 heeft ook gevaren onder de zeilnummers ARM10 en ARM15, een tijdlang zelfs met twee masten. De eerste meetbrief was van 18 Augustus 1932 en een afschrift is gedateerd 21 Augustus 1962. De schipper was toen Jos. Rolf. De VLI3 is op 20 Augustus 1932 ingeschreven in het register van Zeeuwse vissersschepen met als vaargebied Westerschelde en Noordzee. Ze heeft uitsluitend vis gevangen, geen garnalen of mosselen. Als VLI3 droeg zij oorspronkelijk de naam: De Vrouw Grietje. Daarna als ARM10 ook Vrouw Grietje en later De Vrouw Klazina en weer later als ARM15 De Vrouw Jannetje.

Eigenschappen

Plaquette nummer:328 Zeil nummer: VA43
Categorie:B Tekening nummer:
Type:Hoogaars

Bouw

Bouwjaar:1932 Ontwerper:P. Verras
Werf:Werf Moed en Trouw Werf plaats:De Paal, Graauw
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:14,62 m Breedte berghout:5,05 m
Diepgang:1,10 m Masthoogte water:17,40 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1974 – Nu (laatst bekend) Baggermaatschappij Boskalis BV, C.D. Kamp, Papendrecht ( Geertrui)

Geschiedenis

2014

2014

2014: Het blad Consent: Van motorschip tot snelle zeiler - de 'Geertrui'

CONSENT is een uitgave voor de donateurs, sponsors en relaties van de uitgevende organisaties; dit zijn naast VZW Tolerant, de Stichting Museumhaven Zeeland uit Zierikzee en Stichting Behoud HoogaarsIn het blad Consent verscheen in 1993 een artikel onder de kop 'Van motorschip tot snelle zeiler - de 'Geertrui'. Daarin wordt uitgebreid beschreven wat de geschiedenis van de 'Geertrui' is. De 'Geertrui' is in 1993 al meer dan zestig jaar oud en dan, na uitvoerige restauratie en perfecte verzorging, in een optimale conditie. Ze krijgt dan ook heel wat belangstelling en waardering. Zo'n kleine eeuw geleden visten er nog zo'n zevenhonderd tot achthonderd hoogaarzen in en buiten de zeegaten. Maar daarnaast verzorgden ze ook het vrachtvervoer, zowel van landbouwprodukten als ook van zand en grind. Ze werden ook ingezet bij de bouw van waterwerken en bij calamiteiten zoals dijkdoorbraken. 

pdf 1993-6 Geertrui van motorschip tot snelle zeiler.PDF

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht