Gudsekop

Gudsekop Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Geschiedenis van het tjalkje

In 1974 is er ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het schip een boekje geschreven: De Gudsekop, In 1908 een scheepje gebouwd .... Daarin is zo volledig mogelijk de bekende geschiedenis van de tjalk tot op dat moment gereconstrueerd:
Door een toevallige samenloop van omstandigheden heeft de geschiedenis van de Gudsekop opeens konkrete gestalte gekregen. In het boekje van U.E.E. Vroom, Vracht- en Vissersschepen van Eeltjebaas en Aukebaas, staan een paar tekeningen die sterk aan de Gudsekop doen denken. Bij nazoeken in de daar geciteerde werfboeken kon het bouwplan van de Gudsekop tot in details met dat van het "Schip van Walma" geidentificeerd word en. De bewijsvoering werd waterdicht, toen schipper Walma nog in levende lijve in Joure woonachtig bleek en wist te vertellen, dat zijn schip via de aardappelhandel Doevendans in Sneek bij de waterpadvinders was beland. Zo kwam een samenhangende keten van vraaggesprekken op gang met personen, die het schip in een der achtereenvolgende fasen meegemaakt hadden. Het was overigens soms treffend te merken, dat men ook hier als regel nauwelijks op de hoogte was van de voorgeschiedenis en de latere lotgevallen van het tjalkje.

Eigen website

Eigenschappen

Plaquette nummer:41 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Tjalk

Bouw

Bouwjaar:1908 Ontwerper:
Werf:A. van der Zee Werf plaats:Joure
Motor: Motor type:Het schip vaart nogaltijd zonder motor.
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:13,15 m Breedte berghout:3,02 m
Diepgang:0,40 m Masthoogte water:12,75 m
Oppervlakte grootzeil:48,00 m2 Oppervlakte fok:21,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:69,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1960 – onbekend Stichting Kamp en Reiswerk VCJC, Utrecht ( Gudsekop)

Geschiedenis

1934

1934

1934: Eigenaar zeeverkennersgroep"Greate Pier" in Sneek. De naam wordt 'Gudsekop'

De firma Doevendans-van der Veen schakelt voor het aardappelvervoer over op „autotractie". Het schip wordt voor een spotprijsje overgedaan aan de zeeverkennersgroep „Greate Pier", eveneens in Sneek. Hier ontvangt het de naam „Gudsekop".
 

1960

1960

1960: De Stichting Kamp- en Reiswerk voor de V.C.J.C. te Utrecht koopt de 'Gudsekop

Wegens gebrek aan deskundige leiding en geldelijke middelen is de Gudsekop te koop. De Stichting Kamp- en Reiswerk voor de V.C.J.C. te Utrecht krijgt de eerste keus en besluit tot aankoop.

1973

1973

1973: Historie Gudsekop

1992

1992

1992: Inschrijving Tjalkje 'Gudsekop' in het Stamboek

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht