Hendrika Maria

Hendrika Maria Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Eén van de vroegere veenkoloniën aan de Schoterlandse Compagnonsvaart was 't Meer en op nummer tweeënveertig is al honderd jaar een Klaas de Boer bezig met zijn ambacht. Alle boten werden nog als vanouds op 't oog gebouwd, zonder ge­bruikmaking van tekenin­gen. Door de opkomst van de watersport ging Klaas de Boer zich omschakelen op het bouwen van roeiboten, zeilschouwen en kajuitboten. Met handhaving van het oude handwerk en door verwerking van de afrikaanse houtsoorten mahonie en Tola Branka ontstonden hier degelijke boten met een traditionele inslag, zodat een grote belangstelling ontstond voor het werk van De Boer; zelfs het Zuiderzee-Museum was duidelijk geïnteresseerd ... Ook bij deze boten hetzelfde principe: uitsluitend bouwen op het gevoel zonder tekening. Geen enkele boot is precies gelijk.

Eigenschappen

Plaquette nummer:1195 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Open Schouw

Bouw

Bouwjaar:1979 Ontwerper:K. de Boer / R.W. Broers
Werf:K.K. de Boer Werf plaats:
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Iroko Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:6,20 m Breedte berghout:1,86 m
Diepgang:0,25 m Masthoogte water:5,93 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1979 – 1989 R.W. Broers, Bunschoten ( Hendrika Maria)

Geschiedenis

1973

1973

1973: Tijdschrift "Watersport" 1973: Sinds honderd jaar Jachtwerf Klaas Klens de Boer in Heerenveen

De eerste Klaas Klazes de Boer duikt in 1747 op in de annalen van Rouveen, gemeente Staphorst. Klaas was een echte boer, die zich in hoofdzaak met de veehouderij bezighield. Nadien volgden de Klazen elkaar op met de regelmaat van de klok. Veel inwoners van deze streek o.a. in Giethoorn waren zo'n honderd jaar geleden niet alleen bezig met hun vee, maar door de gesteldheid van het landschap hielden ze zich ook onledig met het bouwen van houten pramen. Door de vervening ontstonden tal van vaarten, sloten en plassen, zoals de Beulakker en de Belter Wijde. Halverwege de vorige eeuw echter trokken veel kolonisten uit Noordwest Overijssel naar de streek, die nu Heerenveen heet: er ontstonden veenkoloniën. Met deze kolonisten trokken ook wat boten bouwers mee, want pramen waren voor het vervoer destijds onmisbaar. De boeren hadden voor de expeditie van hun producten tevens behoefte aan houten beurtschepen.
Eén van de vroegere veenkoloniën aan de Schoterlandse Compagnonsvaart was 't Meer en op nummer tweeënveertig is al honderd jaar een Klaas de Boer bezig met zijn ambacht. De bewoners van 't Meer waren destijds armzalige lieden, die onder erbarmelijke omstandigheden in plaggehutten woonden. Zelfs het huren van een praam van 8 tot 10 meter voor heel weinig geld was nog te duur. 

Het oog van de Meester

Alle boten werden en worden nog als vanouds op 't oog gebouwd, zonder gebruikmaking van tekeningen. Vroeger kocht men bomen op stam en dan werd uitgezocht of er ook „zeeg" in zat (zeeg is een kromming in het hout, die in de juiste stand kon worden gebracht om de bomen door te zagen tot planken). De planken werden met riet gebrand en waren dan op die manier het model van de schuit. Alle ongerechtigheden moesten dan worden bijgekapt, bij gebrek aan schaven en dissels. Deze vorm van botenbouw is doorgegaan tot het einde van de tweede wereldoorlog. Toen werden er meer machines aangeschaft en wat later werden door de inpoldering de pramen steeds minder gebruikt.

pdf Tijdschrift "Watersport 1973" - Scheepswerf K.K. de Boer Heerenveen

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht