HK127 Geurtje

HK127 Geurtje Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Eigenschappen

Plaquette nummer:613 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Botter

Bouw

Bouwjaar:1890 Ontwerper:
Werf:J. Oost Werf plaats:Harderwijk
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:12,75 m Breedte berghout:0,00 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1958 – onbekend Gebroeders Lieman ( HK127)
1970 – 1978 A.B. Schueler, Barneveld ( HK127 Geurtje)

Geschiedenis

1970

1970

1970: Foto onder zeil

2009

2009

2009: HK127 Geurtje in hele slechte staat

Oproep van Bert van Dijk

Het schip is voor het laatst in of rond 2004 gesignaleerd op de kant op een caravanopslagplaats in Nieuwegein, volledig vervallen. Wie gaat dat bootje redden?

2012

2012

2012: Eigenaren Gebroeders Lieman (bron Genealogie Online)

Martinus was eigenaar van de HK127. Er is in verschillende bronnen aardig wat informatie terug te vinden over die boot. De visserijarchieven vertellen het volgende:

  1. In 1913 was Martinus Lieman de eigenaar van de pluut HK127, die hij in 1919 verkocht.
  2. In 1920 kocht hij weer een pluut‚ de voormalige BU147. Dan valt er in het archief een gat.
  3. De broers Aart en Jan Lieman kopen in 1937 de botter HK55 van Goossen Foppen en nummeren het schip HK127 met dit schip visten zij tot 1958.
  4. In augustus 1958 kopen zij de botter HK95 van Adriaan Foppen. Deze botter is in 1886 in Hasselt gebouwd. De in Kampen, Hasselt e.o. gebouwde botters werden ook wel Hasselaars genoemd. Ze zijn in vergelijking met de Marker en Gooier botters wat korter en hebben een minder hoge kop. De broers Lieman visten met deze botter tot 1966.

De 'Geurtje HK127', die in 1970 is ingeschreven op naam van A.B. Schueler te Barneveld, zal dus waarschijnlijk de voormalige HK95 geweest zijn, de Hasselaar uit 1886. In gegevens van de Harderwijker visafslag is te lezen dat de vis die Martinus in 1918 had gevangen in totaal 2.603,11 gulden opbracht; in 1920 was de opbrengst 1.844,13 gulden. 

In het Over-Veluws Weekblad van 21 Januari 1928 vinden we het volgende bericht:
Zuiderzeesteunwet
Visschers welke voor de Zuiderzeesteunwet in aanmerking komen moeten een aanvraagformulier indienen. Ter secretarie verkrijgbaar tusschen 11 en 12 uur voormiddags. Schippers en knechts (....) HK 25 - HK 127 Maandag (...)

Het Over-Veluws Weekblad van 11 januari 1936:
‘Door de westerstorm is het schip van schipper Lieman, HK127, die zijn netten ging halen, met een gebroken zwaard binnen gekomen.‘

De "Harderwijker kroniek 1931-1981" weet te melden dat de boot, eigendom van de gebroeders Lieman, op 14 april 1952 als hoekwanter 968 pond paling had binnengebracht. De 'Gebroeders Lieman‘ zullen Aart en Jan zijn geweest, de zonen van Martinus Lieman.

Het Over-Veluws Weekblad van 27 mei 1955:
"De HAV (Harderwijk Als Vissersstad)-wimpel 1955 voor de hoekers werd gewonnen door de schipper J. Foppen (HK10), die vorige week 302 pond lijnaal wist te verschalken. De 2e en 3e prijs werden resp.,toegewezen aan de schippers Gebr. Lieman (HK127) met 247 pond en Jan Jansen (HK7) met 190 pond. Zij kregen voor deze prestatie een kistje sigaren en een fles wijn. De Harderwijker vloot bestaat momenteel nog uit 27 schepen. Slechts 6 schippers beoefenden de hoekwantvisserij, de overige zijn kuilvissers. Alle deelnemers werden door het HAV-bestuur verrast met een kist
goudreinetten."

Volgens de "Harderwijker kroniek 1931-1981" was de HK127 nog in gebruik in 1963. Het was toen een van de zes laatste houten zeilbotters met motorvermogen in de Harderwijker vloot.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht