It Seeblomke

It Seeblomke Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Eigenschappen

Plaquette nummer:1817 Zeil nummer: HL90
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Staverse jol

Bouw

Bouwjaar:1901 Ontwerper:Wildschut
Werf:Gebr. Wildschut Werf plaats:Gaastmeer
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:Kielbalk

Afmetingen

Lengte stevens:6,70 m Breedte berghout:2,70 m
Diepgang:0,80 m Masthoogte water:10,00 m
Oppervlakte grootzeil:16,50 m2 Oppervlakte fok:11,30 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:7,00 m2
Oppervlakte totaal:34,80 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1901 – 1922 Johannes A.Vogelzang (visserij), Scharl ( HL71)
1922 – 1923 Hendrik en Gerlof Vogelzang (visserij), Scharl ( HL71 Onderneming)
1923 – 1932 Hendrik C. de Boer, Staveren ( ST22 Twee Gebroeders)
1948 – 1964 K. Polderman
1964 – 1998 W. Polderman
1998 – 2003 C.L.P. Römelingh, Amsterdam ( HL90 It Seeblomke)
2003 – 2004 K.H.M. Römelingh-Ubbens, Amsterdam ( HL90 It Seeblomke)

Geschiedenis

1911

1911

1911: Inschrijving Visserijregister HL90


 

1923

1923

1923: Inschrijving Visserijregister ST22


 


 

1959

31 juli 1959

31 juli 1959: Geschiedenis Staverse jol HL90 in het Stamboekarchief

1999

maart 1999

maart 1999: SSRP Jaarverslag 1998 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 1998 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:

De heer Römelingh kocht dit jacht eind 1997 in slechte staat. Het wordt op de werf "De Hoop" in Workum volledig gerestaureerd. Het vlak is behouden gebleven maar de huidgangen en een deel van de spanten, leggers en banden moesten worden vernieuwd. Na verwijdering van de bovenste huidgangen bleek, dat boorden, spiegel, voordek en zeilwerk bij een vorige restauratie in 1948 zijn verhoogd om meer ruimte in het jacht, dat bij die gelegenheid tevens van een kajuit werd voorzien, te krijgen.


Deze ingreep is de lijn van het schip niet ten goede gekomen. De heer Römelingh overweegt, om de oorspronkelijk,e vorm te herstellen ondanks de meerkosten, die daaraan zijn verbonden. 

2000

maart 2000

maart 2000: SSRP Jaarverslag 1999 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 1999 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:
In 1999 zijn enige omvangrijke restauratieprojecten die zich over meerdere jaren uitstrekten afgerond. In 1998 werden al grote vorderingen in de herbouw van de staverse jol HL90, ‘It Seeblomke’, gerapporteerd. In 1999 is deze restauratie voltooid met de vervanging van het zeilwerk, knieën, opboeisel, dek, de potdeksels en de verdere afwerking. 
Op 30 juli werd het herboren scheepje onder grote belangstelling feestelijk te water gelaten op scheepswerf De Hoop. Eén van de onvergetelijke momenten was de lofzang aan het adres van de eigenaresse Katy Römelingh door een close harmony groep waar werfbaas Roelof deel van uitmaakte. 

2014

2014

2014: De HL90 in het boek 'Staverse jollen' van Dirk Huizinga

De HL90, een Wildschutjol die van 1901 tot ca. 1923 vanuit Laaksum heeft gevist onder nummer HL71, bij de familie Joh. A. Vogelzang en het laatste jaar bij Hendrik en Gerlof Vogelzang. In 1923 neemt Hendrik C. de Boer de jol over en krijgt die de registratie ST22. Omstreeks 1932 gaat het scheepje over naar de recreatie. Er wordt een kajuit op gezet en jarenlang vaart de familie Polderman ermee. Tot de jol in 1998 gekocht wordt door Carel Römelingh die de kajuit eraf laat halen en de jol laat verbouwen tot de vissersjol die ze was. In 2013 wordt het scheepje van 6.60 meter lengte aangeboden aan de Stichting De Staverse Jol.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht