Kamper Steur

Kamper Steur Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

In het Stamboek stond vermeld dat de schouw in 1946 in Tholen zou zijn gebouwd. De Werf Duyvendijk te Tholen en de conservator van het scheepvaart museum te Antwerpen konden geen nadere gegevens verstrekken over de oorspronkelijke bouw. Bij de restauratie werd duidelijk dat het schip aanzienlijk ouder moest zijn dan de eerder gemelde bouwdatum van 1946. De oude vissersschouw was herkenbaar aan de restanten van de visbun bij twee zware dwarsribben met plaats voor watergaten in de bodem. Scheepbouwer Verkuyl schatte de oorspronkelijke bouw in de periode rond de eeuwwisseling van 1900.

Tekening Enkhuizer schouw in het Fries Scheepvaart Museum (Collectie SSRP)
Tekening Enkhuizer schouw in het Fries Scheepvaart Museum (Collectie SSRP)
Tekening Enkhuizer schouw in het Fries Scheepvaart Museum (Collectie SSRP)
Tekening Enkhuizer schouw in het Fries Scheepvaart Museum (Collectie SSRP)

Eigenschappen

Plaquette nummer:209 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Enkhuizer schouw

Bouw

Bouwjaar:1900 +/- Ontwerper:
Werf: Werf plaats:
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:8,00 m Breedte berghout:2,34 m
Diepgang:0,48 m Masthoogte water:8,50 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

onbekend – onbekend P.H. Cramer, Hattem ( Kamper Steur)
onbekend – onbekend Dhr. Goynga ( Kamper Steur)
1975 – 1994 A.H. Duyf, Sleeuwijk ( Kamper Steur)
1994 – 2004 E.B. Tak-Duyf, Ternaard ( Kamper Steur)
2004 – onbekend G. v.d. Eijkel, Almere ( Kamper Steur)

Geschiedenis

1979

1979

1979: Restauratie 1975-1979 (door oud-egenaar E.B. Tak-Duyf)

1982

1982

1982: Peter Dorleijn schrijft over de EH23 in zijn boek "Van gaand en staand want"

De EH23

Het houten zeilscheepje dat Dirk Jeltes in 1939 in Slooten liet bouwen en dat hij een schouwtje noemt, is van voren wel wat anders geconstrueerd dan het gangbare model; het voorbord is ingeschrompeld tot een smalle hoge klos waarin boegsels, zijden en vlak zich vergaren. Het scheepje is zeven meter lang en kostte destijds f 1.100,— inclusief een 10 pk Penta-motortje. De zwaarden zijn breed: 'Die klapten 'm [de boot] uut elkaar, die Friese bootjes werden niet zo zwaar gebouwd. Ik weet wel, op 't lest hadden we ook met een harde wind leggen te halen en toen was dat houtje (inhoutje waar het zwaard aan opgehangen was) helemaal af weken van de gang.'
In verband met de snoekbaarsvisserij had Dirk Jeltes 'hem erop maken laten dat ie pittig vlot ging. 's Zomers had je vaak dat die snoekbaars op 't droge lag: op de Oostrug of over 't Gaatje heen op de Knar. Toentertijd waren hier nog een stuk of vier van die kleintjes maar die konden niet zo droog komen als wij; dan hadden we 't vaak genog dat wij als bovenste (droogste) stingen en dat die net beneden ons waren zo maar een stuk minder hadden. Slepen (snoekbaarsslepen) hebben we d'r ook nog mee gedaan, daar was ie feitelijk te klein voor; 't kon wel maar je verrekte van de kou met de winterdag in zo'n open dingetje. Later hebben we 't nog wel deen, dan visten we d'r mee op 't Hop en dan hadden we daar nog een bootje liggen. Die jongens gingen in de grote en ik allienig in dat kleinere en dan waren we zo een beetje aan 't prutsen. Je kon zo nog wel es aardig grote blei vangen, daar kon je toen nog wel wat voor maken.' Naast de snoekbaarsvisserij bedreef Dirk Jeltes met deze EH 23 ook nog de palingvisserij met hoekwant.

1990

1990

1990: Uit het fotoalbums van oud-eigenaar A.H. Duyf

1996

1996

1996: Nieuwe motor voor 'Kamper Steur'

1997

7 april 1997

7 april 1997: Correspondentie Mevr. E.B. Tak-Duyf met Criterium Commissie SSRP

2012

25 februari 2012

25 februari 2012: Brief Jules van Beylen met tekening Enkhuizer schouw

Ondergetekende was tot 2004 eigenaar van de Kamper Steur (definitief opgenomen in het nationaal register als Varend Monument volgens een brief van de stichting FONV dd 3-7-'03). In 1946 is de schouw gerestaureerd in Kampen. Het zou een reeds meer dan 50 jaar oud open vissersschip geweest zijn. In '97 toonde ik foto's van de Kamper Steur, met haar opvallend kleine voorbord, aan de heer Jules van Beylen. Dat deed hem denken aan schepen die hij vlak na de oorlog had waargenomen in Enkhuizen. Hij stuurde mij later een brief met tekening van zo'n schouw.
Met vriendelijke groet, Liesbeth Tak-Duyf

2020

De "Enkhuizense schouw" in "Verdwenen Schepen" van G.J. Schutten

Enkhuizense schouw

De Enkhuizense schouw was een zeeschouw waarbij het voorbord was verkleind tot een kleine ruit of smalle hoge klos. Het vlak liep vóór uit in een punt. In 1939 werden in Sloten enkele exemplaren gebouwd voor Enkhuizense vissers.
Afmetingen: lengte volgens Dorleijn ca. 7 m, volgens Van Beylen ca. 8 m.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht