Kleine Beer

Kleine Beer

Ruim een eeuw geleden bezat Huizen twee botterwerven, de werf 'Gebroeders Schaap' en de werf "J. Kok & Zn". Huizen was een bloeiende vissersplaats van waaruit werd gevist op de Zuiderzee op: 'bot, haring en ansjovis'. Na het afsluiten van de Zuiderzee in 1932 was het moeilijk voor de vissers om nog een bestaan te vinden. De scheepswerf 'J. Kok & Zn.' is gestart in 1916 als voortzetting van de in 1882 gestarte werf Lindeman en Kooy en bleef bestaan tot 1967.

Naast vele uitgevoerde restauraties, zijn er op de werf van Kok ook een aantal Botterjachten gebouwd. 'De Kleine Beer' is in 1946 gebouwd. Onder welke naam en wie de opdrachtgever was is (nog) niet bekend.

Eigenschappen

Plaquette nummer:131 Zeil nummer: VC46
Categorie:A Tekening nummer:
Type:Botter

Bouw

Bouwjaar:1946 Ontwerper:J. Kok
Werf:J. Kok Werf plaats:Huizen
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:9,20 m Breedte berghout:3,26 m
Diepgang:0,70 m Masthoogte water:12,00 m
Oppervlakte grootzeil:25,66 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:19,94 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:45,60 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1959 – 1963 D. Terwee, Bilthoven ( Almère)
1963 – 1967 A.Ph. Hirsch, Kijkduin ( Kleine Beer)
1967 – 1979 F.W. Frets, Oegstgeest ( Kleine Beer)
1979 – 1992 H. Dam, Utrecht ( Kleine Beer)
1992 – Nu (laatst bekend) A.A. Merk, Zelhem ( Kleine Beer)

Geschiedenis

1931

1931

1931: Waterkampioen October 1931 nr 249 - Ontwerp van een botterjachtje van 9 bij 3 Meter, dus belangrijk kleiner dan de vischbotters

Het is met veel genoegen, dat wij hierbij onzen lezers een ontwerp toonen van een botterjachtje van 9 bij 3 Meter, dus belangrijk kleiner dan de vischbotters, maar niettemin nog „schip" genoeg, om onder vrijwel alle omstandigheden de Zuiderzee te bevaren. Het ontwerp werd gemaakt door den heer A. Kok van de Scheepswerf J. Kok te Huizen (N.-H.), een werf, die zich naast den bouw en reparatie van visschersvaartuigen ook op den bouw van jachten toelegt en op dat gebied reeds goed werk leverde.

1965

1965

1965: Waterkampioen maart 1965 nr1145 - Botter 'Kleine Beer' maakte tocht van 4000 kilometer

Botters maken maar zelden grote reizen. Meestal komen ze niet verder dan het IJsselmeer of de Waddenzee. De heer A. Ph. Hirsch uit Kijkduin heeft deze zomer dan ook groot opzien gebaard door met zijn botter Kleine Be er een tocht dwars door Nederland, België en Frankrijk naar de Middellandse Zee te maken. Hij maakte daar tochten langs de Côte d'Azur en zeilde zelfs tot aan de noordkust van Corsica. In totaal was de heer Hirsch vier maanden (van begin juni tot begin oktober) onderweg en in die tijd legde de Kleine Beer ongeveer vierduizend kilometer af. De 40 pk dieselmotor draaide ruim duizend uren en slokte ongeveer 3500 liter dieselolie op. Zeilen was alleen mogelijk op de Middellandse Zee.
Voor een reis als deze is wel enig geduld nodig, omdat er op de heen- en terugweg tezamen ongeveer achthonderd sluizen moeten worden gepasseerd. Vooral in Noord-Frankrijk vindt men ze bij tientallen. In het Canal de l'Estbranche Sud bedraagt het aantal sluizen bij Epinal vijftien op een traject van twee en een halve kilometer. Als men er voor zorgt 's morgens om half zeven als eerste bij de eerste sluis te zijn, kan men het traject in een halve dag afleggen. Komt men later, dan duurt het gauw de hele, tot twee dagen. Er kan namelijk maar één schip tegelijk in de 39 meter lange sluizen. Alle vrachtschepen die in dit gebied varen hebben ongeveer die lengte.

pdf Waterkampioen 1965 nr1145 maart - Botter 'Kleine Beer' maakte tocht van 4000 kilometer

1969

1969

1969: Het archief van M. (Marchienus) de Jonge

Botter 'Kleine Beer' onder zeil, met oud zeilnummer OC46 (nu VC46)

Marchienus de Jonge was van 1947 tot 1948 inwonend conciërge / beheerder en restaurateur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek. Daarna van 1949 - 1969 Technisch Assistent A bij het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, 1 maart 1969 ging hij met pensioen. In zijn vrije tijd heeft hij vele scheepsmodellen gebouwd. Zij kleinzoon Willem de Jonge kwam enige tijd geleden in het bezit van de persoonlijke archieven van zijn grootvader, waarin nogal wat fotomateriaal in zit van schepen, waar hij o.a. modellen van heeft gebouwd, maar ook van schepen waar hij als restaurateur aan heeft gewerkt en tevens enkele die hij volledig heeft herbouwd. Willem de Jonge heeft ons een aantal foto's uit dit archief voor publicatie ter beschikking gesteld.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht