Lytse Wytske

Lytse Wytske Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "De Boeier":
Klaas Westra, afkomstig uit Pingjum, was aanvankelijk opgeleid aan het Instituut voor de Autohandel te Driebergen, maar schoolde zich later om tot scheepstimmerman. In 1978 vestigde hij in Twijzel, gemeente Achtkarspelen, aan de Mounewei zijn scheepstimmerwerf 'De Eyck'. Daar bouwt en restaureert hij nu houten ronde en platbodemschepen. Als eerste bouwde hij een verkleinde kopie van de "Constanter". Hij liep in 1983 te water en werd in het stamboek ingeschreven. De boeier is tot nu toe in gebruik als verhuurjacht.

Eigenschappen

Plaquette nummer:1319 Zeil nummer: RD106
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Boeier

Bouw

Bouwjaar:1983 Ontwerper:K. Westra
Werf:Scheepstimmerwerf De Eijck Werf plaats:Twijzel
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:6,56 m Breedte berghout:2,76 m
Diepgang:0,50 m Masthoogte water:10,15 m
Oppervlakte grootzeil:28,70 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:28,70 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1983 – 2006 K.E. Westra, Twijzel ( Lytse Wytske)

Geschiedenis

1982

april 1982

april 1982: Spiegel der zeilvaart april 1982 nummer 3: Klaas Westra bouwt boeier "Constanter II"

„De oude Friese schuitmakers konden niet lezen en Van Loon vond bij hen dan ook geen gehoor, toen hij de hellingen afreisde met zijn jacht. Ze hadden er ook geen trek in het lezen van tekeningen te leren; liever hielden ze zich aan de traditie: „op het oog". Ook Eeltje Holtrop van der Zee heeft nooit naar een tekening gewerkt, maar hij nam wel Van Loons ideeën over. Die van de snoek en de vogel met hun bewonderenswaardige bouw, waaraan de schepen een voorbeeld moesten nemen."
Van het een kwam het ander. In een jaarboek van het Fries Scheepvaartmuseum las Westra een artikel van H. G. van Slooten over de jubilerende „Constanter", hij zocht kontakt met het  „Stamboek" en dat leverde twee dingen op: een bijgewerkte tekening van de „Constanter" (destijds niet foutloos gemaakt door de Fries Stelwagen) en een vriendelijk gebaar van de Grouwster eigenaar, die hem toestond een hele middag de prachtige boeier van onder tot boven, van binnen en van buiten te bestuderen. „Ik had alles in mijn hoofd, elke verbinding, alle maten, ik hoefde niets op te schrijven," aldus Westra.

pdf SdZ 1982 nr03 april - Klaas Westra bouwt boeier Constanter II

1983

1983

1983: Promotiefolder K.E. Westra met 'Lytse Wytske'

2005

2005

2005: De Boeier 'Lytse Wytske' in het boek "De Boeier" van Dr. Ir. J. Vermeer

Technische gegevens

Hoofdafmetingen

 • Lengte over de stevens    6,57 m
 • Grootste breedte over de berghouten 2,61 m
 • Holte op het grootspant    1,14 m
 • Diepgang    0,47 m
 • Zeiloppervlak: grootzeil + fok    38,4 m2
 • Kluiver    n.a.

 Bijzonderheden

 • geen kielbalk
 • gepiekt grootspant
 • vlaktilling 12°
 • 8 huidgangen naast de kielgang
 • snijwerk op kajuitrand en hennebalk
 • roerkop bekroond met leeuw

Opmerkingen

In het boek "Het Friese jacht" is reeds beschreven, dat vlak voor de sloop van de boeier "Lytse Bever", het voormalige open jacht "Henriette", gebouwd in 1919 op de werf `Kromwâl' in Britswerd, Klaas Westra, die hier toen de eigenaar was, het snijwerk eraf heeft gesloopt en overgebracht op de toen in aanbouw zijnde boeier "Lytse Wytske". De ontwerptekeningen van deze versieringen bevinden zich in het archief van de werf "Kromwâl", dat bewaard wordt in het Fries Scheepvaart Museum.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht