Mercurius

Mercurius Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

In 1899 in opdracht van beurtschipper G. Vaartjes te Eernewoude gebouwd gebouwd op de scheepswerf van Jan Oebeles van der Werff, Buitenst Verlaat te Drachten. De Mercurius is een klein tjalkje, ofwel skûtsje, van 10 meter, waarvan er in Friesland in het verleden een kleine 200 gebouwd zijn.

Tot 1915 heeft het schip beurt gevaren tussen Leeuwarden en Eernewoude als "botertjalkje", om aan de plaatselijke behoefte aan producten als boter, kaas e.d. te voldoen. Het max. laadvermogen was 6.8 ton.

Botertjalkjes waren bedoeld om de boter en kaas van de boeren naar de kooplieden in o.a. Leeuwarden te brengen. Op de terugreis namen ze dan levensbehoeften voor het dorp mee. De meeste beurtschippers uit die tijd, waren tevens vaak de "winkelman" van het dorp.

Het schip is in 1915 gekocht door een kunstschilder te Amsterdam en verbouwd tot plezierjacht. Later is het doorverkocht aan Prof. Krediet te Utrecht. In 1985 is de houten kajuit vervangen door een stalen bij scheepwerf Gebr. Tijssen te Leiden. Het interieur is volledig vernieuwd.

In het Overzicht van in het Stamboek ingeschreven jachten, die nooit een plaquette hebben gekregen staat het volgende:
70. Tjalk 'Vrouwe Antje', 9,62m, Staal, Jan Oebeles van der Werff, Buitenstvallaat, 1910, eig. R.J. Baas, Haarlem, '54-'59.
De informatie in deze lijst is gebaseerd op de kennis van de jaren-70 van de vorige eeuw.

Eigenschappen

Plaquette nummer:132 Zeil nummer: TB82
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Tjalk

Bouw

Bouwjaar:1899 Ontwerper:Jan Oebeles van der Werff
Werf:Jan Oebeles van der Werff Werf plaats:Buitenstvallaat
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:IJzer Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:9,82 m Breedte berghout:2,83 m
Diepgang:0,50 m Masthoogte water:10,25 m
Oppervlakte grootzeil:25,75 m2 Oppervlakte fok:11,70 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:37,45 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1899 – 1915 G. Vaartjes, Eernewoude ( Mercurius)
1915 – onbekend Kunstschilder, Haarlem ( Wilowi)
onbekend – 1951 Prof. Krediet, Utrecht ( Tjari Angin)
1951 – 1985 R.J. Baas, Haarlem ( Vrouwe Antje later weer Mercurius)
1985 – onbekend R. van der Lee - Wesseling, Heiloo ( Mercurius)

Geschiedenis

1990

1990

1990: Geschiedenis Tjalk Mercurius door eigenaar A.Th.J. Wesseling

1999

augustus 1999

augustus 1999: Spiegel der Zeilvaart: Tjalk Mercurius 100 jaar

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht