Miclou

Miclou

De historie van het schip is deels onbekend. Ze is in 1978 uit Engeland gehaald door enkele Friezen. Het is daarna geheel gerestaureerd. De Miclou komt voor in het scheepsregister van de haven van Londen sinds 1934. Er was een stuurwiel aanwezig met de vermelding 'Miclou Honfleur'. Het vermoeden bestaat dat het voor 1934 in Honfleur, Normandië heeft gelegen. Bij restauratie in Friesland stuitte men op een werfplaatje van de Dageraad, Wed. J. Boot in Woubrugge. In het in het scheepvaartmuseum in Amsterdaam aanwezige werfboek van de Dageraad staan geen notities in de periode 1896-1910, die van toepassing op het schip kunnen zijn.

In 1978 is de 'Miclou' uit Engelenad teruggehaald door H.J. de Vries. Ze is daarna uitgebreid gerestaureerd door Fa. R. van der berg uit Lemmer.

Eigenschappen

Plaquette nummer:1483 Zeil nummer:
Categorie:A Tekening nummer:
Type:Boeieraak

Bouw

Bouwjaar: Ontwerper:Wed. J. Boot
Werf:Wed. J. Boot "De Dageraad" Werf plaats:Woubrugge
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:IJzer/staal Materiaal kajuit:Iroko
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:11,20 m Breedte berghout:4,40 m
Diepgang:0,80 m Masthoogte water:15,00 m
Oppervlakte grootzeil:50,00 m2 Oppervlakte fok:30,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:15,00 m2
Oppervlakte totaal:95,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Register Varend Erfgoed Nederland

Registratie nummer:1494 Registratie datum:21-04-2013
Geregistreerd als:Varend Monument®

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1934 – onbekend Donald George Dowling ( Miclou)
onbekend – onbekend Geoffry Gibbs ( Miclou)
1978 – 1990 H.J. de Vries, St. Nicolaasga ( De Dageraad)
1990 – 1997 F. Goudart, Voorburg ( De Dageraad)
1997 – 2012 D. Sluis, Bergen nh ( De Dageraad)
2012 – Nu (laatst bekend) J.H. Freije en C.J. Koningsberger, Haren ( Miclou)

Geschiedenis

1934

1934

1934: Onderzoek historie door oud-eigenaren Dick Sluis en Ruud de Voogd - periode vòòr 1934

Voor de periode van voor 1934 zijn nog geen aanknopingspunten gevonden

Bij de papieren zat een uittreksel uit het register van de haven van Londen, waaruit bleek dat in 1934 een eerste registratie aldaar heeft plaatsgevonden onder nummer 163534 (17.06 tons). Als naam staat vermeld "Miclou" en voorts dat het schip onder die naam uit Frankrijk was geunporteerd. Over de in 1934 aanwezige motor staat vermeld "internal combustion, petrol, four stroke, 4 cyl.", gemaakt door "Ateliers de Mesmay, 37 quai Gayant, St. Quentin, France", bouwjaar 1929. Inmiddels hebben wij kunnen achterhalen dat de koper in 1934 een zekere Donald George Dowling "gentleman" moet zijn geweest, lid van de West Cliff Yacht Club, in 1945 opgegaan in de Thames Estuary Yacht Club. Een door ons verkregen uitvoerig register van de havenautoriteiten van Londen laat vanaf 1934 ca 11 mutaties van eigenaren van uiteenlopende pluimage zien.

Op het in Engeland aangetroffen schip was een stuurwiel gemonteerd met vermelding van de naam "Miclou" en voorts de plaatsnaam "Honfleur", een vissersplaatsje in Normandie onder de rook Le Havre. Ook beyond zich tegen het achterschot een paneeltje met de naam "Miclou". Miclou zou het franse woord voor klinknagel kunnen zijn.

Contacten met de secretaris van de Thames Estuary Yacht Club, aan wie is verzocht de archieven na te pluizen met betrekking tot het lid Donald George Dowling en het schip de Miclou, teneinde te kunnen achterhalen van welke (Franse) eigenaar het schip in 1934 werd gekocht, hebben tot op heden niet tot resultaten geleid. Zelfs het oudste lid van de voormalige West Cliff Yacht Club kon zich een persoon of een schip met deze namen niet herinneren.

Inschrijving Boeieraak Miclou in Lloyds Register of Shipping 1934
Inschrijving Boeieraak Miclou in Lloyds Register of Shipping 1934

1954

20 juli 1954

20 juli 1954: Registratie verkoop in Lloyds Register of Shipping

1978

1978

1978: H.J. de Vries haalt het schip terug naar Nederland en laat het restaureren in Lemmer

H.J. de Vries uit St. Nicolaasga heeft het schip in 1978 min of meer als wrak aan de Oost-Engelse kust aangetroffen (Maldon, Essex). Na aankoop is het naar Nederland gebracht en in de eerste helft van de jaren tachtig bijna volledig gerestaureerd door Fa. R. van den Berg in Lemmer. De de teakhouten dekken en houten kajuit zijn vervangen door staal. Wel is nog een aantal (vermoedelijk) originele zaken aanwezig, zoals beslag op de rondhouten, patrijspoorten, koperen trapbeugels, ankerlier, koekoeken en kajuitdeurtjes met glas-in-lood panelen.

1999

1999

1999: Onderzoek historie oud-eigenaren Dick Sluis en Ruud de Voogd - Stand van zaken in 1999

Historisch onderzoek door oud-eigenaren Dick Sluis en Ruud de Voogd

Sedert augustus 1997 zijn wij eigenaar van een boeieraak, ook wel genoemd hollandse boeier, genaamd De Dageraad. De afmetingen zijn lengte (o.s.) 11.20 m, breedte 4.50 m, diepgang ea 0.80 m. Het schip is van ijzer en oorspronkelijk geklonken. Het heeft aan elke zijde, inclusief de kielgang, acht gangen waarvan de bovenste zes naar kop en kont sterk verjongen.
Uiteraard zijn wij erg nieuwsgierig naar het verleden van onze aak, doch zij geeft haar geheimen niet makkelijk prijs. Ondanks het nodige speurwerk blijft een aantal vragen open, met name met betrekking tot het bouwjaar, waar het schip is gebouwd
en in opdracht van wie.

Aantekeningen D. Sluis
Aantekeningen D. Sluis

Hiaten in de historie van de boeieraak 'De Dageraad' (v.h. 'Miclou')

Sedert augustus 1997 zijn wij eigenaar van een boeieraak, ook wel genoemd Hollandse boeier, genaamd ‘De Dageraad’. De afmetingen zijn lengte 11.20 m, breedte 4.50 m, diepgang ca 0.80 m. Het schip is van ijzer en oorspronkelijk geklonken. Het heeft aan elke zijde, inclusief de kielgang, acht gangen waarvan de bovenste zes naar kop en kont sterk verjongen. Uiteraard zijn wij erg nieuwsgierig naar bet verleden van onze aak, doch zij geeft haar geheimen niet makkelijk prijs. Ondanks bet nodige speurwerk blijft een aantal vragen open, met name met betrekking tot bet bouwjaar, waar bet schip is gebouwd en in opdracht van wie.

Bij de aankoop werd ons medegedeeld dat het bouwjaar 1903 zou zijn, en dat bet schip gebouwd zou zijn bij scheepswerf "De Dageraad" te Woubrugge (weduwe J. Boot). In bet schip hangt ook een koperen werfplaatje van deze werf. Het schip is geregistreerd in het stamboek van de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten onder nummer 1483, categorie A.

De eer-vorige eigenaar heeft bet schip in 1978 min of meer als wrak aan de Oost- Engelse kust aangetroffen (Maldon, Essex). Na aankoop is het naar Nederland gebracht en in de eerste helft van de jaren tachtig bijna volledig gerestaureerd, waarbij de teakhouten dekken en houten kajuit zijn vervangen door staal. Wel is nog een aantal (vermoedelijk) originele zaken aanwezig, zoals beslag op de rondhouten, patrijspoorten, koperen trapbeugels, ankerlier, koekoeken en kajuitdeurtjes met glas- in-lood panelen.

Bij de papieren zat een uittreksel uit bet register van de haven van Louden, waaruit bleek dat in 1934 een eerste registratie aldaar heeft plaatsgevonden onder nummer 163534 (17.06 tons). Als naam staat vermeld "Miclou" en voorts dat bet schip onder die naam uit Frankrijk was geïmporteerd. Over de in 1934 aanwezige motor staat vermeld "internal combustion, petrol, four stroke, 4 cyl.", gemaakt door "Ateliers de Mesmay, 37 quai Gayant, St. Quentin, France", bouwjaar 1929.

nmiddels hebben wij kunnen achterhalen dat de koper in 1934 een zekere Donald George Dowling "gentleman" moet zijn geweest, lid van de West Cliff Yacht Club, in 1945 opgegaan in de Thames Estuary Yacht Club. Een door ons verkregen uitvoerig register van de havenautoriteiten van Louden laat vanaf 1934 ca 11 mutaties van eigenaren van uiteenlopende pluimage zien. Maar wij zijn natuurlijk met name ook benieuwd naar de geschiedenis van voor 1934. Op het in Engeland aangetroffen schip was een stuurwiel gemonteerd met vermelding van de naam "Miclou" en voorts de plaatsnaam "Honfleur", een vissersplaatsje in Normandië onder de rook Le Havre. Ook bevond zich tegen het achterschot een paneeltje met de naam "Miclou". Miclou zou bet Franse woord voor klinknagel kunnen zijn.

Het werfboek van de werf van weduwe J. Boot, dat door ons is ingezien bij bet Scheepvaartmuseum te Amsterdam, vermeldt over de periode 1897 tot en met 1911 geen schip met een omschrijving, die aan bet uiterlijk en de maten van ‘De Dageraad’ beantwoordt. Het zou kunnen zijn dat bet schip "op speculatie" is gebouwd, zodat het mogelijk niet in bet werfboek is opgenomen, dan wel dat bet direct als plezier- jacht is gebouwd, hetgeen evenmin aanleiding zou kunnen zijn geweest voor vermelding in bet werfboek. Wij hebben op dit moment echter geen zekerheid dat de bouw daadwerkelijk in Woubrugge heeft plaatsgevonden en evenmin hebben wij kunnen achterhalen wie de opdrachtgever/eerste eigenaar is geweest.

Wij hebben door een kennis die goed thuis is in Honfleur onderzoek laten doen bij diverse instanties, doch ook dat is zonder concrete resultaten gebleven. Ook contacten met de secretaris van de Thames Estuary Yacht Club, aan wie is verzocht de archieven na te pluizen met betrekking tot bet lid Donald George Dowling en bet schip de Miclou, teneinde te kunnen achterhalen van welke (Franse) eigenaar bet schip in 1934 werd gekocht, hebben tot op heden niet tot resultaten geleid. Zelfs bet oudste lid van de voormalige West Cliff Yacht Club kon zich een persoon of een schip met deze namen niet herinneren.

Wat ons nog rest is bet volgen van een laatste tip, te weten bet uitpluizen van een archief van werf "De Dageraad" van weduwe J. Boot in bet archief van de provincie Zuid-Holland. Dit schijnt echter omvangrijk te zijn. Het is maar de vraag of daarin iets te vinden is, gezien bet feit dat bet schip niet in bet werfboek is vermeld. Wij zijn erg benieuwd naar meer gegevens over de historie van onze boeieraak vanaf de bouw tot in ieder geval 1934. Wellicht dat iemand meer weet of ons een tip kan geven, zodat wij de puzzel kunnen afmaken.

Dick Sluis en Ruud de Voogd 

2012

2012

2012: Aankoop Boeieraak Miclou door J.H. Freije en C.J. Koningsberger

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht