Nieuwe Maen

Nieuwe Maen Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Op de vraag waarom hij zoveel sneller is dan zijn directe tegenstanders, antwoordt van der Dussen dat het geheim hem zit in het ontwerp. Zijn vorige schip van een soortgelijk type was gewoon niet snel, heel toepasselijk heette het “Halve Maen”. De “Nieuwe Maen” liet hij echter speciaal tekenen door André Hoek. Het stalen casco werd bij Eeltje Kuperus in Makkum gebouwd en de afbouw deed van der Dussen in eigen beheer.

Belangrijker was dat het schip daardoor geheel naar zijn eigen wensen kon worden ingericht, inclusief het nervenpatroon van de houten betimmering en allerlei andere details. Van der Dussen vaart al zijn leven lang en is nog lang niet van plan om te stoppen. 

De successen van de “Nieuwe Maen” zijn zeker niet alleen te danken aan het snelle ontwerp, want iedereen die je het vraagt bevestigt dat van der Dussen en zijn bemanning gewoon goede zeilers zijn. En dat laatste laat hij zijn tegenstanders fijntjes met enige humor graag weten. Aan het hoofdschot in de kajuit hangt namelijk een prachtig gelakte plank met het volgende gekalligrafeerde rijmpje:
Ick ben bereid en vaer met vlijt, op sout en soete stroomen, en vaer ick ieder rap voorbij, ook sij zullen er wel koomen”.

Eigenschappen

Plaquette nummer:2212 Zeil nummer: HB186
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Hoogaars

Bouw

Bouwjaar:1989 Ontwerper:Hoek Design
Werf:Scheepswerf De Boeier, Kuperus Werf plaats:Makkum
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip:Knikspant Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:12,80 m Breedte berghout:4,40 m
Diepgang:1,00 m Masthoogte water:16,50 m
Oppervlakte grootzeil:46,33 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:29,32 m2 Oppervlakte kluiver:10,40 m2
Oppervlakte totaal:86,05 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Dispensaties

Dispensaties Einddatum Datum nieuwe schouw
Permanente dispensatie: Het schip voldoet ten aanzien van de grootste breedte niet aan de Criteria. De grootste breedte ligt iets te ver naar achteren.

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1989 – 2018 E.W. van de Dussen ( Nieuwe Maen)
2018 – (Eigenaar, nu geen relatie met het Stamboek) G. Visser ( Nieuwe Maen)

Geschiedenis

2014

2014

2014: 'Strafpenalty' van het KNWV

De 'Nieuwe Maen' is in eerste instantie geweigerd voor opname in het Stamboek vanwege de de conflicten tussen het ontwerp en de Criteria van de SSRP. De afspraken v.w.b. Ronde en Platbodemjachten met het K.N.W.V. zijn:

  1. Alle schepen dienen aan de vigerende Criteria van het Stamboek SSRP te voldoen om een meetbrief voor wedstrijden te verkrijgen.
  2. Schepen van voor 1991, de datum van invoering van de Criteria, dienen ook aan de vigerende Criteria te voldoen, maar kunnen op onderdelen een permanente dispensatie verkrijgen indien de afwijking niet op eenvoudige wijze te corrigeren is.
  3. Een permanente dispensatie wordt door het Watersportverbond verleend op voordracht van SSRP.

De K.N.W.V. heeft na de bouw wel een Meetbrief verstrekt, maar daarnaast ook een 'strafpenalty' aan het schip opgelegd. Op verzoek van de R&P klassenorganisatie is het schip in 2014, 20 jaar later, alsnog opgenomen in het Stamboek met een structurele dispensatie ten aanzien van de gebreken in de vormgeving.
Het schip dient in dat kader wel aan alle andere Criteria-eisen, die gelden voor de klasse waarin ze wedstrijd varen, te voldoen, Ze nemen géén uitzonderingspositie in ten aanzien van de criteria voor bijvoorbeeld de uitrusting, zoals ander anker, tufnol blokken, andere verstaging van Dyneema, etc.. De uitdrukkelijke voorwaarde bij de opname in het Stamboek is, dat de door het Verbond opgelegde beperkingen ten aanzien van het wedstrijdzeilen blijven gehandhaafd.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht