Noord Holland

Noord Holland Verdwenen

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "De Boeier" het volgende over de 'Noord Holland': 
Langs twee wegen zijn ons bijzonderheden omtrent deze boeier bekend. In de eerste plaats via de kleinzoon van Eeltje Holtrop van der Zee, Eeltje Romkema; deze was sinds begin 1952 in correspondentie met de heer C.J.W. van Waning, secretaris van de Commissie Friese Ronde Jachten. Naar aanleiding Naar aanleiding van diens eerste artikel in de Waterkampioen schreef Ir V. de Blocq van Kuffeler te Vlaardingen een brief aan de heer Van Waning.

De brief van Eeltje Romkema

Eeltje Romkema schrijft in een uitvoerige brief met zeer veel bijzonderheden over de productie van de werf, voornamelijk onder Auke van der Zee, het volgende over deze boeier: ... in 1878 een boeier voor de Rijks Waterstaat te Hoorn, lang 64 voet, schipper was de heer Nooitgedacht. Omstreeks 1913 is deze boeier gesloopt, toen was de naam van de schipper P. Bootsma, het schip heette "Noord Holland". Ik vond het jammer, dat dit schip moest worden gesloopt. Het was onder Ir. de Block van Kuffeler. In beginsel werd gesproken over een belangrijke vertimmering, maar de nieuwe tijd eischte een motorjacht en van ijzer. De reparatiekosten kwamen te hoog. Zoo werd besloten, en toch had dit schip (een prachtschip) op de één of andere manier bewaard kunnen blijven, even goed als de 'Jan Spanjaard'. In elk geval was er toen nog meer kans voor het geschikte hout en geschoolde vaklieden. Nogmaals, het had niettegenstaande een belangrijke vertimmering voor het nageslacht bewaard kunnen zijn gebleven.

De boeier 'Noord Holland'
De boeier 'Noord Holland'

De brief van Ir. V. de Blocq van Kuffeler te Vlaardingen

± 1880 werd door v.d. Zee te Joure een zeer fraaie boeier gebouwd voor de Rijkswaterstaat, deze heette "Noord-Holland" en had Hoorn als vaste haven, van waaruit de arrondissementsingenieur, die o.a. belast was met het toezicht op de zeeweringen van de Noord-Hollandse eilanden, geregeld zijn dienstreizen maakte met deze boeier. Het middengedeelte van het schip had een vaste betimmering, waardoor de huid ter plaatse niet kon worden onderhouden. In 1912 bleek het middengedeelte zover weggerot te zijn, dat reparatie niet meer de moeite waard zou worden en het jacht werd voor sloop achtergelaten bij van der Zee. De laatste ingenieur die met het jacht voer was mijn vader, die er nog een fraaie foto van in zijn bezit heeft, die hij echter liever niet wil afstaan; de lengte van de boeier zou ik op de foto op globaal 14 m schatten.
Het schip had een bijzonder mooi gesneden leeuw op het roer staan, die jaarlijks met bladgoud werd beplakt, overeenkomstig de geldende mores. Deze leeuw is thans in mijn bezit en is in zijn juist vernieuwde gouden huid nog steeds een fraai sierstuk.
Onbevestigde geruchten zeggen, dat, hoewel de "Noord-Holland" voor afbraak werd verkocht, deze toch nog is voorzien van een nieuw middenschip en eventueel andere vernieuwingen en dat dit de boeier is geworden van Graaf van Limburg Stirum, die U beschrijft als een voorbeeld van een mooi schip van Auke Holtrop van der Zee. ...

Eigenschappen

Plaquette nummer:9054 Zeil nummer:
Categorie:V Tekening nummer:
Type:Boeier

Bouw

Bouwjaar:1878 Ontwerper:E. Holtrop van der Zee
Werf:E. Holtrop van der Zee Werf plaats:Joure
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Katoen
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:18,00 m Breedte berghout:4,90 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1998 – omstreeks 1913 Rijkswaterstaat Hoorn, Hoorn ( Noord Holland)

Geschiedenis

1955

1955

1955: Informatie van de Boeier 'Noord Holland' in het Stamboekarchief

Op onze pagina "Oudere Schepenlijsten" in ons hoofdstuk "Uit het Stamboek hebben we een overzicht opgenomen uit het Stamboekarchief "Niet meer bestaande boeiers gedocumenteerd in de jaren-50".

2005

2005

2005: De 'Noord Holland' in het boek "De Boeier" van Dr. Ir. J. Vermeer

Wij denken dat Eeltje Romkema het beste kon weten hoe het met deze boeier is afgelopen. Hij is pertinent over de sloop. Trouwens, de door ir De Blocq van Kuffeler bedoelde boeier van Graaf van Limburg Stirum is in feite de in 1898 door Eeltjebaas voor de Helderse loodsdienst gebouwde boeier "Jan Spanjaard", latere naam "Norma", onder Van Limburg Stirum "Offemia".
Eenmaal vonden wij de boeier "Noord-Holland" vermeld als wedstrijdjacht, namelijk in de deelnemerslijst van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging van 14 juli 1905; in de klasse 'Boeiers enz., groot boven 9,5 Wedstrijdmaat zeilden acht grote schepen tegen elkaar. Dit was blijkbaar een wedstrijd ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, want als 1e prijs kon worden gewonnen een bedrag van Tweehonderd gulden of een zilveren theeservies, uitgeloofd door H.M. de Koningin.

Als deelnemers vermeldde het programma:

  • "Noord-Holland" van Rijkswaterstaat te Hoorn, WM 15,1;
  • "Elisabeth" van Tromp Meesters te Steenwijk, WM 13,1, vroeger van Altink;
  • "Bato" van de gebroeders Bakker te Amsterdam, WM 11,5;
  • "Maria" van J.H. van Kakebeken te Yerseke, WM 11,4;
  • "Fortuna" van W. Hultzer te Amsterdam, WM 10,8;
  • "Dolfijn" van D. Slis P.Lzn te Middelharnis, WM 10,4;
  • "Noordster" van H. van Beek te Amsterdam, WM 10,4;
  • "Flevo" van C. Jurrjens te Amsterdam, WM 9,6.

Wie er toen met de prijs vandoor ging weten we niet.

Ir V.G. de Blocq van Kuffeler te Bergen (NH), schrijver van de aangehaalde brief, stelde ons de afdruk ter beschikking van de foto onder zeil; die moet zijn gemaakt in de periode 1905-1914, toen zijn vader in Hoorn gedetacheerd was. De heer De Blocq van Kuffeler wist nog te vertellen dat voor de opheffing van het districtskantoor van Rijkswaterstaat in Hoorn een ingelijst exemplaar van de foto aldaar aan de wand prijkte. 

Volgens later informatie is dit de 'Noord Nederland' gebouwd in Papendrecht
Volgens later informatie is dit de 'Noord Nederland' gebouwd in Papendrecht

Nog een afbeelding van deze boeier is bewaard gebleven. De heer C.P. Hos te Westerland stuurde ons bijgaande foto van de "Noord-Holland", gepavoiseerd liggende in een (onbekende) haven. Deze foto werd gered bij het opruimen van het opgedoekte districtskantoor in Hoorn. Volgens de latere informatie uit het verhaal van "Twee Loodsboeiers" van Peter Tolsma is dit niet de 'Noord Holland', maar meer waarschijnlijk de 'Noord Nederland', gebouwd in Papendrecht.

2008

februari 2008

februari 2008: Twee Loodsboeiers, een verhaal van Peter Tolsma

Peter Tolsma schrijft in de Spiegel der Zeilvaart van februari 2008 het volgende:
Soms word je opeens verrast door informatie waarvan je niet meer had verwacht dat die nog boven water zou komen. Ik heb de heer Vermeer mogen helpen bij het schrijven van zijn boek De Boeier. We hebben na veel speurwerk naar de herkomst van boeiers soms moeten besluiten niet verder te zoeken. De reden daarvoor was dat verdere duidelijkheid op dat moment uit bleef. Op de pagina's 126 en 127 van het boek staat in de beschrijving van de boeier 'Jan Spanjaard' over de brief, die Eeltje Romkema schreef aan de heer van Waning in 1952. Groot was mijn verassing toen ik onlangs een brief mocht ontvangen van de heer J.M. van der Esch uit Papendrecht.

Alle nieuwe informatie heeft hij gebundeld in het bewuste artikel. Ook de boeier 'Noord Holland' komt in dit verhaal voor. Een maand later publiceerde J.M. van der Esch een artikel over de werven in Papendrecht.

Lees het hele verhaal in ons hoofdstuk "Uit het Stamboek": Twee Loodsboeiers en een oude scheepswerf in Papendrecht.

Een foto die opdook bij het schrijven van het verhaal"De twee Loodsboeiers" van waarschijnlijk de boeier 'Noord Holland'
Een foto die opdook bij het schrijven van het verhaal"De twee Loodsboeiers" van waarschijnlijk de boeier 'Noord Holland'

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht