Nootedop

Nootedop Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Sinds 2017 is Stichting De Zuidpool eigenaar van de 'Nootedop'. De schouw wordt voornamelijk gebruikt door Elfregi Zeeverkenners. Deze zeeverkenners zijn sinds 2002 ook eigenaar van de open Van der Meulen schouw 'Neeltje'.

De Nootedop is een zes meter schouw, gebouwd op de werf van W.H. Postma in Grouw in 1880. De fam. Nooteboom kocht de schouw in 1950 in Zevenhuizen bij de Kaag. De vorige eigenaar had het schip vlak na de oorlog in Urk gekocht van een visser, die het als nettenlichter gebruikte. Het schip was toen van buiten geteerd en van binnen met kalk behandeld. Al vóór de oorlog was het voorzien van een verhoogd voordek voor het gebruik op de Zuiderzee. Het zeilnummer was UK84 van de familie Kramer.

Wat zijn Friese schouwen? Het zijn vrij smalle schouwen met weinig zeeg of zelfs een katterug. Er bestonden vroeger twee wedstrijd klassen, de kleine schouw van 4,75 m, met een sprietzeil en de grote of zes meter schouw, 6,20 m lang en 1.80 m breed met een gaffelzeil. De scheepjes werden door de week gebruikt voor het vervoer van allerlei zaken, in het weekend werd er vaak wedstrijd mee gezeild. Daarvoor was het niet ongewoon als een schip drie masten had en drie verschillende tuigen, die gebruikt werden al naar gelang de hoeveelheid wind. Ook was het toegestaan om, in de totale bemanning van maximaal 5 mensen, twee betaalde krachten te hebben, die tot taak hadden om bij het overstag gaan de zakken zand die als ballast dienden naar loef te sjouwen. Bij de koop van de schouw door de fam. Nooteboom waren de haken waaraan de ballast werd opgehangen in ieder boord nog aanwezig. Het vlak en de spanten van het schip waren van eiken, de boorden van grenen.

Eigenschappen

Plaquette nummer:790 Zeil nummer: GD128
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Open Schouw

Bouw

Bouwjaar:1880 Ontwerper:W.H. Postma
Werf:W.H. Postma - De Pôlle Werf plaats:Grouw
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:6,18 m Breedte berghout:1,80 m
Diepgang:0,30 m Masthoogte water:7,50 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1950 – 1979 H.P. Nooteboom Sr., Leiden ( Nootedop)
1979 – 2013 S.G. Nooteboom, Utrecht ( Nootedop)
1979 – 2013 J.J. Nooteboom, Rolde ( Nootedop)
1979 – 2017 H.P. Nooteboom, Leiden ( Nootedop)
2017 – (Eigenaar, nu geen relatie met het Stamboek) Stichting De Zuidpool, Haarlem ( Nootedop)

Geschiedenis

1998

mei 1998

mei 1998: Spiegel der Zeilvaart juni-juli 1998 nr05 - De Friese schouw 'Nootedop'

In 1950 kocht mijn vader een Friese schouw voor het toen niet geringe bedrag van zeshonderd gulden. In zijn studententijd, in de jaren twintig, was hij actief als bemanning en als restaurateur van tjotters en Friese jachten in Rotterdam. Hij was lid van de Rotterdamse Zeilvereniging, waar toen een grote vloot tjotters en Friese jachten lag. Het lag dus voor de hand een tjotter of Fries jacht te kopen. Op praktische gronden, hij moest zijn hele familie in het schip onderbrengen, is het een Friese schouw. Mijn vader was toen directeur van Het Maritiem Museum Prins Hendrik en het Museum voor Volkenkunde in Rotterdam. Omdat hij de laatste jaren niet met vakantie was geweest en de dokter hem had gezegd dat een vakantie noodzakelijk was voor zijn gezondheid, kocht hij een schip. De Toxopeus-ronde was er nog niet geweest en een museumdirecteur verdiende toen een karig salaris. Zeshonderd gulden was zo'n groot bedrag dat hij er een verzekering voor moest afkopen. 
De Friese zesmeter schouw, ooit een wedstrijdklasse (de grote schouwen), is 6,20 m lang en 1,80 m breed. De neer-boorden zijn bijna verticaal en de bovenkant van het boeisel is vlak of met een lichte kattenrug. De schepen werden als werkschip gebruikt, waarmee in het weekend tevens wedstrijden gevaren kon worden.

pdf SdZ Juni-Juli 1998 nr05 - De Friese Schouw Nootedop.pdf

2009

2009

2009: Geschiedenis Schouw Nootedop door H.P. Nooteboom

Mijn vader kocht de schouw in 1950 in Zevenhuizen bij de Kaag. De vorige eigenaar had het schip vlak na de oorlog in Urk gekocht van een visser die het als nettenlichter gebruikte. Het schip was toen van buiten geteerd en van binnen met kalk behandeld. Al vóór de oorlog was het voorzien van een verhoogd voordek voor het gebruik op de Zuiderzee. Het zeilnummer was UK84 van de familie Kramer. Met behulp van modelbouwer en oud schipper Hazenberg (van de Hazenberg modellen), een werknemer van mijn vader, toen directeur van het o.a. het Maritiem museum Prins Hendrik, haalden wij het schip op en brachten het naar de Kralingse plas. Zonder motor hadden we daar inclusief de reis per trein en bus heen een hele lange dag voor nodig.
In de eerst jaren voeren we zonder motor: mijn vader vond dat we eerst moesten leren varen voordat we een motor mochten gebruiken. Ik, de oudste, en mijn tweede broer (de andere broer en mijn zusje waren nog te jong) hebben in die tijd heel goed geleerd om te bomen en jagen (en sleepjes te krijgen). Daarna heeft hij een oude, bronzen, 4 pk Penta buitenboord motor gekocht die waarschijnlijk nog bij de invasie in Normandië gebruikt was. In 1950 gingen we met vakantie naar de Kaag en de Braasem. Zoals ook later bij elke vakantie ging mijn vader af en toe een paar dagen naar het museum waar hij directeur was, omdat hij dat niet goed alleen kon laten. Dat gaf een beetje rust, want met zijn zessen slapen aan boord van een scheepje van 6 m lengte en 1.80 breedte is wel heel erg krap! 
Snel bleek er wel het één en ander aan het schip te mankeren. Vooral het boeisel was nogal rot. Dat hebben we eerst gerepareerd met vuren hout, omdat in die tijd er nog vrijwel geen grenen te verkrijgen was. Die reparaties moesten binnen tien jaar opnieuw uitgevoerd worden, omdat het vuren snel verrotte. Voor de tweede reparatie hadden we wel de beschikking over grenen, afkomstig van een sloopbedrijf.

pdf Geschiedenis Schouw Nootedop door H.P. Nooteboom

2010

maart 2010

maart 2010: SSRP Jaarverslag 2009 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 2009 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:


Bij de Pôlle-schouw Nootedop is het vlak alsmede een deel van het bakboord neerboord vervangen door Jachtwerf Molenaar in Woubrugge. 

Bij deze gelegenheid is een niet authentieke naar voren doorlopende scheg verwijderd. Het overleg over de restauratie heeft er in geresulteerd dat eigenaar Hans Nooteboom een verhaal over de geschiedenis van de Nootedop op papier heeft gezet en gepubliceerd in de Spiegel der Zeilvaart.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht