Nut en Nocht

Nut en Nocht Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Eigenschappen

Plaquette nummer:673 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Fries jacht

Bouw

Bouwjaar:1908 Ontwerper:L. Lantinga
Werf:L. Lantinga Werf plaats:IJlst
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:6,35 m Breedte berghout:2,75 m
Diepgang:0,43 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:34,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:34,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1908 – 1923 D. van der Ley, Langweer ( Nut en Nocht)
1923 – 1965 W.T. van der Ley, Langweer ( Nut en Nocht)
1965 – 1974 Ch.J. Fekkes, Amsterdam ( Nut en Nocht)
1964 – 2008 H.S. Heslinga, Epe ( Nut en Nocht)
2008 – onbekend D. van Velzen, Delft ( Nut en Nocht)

Geschiedenis

1997

maart 1997

maart 1997: SSRP Jaarverslag 1996 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 1996 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:
De laatste jaren werden sommige houten schepen geconfronteerd met een aanval van de boktor. De reparatie werd uitgevoerd door Scheeps- en jachtwerf Brandsma te Rohel. Over het verwoestende effect van de aanval door de boktorlarve het volgende. Het vlak van de "Nut en Nocht" was zo sterk aangevreten dat de overigens nog in goede staat verkerende delen van het vlak op sommige plaatsen tot een centimeter diepte waren weggevreten. Om de vlakdelen gemakkelijk te kunnen vervangen werd de motor verwijderd en het schip ondersteboven gedraaid. Nadat een aantal delen uit het vlak waren verwijderd werd duidelijk dat meer spanten, alsmede de scheg en delen van de stevens vervangen dienden te worden; Het vervangen van de scheg hield ook in dat de schroefaskoker opnieuw moest worden doorgevoerd. Aangezien het kokergat in kopshout geboord zou moeten worden werd er de voorkeur aan gegeven de scheg te maken van twee boven elkaar staande delen waardoor het gat te voren gefreesd kon worden. De delen werden vervolgens met ingelaten RVS strippen op elkaar bevestigd. 
Een meer voorkomend probleem bij de restauratie van houten ronde en platbodemjachten is de verzwaring onder de mastkoker. Hier werd vaak een constructie met zware dwarsscheepse leggers toegepast. Deze zijn voortdurend vochtig en gaan dan ook sneller dan de overige constructiedelen rotten. Zo ook bij de "Nut en Nocht" Deze gesloten dwarsscheepse constructie werd vervangen door drie leggers met behoorlijke tussenruimte, waardoor een goede ventilatie mogelijk is geworden. Hierover is een langsscheeps mastspoor gelegd met daarin de mastkoker. Aangezien de mastbank door de jaren heen diverse reparaties had ondergaan en nochtans hiermee het probleem droogrot niet was opgeheven, werd besloten ook deze geheel te vervangen. Met het eveneens vernieuwen van drie gelamineerde zeilwerkspanten is dus praktisch het gehele zeilwerk van de "Nut en Nocht" vernieuwd. 
Een restauratie als bovenomschreven is uiteraard een bewerkelijke en kostbare zaak. Daarom heeft de eigenaar van het schip getracht een middel te vinden om het boktorlarve probleem in de toekomst te voorkomen. Na lang vragen en zoeken is de keus gevallen op ltox-Combi van de firma van Lierop. Een impregneermiddel tegen houtaantastende schimmels en insecten. Hier overheen is aangebracht Bottom Coat CR en Vinyl antifouling 2000 van Sikkens. 

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht