Olga - Dorothy - Duyfken - Ascona

Olga - Dorothy - Duyfken - Ascona Verdwenen

De heren Boissevain, van wie Auke van der Zee in 1909 de opdracht kreeg een boeier met een lengte van 52 voet (bijna 15 meter) te bouwen, hadden eerder al een grote boeier genaamd "Olga" in eigen­dom gehad. In de jaren 1907 tot en met 1909 blijkt deze "Olga" eigendom te zijn van H.J. de Lanoy Meijer en A.A.H. Boissevain Ezn te Amsterdam. Mogelijk werd deze "Olga", die overigens nog steeds in de vaart is onder de naam "Ludana", niet representatief genoeg geacht. Hoe dit ook zij, de nieuwe boeier liep op 1 februari 1911 van stapel en kreeg opnieuw de naam "Olga". In die tijd werkte Aukes neef Eeltje Romkema mee op de Jouster werf. Aan hem danken wij een lijnentekening van deze "Olga", alsmede een zeer uitgebreid bestek.

Eigenschappen

Plaquette nummer:9000 Zeil nummer:
Categorie:V Tekening nummer:
Type:Boeier

Bouw

Bouwjaar:1910 Ontwerper:A. van der Zee
Werf:A. van der Zee Werf plaats:Joure
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Katoen
Onderwaterschip:Gepiekt Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:14,75 m Breedte berghout:4,70 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1910 – 1930 A.A. Boissevain, Amsterdam ( Olga)
1930 – 1940 G. Madlener, Heeg ( Dorothy)
1940 – 1942 R. Dragt, Aalsmeer ( Dorothy)
1942 – 1953 F. Walterscheid, Warschau/Hongkong ( Duyfken)
1953 – onbekend E. Ott, Hongkong/Genua ( Ascona)

Geschiedenis

1909

1909

1909: Bestek Boeier 'Olga' van Auke van der Zee in Joure

De werfboeken van Eeltje Taedzes Holtrop - IJlst, Eeltje Holtrop van der Zee en Auke van der Zee - Joure

De Boeier 'Olga' staat uitgebreid beschreven in de werfboeken van Auke van der Zee in Joure.

1911

1911

1911: Tewaterlating Boeier 'Olga'

1925

1925

1925: De Boeier 'Olga' in het Nederlandsch Jachtregister 1924-1925

In het Nederlandsch Jachtregister 1924-1925 is de informatie van de 'Olga' niet juist weergegeven. De 'Olga' die staat vermeld wordt v.w.b. de eigenaar verward met de eigenaren van de 'Ludana' die in die tijd ook 'Olga' heette en eerder ook eigendom was van de Gebr. Boissevain. De overige informatie is wel juist.

De 'Olga' voor de werf in Heeg in 1929. Dit is nu het woonhuis van Pier Piersma.
De 'Olga' voor de werf in Heeg in 1929. Dit is nu het woonhuis van Pier Piersma.

1930

1930

1930: Boeierkoning Madlener in Heeg eigenaar van de 'Olga' die hij omdoopt tot 'Dorothy'

Godfried Madlener kocht het toen nog min of meer woeste gebied van het eiland in Heeg en vatte het plan op daar een zomerverblijf te stichten. Hier is nu de Jeugdherberg gevestigd. Omstreeks 1930 liet hij er een woning bouwen en een haventje graven. Ook verrees er een groot schiphuis voor de berging van zijn twee boeiers. Godfried Madlener kreeg al gauw de bijnaam Boeierkoning van Heeg. Hij liet de "Olga" grondig opknappen op de werf van Michiel de Jong. Bij de tewaterlating werd zij omgedoopt in "Dorothy", de naam van Madleners Argentijnse vrouw. De 

Boeier 'Dorothy' voor het huis met schiphuis van Madlener in Heeg
Boeier 'Dorothy' voor het huis met schiphuis van Madlener in Heeg

1940

1940

1940: Jachthaven Dragt in Aalsmeer neemt de 'Dorothy' op in haar verhuurvloot

Door de toenemende economische malaise in de dertiger jaren ging de solvabiliteit van de familie Madlener achteruit en stagneerden de bouwplannen. De voorgenomen bouw van een grote villa op het eiland kwam niet verder dan de fundamenten. Ook werd al in 1937 een poging gedaan de grootste boeier te verkopen via een makelaar. In de `Waterkampioen' verscheen een advertentie met de volgende inhoud:

Boeierjacht "Dorothy", mooiste van Nederland, lengte 14,85 m, breed 4,86 m, gros ton 29.21, met volledige uitrusting te koop aangeboden, f 27.500. Aanvragen: Johan van Vloten, Keizersgracht 758, Amsterdam.

Dit bleef zonder resultaat, zoals uit de brief van Van Veen blijkt. Immers, hij vertelt daarin dat kort na de inval van de Duitsers in 1940, op de dinsdag na Pinksteren, 14 mei dus, Hans Madlener met de boeiers is weggetrokken naar Amsterdam en ze in Holland te gelde heeft gemaakt. De koper blijkt uit een mededeling in de rubriek De Uitkijk in de Waterkampioen' van 1941:

Het grote boeierjacht "Dorothy", dat nog door den bekenden boeierbouwer Holtrop van der Zee werd gebouwd, is thans eigendom van de N.V. Jachthaven R. Dragt & Zn. te Aalsmeer, die het schip ... aan haar verhuurvloot heeft toegevoegd. ...

De lotgevallen in de periode tot 1945 zijn enigszins vaag. Wel blijkt, opnieuw uit een bericht in de Waterkampioen, dat de firma Dragt de boeier een jaar later alweer heeft verkocht. 

1955

1955

1955: De Boeier 'Olga' - 'Dorothy' in het Stamboekarchief van de SSRP

1956

1956

1956: Informatie uit de Waterkampioen van 1956

2004

2004

2004: De Boeier 'Olga' - 'Dorothy' in het boek 'de Boeier' van Dr. Ir. J. Vermeer

Dr. Ir. J. Vermeer beschrijft de Boeier uitgebreid in zijn standaardwerk 'De Boeier' ook over de laatste bekende informatie van het schip.
Van Veen weet nog te melden dat de "Olga" na de oorlog geheel gerestaureerd werd op de werf 't Fort van De Vries Lentsch in Nieuwendam. Dit is gebeurd, zoals de heer Rodenhuis te Eindhoven aan Van Waning schreef, in opdracht van de heer F. Walterscheid, directeur van achtereenvolgens verschillende Philips-organisaties in het buitenland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij in Warschau algemeen directeur van Philips Polen; de leiding van dit bedrijf steunde in het geheim het verzet tegen de Duitsers. Volgens Huitema heeft de "Olga" de heer Walterscheid als onderduikadres gediend.4 Geen wonder dat hij daarom bijzonder aan het schip was gehecht. Toen hij in 1947 naar Hongkong vertrok, liet hij de boeier, inmiddels "Duyfken" gedoopt, dan ook daarheen bevrachten. Na zijn overlijden aldaar enkele jaren later, kwam de boeier in handen van de heer Eduard Ott, een Zwitser, die een grote importfirma in Hongkong had en het jacht eigenlijk niet voor eigen genoegen hield, maar om er zijn klanten entertainment op aan te bieden. Er werkte een Chinese schipper op. Twee jaar later, in 1955, meldde de reeds genoemde Rodenhuis aan de hoofdredacteur van de Waterkampioen dat hij uit het Verre Oosten bericht had ontvangen dat de boeier "Duyfken" naar Europa was ingescheept, vermoedelijk naar Genua. Dit werd bevestigd door een mededeling van H.J. Gompen te Waalwijk in de Waterkampioen, die een foto instuurde van de boeier gelegen in een jachthaven te Genua; de Zwitserse eigenaar had hem de naam "Ascona" gegeven. Nog twee andere foto's uit dit blad geven een indruk van dit prachtige schip, waarvan we helaas niet weten of het nog bestaat en zo ja, waar dan wel.

pdf Boek De Boeier Vermeer - Olga-Dorothy.pdf

2014

12 februari 2014

12 februari 2014: De 'Olga' varend voor een Hooiberg in de Leeuwarder Courant

Het artikel in de Leeuwarder Courant had als onderwerp: Zoeken naar kennis over Friese hooiberg. De foto (Fries Scheepvaart Museum) die het artikel illustreerde, toonde nadrukkelijke een Friese Boeier. Wij herkenden de Boeier 'Dorothy', als het schip van de boeierkoning Madlener uit Heeg. De fotograaf heeft de Boeier samen met een hooiberg  in één beeld gevangen.

De foto van het Fires Scheepvaart Museum in de Leeuwarder Courant met duidelijk herkenbaar de Boeier 'Dorothy'
De foto van het Fires Scheepvaart Museum in de Leeuwarder Courant met duidelijk herkenbaar de Boeier 'Dorothy'

april 2014

april 2014: Reactie/Vraag van Hans Dragt via e-mail

Op 15 april vraagt Hans Dragt het volgende:

We are looking for information regarding the whereabouts of the Jouster Boeier named 'Dorothy' later 'Duyfken' build by Eeltje Holtrop v/d Zee in 1911 in Joure voor rekening of Mr A.A. Boissevain in Amsterdam and owned in the early 1940& by my dad Jochem Dragt in Aalsmeer. I would realy appriciate if you could give me some information, as I also used to sail in this Yacht at that time.
E-mail hans.inekedragt@xtra.co.nz.

Op 22 april volgt de volgende reactie na de verwijzing naar de informatie op deze pagina

Hartelijk dank voor al de informatie over deze mooie boeier die ooit in het bezit was van onze familie. De foto's die hier bij ingesloten zijn, zijn genomen op een familiebijeenkomst van mijn broer Jochem en zijn vrouw Cornelia en mijn oudste zuster Sientje tijdens een bezoek aan Enkhuizen. De Schipper heette Lambertus, ben zijn achternaam vergeten. Deze schipper werkte parttime voor de familie tijdens charters voor jachthaven Dragt. Hij was ook schipper op het koninklijke Motorjacht Piet Hein.
Aangezien de 'Dorothy' geen motor had, was het soms moeilijk om vanuit de haven van Enkhuizen naar buiten te komen. Ook deze keer hebben we assistentie gekregen van 2 vissersschepen om het schip deze keer naar buiten te krijgen. Helaas zijn er geen foto's van het schip in Aalsmeer, maar deze foto's in Enkhuizen zijn toch ook prachtig om te zien.
Hartelijk dank voor al deze informatie, die wij kunnen doorgeven aan de jongere generatie in onze familie. Het is weer een schakel in de keten in de historie van de Nederlandse jachtbouwers en voor velen die in boeiers (dit is de naam die ook gegeven werd aan mensen in Aalsmeer, die iets met de watersport te maken hadden)geïnteresseerd zijn.

Groet Hans Dragt

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht