Prins Hendrik (Albatros II)

Prins Hendrik (Albatros II) Verdwenen

Dr. Ir. J. vermeer schrijft in zijn standaardwerk "De Boeier" het volgende over de Boeier 'Prins Hendrik':
Deze boeier werd gebouwd voor mr Bernardus Hopperus Buma, advocaat te Leeuwarden, later burgemeester van Kollumerland en Nieuw-Kruisland. Het schip werd gedoopt met de naam van de koninklijke promotor van de watersport prins Hendrik (de Zeevaarder), jongere broer van koning Willem III. Van dit schip is niet veel bekend. De eigenaar bezat het buiten `Vaartzicht' aan de Potmarge onder Huizum even buiten de stad Leeuwarden. Een tekening van de hand van Johan Conrad Greive van dit buiten bevindt zich nog in familiebezit. Wij zien daarop afgebeeld een aantal voor de wal liggende ronde jachten, waaronder op de voorgrond rechts het eveneens door Eeltjebaas gebouwde jacht "Dolphijn" en links de boeier "Prins Hendrik". 

Geen wonder dat deze twee schepen bij elkaar werden afgebeeld. De eigenaar van het jacht "Dolphijn", mr J. Minnema Buma, was een jongere broer van Bernardus Hop­perus Buma. In 1876 was deze de opdrachtgever voor de bouw van de boeier "Constanter", die hij overigens niet afnam.

Huize "Vaartzicht" in Huizum met de boeier "Prins Hendrik" (l) en het Friese jacht "Dolphijn" (r); tekening van J.C. Greive, 1881. Herk.: Verz. Fries Sch. Mus.
Huize "Vaartzicht" in Huizum met de boeier "Prins Hendrik" (l) en het Friese jacht "Dolphijn" (r); tekening van J.C. Greive, 1881. Herk.: Verz. Fries Sch. Mus.

Eigenschappen

Plaquette nummer:9120 Zeil nummer: OB4
Categorie:V Tekening nummer:
Type:Boeier

Bouw

Bouwjaar:1873 Ontwerper:E. Holtrop van der Zee
Werf:E. Holtrop van der Zee Werf plaats:Joure
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Katoen
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:10,50 m Breedte berghout:3,50 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1873 – 1892 B. Hopperus Buma, Leeuwarden ( Prins Hendrik)
1892 – 1908 H.H. Hopperus Buma, Heemstede ( Prins Hendrik)
1908 – 1910 W.W. Hopperus Buma, Heemstede ( Prins Hendrik)
1910 – 1927 KN&ZV 'De Maas', Rotterdam ( Albatros II)

Geschiedenis

1880

1880

1880: De Boeier "Prins Hendrik" in het boek "De Boeier" van Dr. Ir. J. Vermeer

De eigenaar van de "Prins Hendrik" was vanzelfsprekend lid van de Zeilvereeniging `Oostergoo'. Echter de boeier komt slechts tweemaal voor in het bekende verslagenboek van deze vereniging, en wel in 1880 en 1881. Eveneens in 1880 vonden we de boeier "Prins Hendrik" vermeld in de lijst van deel-nemers aan de zeilwedstrijden op 7 augustus van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging op het IJ voor Amsterdam in de klasse 'Jachten en Boeijers boven 8 tot 10 Meter', en wel tezamen met de "Bever" van Nico Wouda uit Sneek, die daar toen een eerste prijs behaalde. Na het overlijden in 1892 van haar eerste eigenaar bleef de boeier tot omstreeks 1910 in bezit van diens zoon. Reeds eerder publiceerden wij de zeer fraaie foto van de gepavoiseerde boeier in de stadsgracht van Zwolle tijdens de inhuldigingsfeesten bij de troonsbestijging van koningin Wilhelmina in 1898: Twee boeierknechten op het voordek, de familie van de eigenaar in de kuip, een prachtig boeierke ligt als bijbootje langszij. 
Nog in de jaren 1908 en 1909 komt op de Lijst van Vaartuigen van leden van de KNZRV de "Prins Hendrik" voor, als eigenaars staan genoteerd in 1908 H.H. Hopperus Buma, in 1909 W.W. Hopperus Buma te Heemstede.

"Prins Hendrik" van B. Hopperus Buma in de stadsgracht van Zwolle tijdens de inhuldigingsfeesten van 1898. Herk.: Verz. Fries Sch. Mus.
"Prins Hendrik" van B. Hopperus Buma in de stadsgracht van Zwolle tijdens de inhuldigingsfeesten van 1898. Herk.: Verz. Fries Sch. Mus.

1910

1910

1910: De 'Prins Hendrik' wordt eigendom van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging 'De Maas' te Rotterdam met de naam 'Albatros II'

In 1910 werd de "Prins Hendrik" eigendom van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging 'De Maas' te Rotterdam, welke vereniging al eerder onder de naam "Albatros" een boeier van Eeltjebaas in bezit had, (de eerdere "Charlotte" gebouwd voor Clignett). De "Prins Hendrik" werd daarom omgedoopt in "Albatros II" en was evenals de kleinere naamgenoot ten dienste van de leden van 'De Maas' en werd evenals deze gebruikt voor zeillessen, zeiltochten en wedstrijden onder leiding van schipper Jan de Ruyter. Uit het Nederlandsch Jachtregister van 1925 blijkt dat in dat jaar de KRZV 'De Maas' nog steeds eigenaar was; als bouwer staat vermeld Holtrop Van der Zee te Joure met als (foutief) bouwjaar 1897. De "Albatros II" was bij de KVNWV als wedstrijdjacht geregistreerd onder nummer 4 OB met als wedstrijdmaat WM 9,5. Het schip moet een snelle zeiler zijn geweest. In 1927 zou de boeier naar Friesland zijn verkocht. Wij hebben helaas niet meer kunnen achterhalen wat zijn lot na dat jaar geweest is.

1925

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht