Swaen van Branbant (ex Vrouwe Dievertje)

Swaen van Branbant (ex Vrouwe Dievertje) Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Mr. Dr. T. Huitema schrijft in zijn boek Ronde en Platbodemjachten:
De in tekening gebrachte IJsselaak in het boek, met voorgezette steven, De Vrouwe Petronella, is in 1908 te Raamsdonksveer gebouwd. Dit scheepstype van de Hollandse IJssel stamt af van een oudere sprietaak en werd vooral gebruikt voor het baggeren van zand en grint. Het spriettuig is omstreeks 1860 vervangen door een bezaantuig met rechte gaffel, doch kwam tot ongeveer 1910 bij de kleinere IJsselaakjes voor. De IJsselaak wordt ten onrechte ook wel als boeieraak aangeduid. Deze benaming is op de Hollandse IJssel zelf voor dit scheepstype onbekend.

Hoewel bij een gecombineerde scheepsnaam het eerste deel van de naam gewoonlijk op de vorm van het voorschip betrekking heeft, is dat hier zeker niet het geval en wil de toevoeging 'boeier' waarschijnlijk slechts aangeven dat we met een als jacht gebruikt schip te doen hebben.

Eigenschappen

Plaquette nummer:624 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:IJsselaak

Bouw

Bouwjaar: Ontwerper:
Werf:Schlieker Werf plaats:Sliedrecht
Motor: Motor type:
Materiaal romp:IJzer Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:10,60 m Breedte berghout:0,00 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

onbekend – onbekend L.R. Muller, Hoofddorp ( Vrouwe Dievertje)
onbekend – onbekend W.R. Muller ( Vrouwe Dievertje)
onbekend – onbekend ( Swaen van Brabant (liggend in Frankrijk in 2019))

Geschiedenis

1976

1976

1976: Registratie Stamboek 1976

2017

26 juli 2017

26 juli 2017: Reactie van Meike Muller, dochter van oud-eigenaar W.R. Muller

Mijn vader Willem-Jan Muller kocht het schip van zijn neef Bert Muller (L.R Muller). L stond voor Lambertus of Bert. Mijn vader heeft het schip destijds volledig laten restaureren. Eind jaren 80 heeft hij het schip, tot groot verdriet van mijn broer en mij, moeten verkopen omdat het onderhoud te duur werd. De 'Vrouwe Dievertje' heeft in onze jeugd een grote rol gespeeld en ik zou graag weten wie de huidige eigenaar is.

Ik heb in het huis van mijn ouders gezocht naar foto’s van de 'Vrouwe Dievertje'. Er moeten er nog meer zijn, maar die liggen hier en daar verspreid en er is ook veel oud film-materiaal. Diverse foto’s zijn misschien niet geschikt om te plaatsen, maar om een indruk te geven van hoe het schip er uitzag na de restauratie. Op de foto is de man met de donkere trui mijn vader. Afgelopen 29 mei is hij overleden. Het is ook een van de redenen van mijn zoektocht. In ieder geval om herinneringen levend te houden aan een mooie tijd met een schip waar we allemaal van hielden.

Met vriendelijke groet, Meike

2019

24 oktober 2019

24 oktober 2019: Reactie van Hilde Strutz uit Frankrijk

Ik ben de Nederlandse buurvrouw van een Française, die mij vertelde dat de foto's van haar boot zijn. De boot heet 'Swaen' en ze vertelde mij dat ze de boot van een Fransman gekocht heeft, maar dat één van de vorige eigenaren een Muller uit Nederland was!
Op de foto is de boot, die ze net gekocht had (2016) van de Fransman, maar die was toen niet (meer) in goede staat.

'Swaen van Brabant'
'Swaen van Brabant'

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht