Vino Frog

Vino Frog Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Mr. Dr. T. Huitema schrijft in Stichtingsmonografie nr. 15 "Lemsteraken: van visserman tot jacht":
Deze 40-voet aak werd door J.J. Bos uit Echtenerbrug in 1902 afgeleverd aan Corn. Kramer te Enkhuizen, die als nummer EH1 voerde en het schip de naam 'De Vrouw Geurtje' gaf. Deze verkocht de aak aan de gebroeders Uilke, Anne en Hendrik Visser, die het schip onder het nummer LE 95 ingeschreven. In 1962 gekocht door S. Goedhart te Wormer die de aak tot jacht liet verbouwen en in 1972 door H.J. Schulz Le Fèvre te Kortenhoef.

Eigenschappen

Plaquette nummer:754 Zeil nummer: VB47
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Lemsteraak

Bouw

Bouwjaar:1902 Ontwerper:J.J. Bos
Werf:J.J. Bos Werf plaats:Echtenerbrug
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:11,30 m Breedte berghout:4,00 m
Diepgang:0,80 m Masthoogte water:12,50 m
Oppervlakte grootzeil:35,62 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:32,60 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:68,22 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

onbekend – onbekend Corn. Kramer, Enkhuizen ( EH1 De Vrouw Geurtje)
onbekend – onbekend Uilke, Anne en Hendrik Visser, Lemmer ( LE95 De Zes Gebroeders)
1963 – 1973 S. Goedhart, Wormer ( Vino Frog)
1973 – 1984 H.J. Schulz le Fèvre, Kortenhoef ( Vino Frog)
1984 – 2000 P. Zens, Traben Trarbach ( Vino Frog)
2000 – onbekend E.R. Herter, Laren ( Vino Frog)

Geschiedenis

1989

september 1989

september 1989: Watersportblad "Waterport" - Kleine oorzaken grote gevolgen

De in 1902 gebouwde Lemsteraak 'Vino Frog' wordt gelicht
De in 1902 gebouwde Lemsteraak 'Vino Frog' wordt gelicht

Wat doe je als je tijdens het zeilen met harde wind merkt dat je schip anders reageert dan je gewend bent. De een gaat op onderzoek uit, de ander schuift het op het zware weer, de hoge golven en de kleinere zeilvoering. Bovendien op onderzoek uitgaan in een kuip waarin zeven mensen zitten doe je ook niet zo maar. Zo van, jongens benen omhoog ik moet even onder het luik kijken, lijkt gemakkelijker dan het in werkelijkheid is.
Wat de eigenaar van de Lemsteraak 'Vino Frog' op 26 mei niet deed was onder het motorluik kijken. De omstandigheden, windkracht 7, waren er ook niet naar. Had hij het wel gedaan dan was de hoeveelheid water in zijn motorkamer zeker opgevallen en had hij bijtijds kunnen pompen. Nu zakte het achterschip heel langzaam dieper in het water tot de zelflozende kuip niet zelflozend meer bleek. Op dat moment krijg je het water snel binnen en het fraaie, net opnieuw betim­merde jacht zakte met het achterschip diep in het water. Snel werden de zei­len gestreken en de ankerketting liep ratelend omlaag. Op ongeveer een mijl van de kust, tussen De Ven en Andijk, lag een sterk achteroverhel­lende aak. Hoe lang zouden het ka­juitschot en de deurtjes het houden? Alle zeven opvarenden zaten in zwemvest op een nog droog voordek. Een sleepboot en een boot van de RP te Water waren al op weg om hulp te verlenen.

pdf Watersportblad "Watersport" september 1989 - Kleine oorzaken grote gevolgen

Brieven van lezers

Naar aanleiding van het artikel over dit onderwerp in uw blad van sept. 1989 pag. 74 lijkt het mij in het belang van het onderzoek dat kennis wordt genomen van mijn ervaring, jaren geleden, met datzelfde schip. Ik voer toen als gast mee op een tochtje van Volendam naar Lelystad met een harde ZW wind. Aangezien het om een wedstrijd ging, werd zo hard mogelijk gezeild. Voor de Houtrib-sluizen bleek de motor niet gestart te kunnen worden en stond er water in de motorkamer. Het schip werd toen nog met de helmstok gestuurd. Aangezien ik eerder reeds een analoog geval op een ander schip had meegemaakt, zocht ik de oorzaak van het instromende water in de constructie van de motoruitlaat. Deze lag n.l. aan s.b. zijde onder de kuipbank; weliswaar met een zwanehals, maar bij sterk overhellend schip kwam deze onder de waterlijn te liggen. Ik adviseerde de toenmalige eigenaar de uitlaat van een afsluiter te voorzien en deze tijdens het zeilen over s.b. bij hellend schip te sluiten.
De volgende vragen en de antwoorden daarop zijn van belang voor het onderzoek naar het ongeval:

  • werd onder een duidelijke helling over s.b. gezeild?
  • was een uitlaatafsluiter aanwezig?
  • was deze afsluiter gesloten? Indien inderdaad op 26 mei een zevental mensen in de kuip heeft gezeten, dan was dat al een ongunstige uitgangspositie onder de in uw artikel omschreven omstandigheden.

Ik hoop met het bovenstaande een kleine bijdrage te hebben geleverd tot het vaststellen van de werkelijke feiten.
Met vriendelijke groeten,
A.G. de Flines
Bussum

1994

december 1994

december 1994: Spiegel der Zeilvaart nummer 10: Opsporing verzocht

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht