Vrede Best

Vrede Best Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

De „aardappelboeiers" van de Zuid- en Noordhollandse binnenwateren waren kleinere scheepjes van minder dan 20 ton. Behoudens een enkele uitzondering waren de weinige boeiers die na de eeuwwisseling nog in de Lek- en IJsselstreek thuishoorden, alle beurtschepen. Ook de boeierschuit „Vrede Best" van de schippers Goudriaan was een echt beurtschip. De Goudriaan(en) voeren meer dan honderd jaar een beurtdienst van hun woonplaats aan de Hollandse IJssel op Rotterdam en Gouda. De concessie voor het uitoefenen van deze „veerdienst", verleend door de ambachtsheer van Ouwerkerk in 1804, bevindt zich nog in het archief van Frans Goudriaan.

In het Overzicht van in het Stamboek ingeschreven jachten, die nooit een plaquette hebben gekregen staat het volgende:
83. Boeieraak 'St. Lucas', 12,-m, staal, ??, Capelle a/d IJssel, omstreeks 1890, eig. F. Berntsen, Nijmegen, '61-'76. Later blijkt dit hetzelfde schip te zijn als de Boeierschuit 'Vrede Best' en krijgt plaquettenummer 1079.

Eigenschappen

Plaquette nummer:1079 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Boeierschuit

Bouw

Bouwjaar:1883 Ontwerper:Jacob Vis
Werf:Jacob Vis Werf plaats:Capelle a/d IJssel
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:IJzer Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Katoen
Onderwaterschip: Kiel:Dooskiel

Afmetingen

Lengte stevens:11,97 m Breedte berghout:3,80 m
Diepgang:0,65 m Masthoogte water:16,00 m
Oppervlakte grootzeil:60,00 m2 Oppervlakte fok:27,50 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:87,50 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1883 – 1901 A. Goudriaan (opdrachtgever), Capelle a/d IJssel ( Vrede Best)
1901 – 1906 C. Goudriaan, Capelle a/d IJssel ( Vrede Best)
1906 – 1930 Gebr. - later - P. Groenendijk ( Vertrouwen)
1929 – 1930 Leen Jansen, Alblasserdam ( Vertrouwen)
1930 – 1981 F. Berntsen, Nijmegen ( St. Lucas)
1981 – 1988 R.P. Reynen, Nijmegen
1999 – 2008 R. Atsma, Zwartsluis ( Vrede Best)
2008 – onbekend Dhr. Bloemsma ( Vrede Best)
onbekend – (Eigenaar, nu geen relatie met het Stamboek) Kees Bloemhof en Manje Dijkman, Enschede ( Vrede Best)

Geschiedenis

1916

1984

augustus 1984

augustus 1984: Een eeuw lang als Boeier onder Zeil: Vrede Best - St. Lucas

De heer C.J.W. van Waning, de eerste voorzitter van de SSRP, schrijft in de Spiegel der Zeilvaart van 1984 een tweetal artikelen over de Boeieraak 'St. Lucas' (type vermeld in Schepenlijst), de in 1883 gebouwde 'Vrede Best'. Voor de schrijver Van Waning was het een aangename verrassing om in september 1983 van de heer R. P. Reynen te vernemen dat deze in het bezit was van een boeierschuit die vroeger „Vrede Best" had geheten. Dit schip zou in 1883 gebouwd zijn, en of hij daar iets meer over kon vertellen? Dat kon hij inderdaad. Hij wist vrijwel meteen dat het hier ging om de fraaie boeierschuit „Vrede Best", die het eigendom was geweest van zijn vroegere buurman in Ouderkerk aan den IJssel, de beurtschipper Kees Goudriaan. Een vage herinnering uit zijn prille jeugd in dat dorp aan de rivier, waar mijn vader burgemeester was.

Voor ons jongetjes was de schuit van Kees Goudriaan een van die vele zeilschuiten, die 's zondags achter het dorp en onze tuin lagen. Later begrepen we uit de verhalen van Frans Goudriaan, wat die boeierschuit de „Vrede Best" voor hen en hun familie had betekend. Frans Goudriaan had in 1930 de schuit kunnen terugkopen voor f 1000,-. Hij had dat toen echter niet gedaan en verloor het schip uit het oog. In 1970 klonk nog spijt in zijn stem toen hij dit vertelde. Zijn verhaal over de twee boeierschuiten, die allebei „Vrede Best" hadden geheten en gebouwd waren in 1841 en in 1883, volgt verderop. Ook de tweede „Vrede Best" was al lang gesloopt dachten wij allemaal „op Ouwerkerk". Sinds 1930 had niemand er meer van gehoord, en toen al was zij er slecht aan toe. En dan belt ineens een meneer Reynen uit Nijmegen op en zegt dat hij eigenaar is van die reeds lang verloren gewaande boeierschuit! Een fantastisch verhaal, dat toch echt waar bleek.

Het hele verhaal hebben we opgenomen in ons hoofdstuk "Uit het Stamboek" in het artikel "Een eeuw lang als Boeier onder Zeil: Vrede Best - St. Lucas".

1988

augustus 1988

augustus 1988: De 'Vrede Best' na 80 jaar weer thuis

Een bericht in De Spiegel der Zeilvaart van Augustus 1988

De ijzeren boeierschuit , 'Vrede Best', gebouwd in 1883 op de werf van Jacob Vis „op 't Capelse Dorp", in opdracht van Arie Goudriaan uit Ouderkerk aan den IJssel, is weer terug in haar „geboortestreek". Van 1883 tot 1906 was het schip in gebruik bij de familie Goudriaan te Ouderkerk aan den IJssel voor de beurtvaart tussen Rotter-dam en Gouda. Van 1906 tot 1929 voeren Piet, Adrie en Adriaan Groenendijk uit Alblasserdam als beurtschippers met de „Vrede Best" die inmiddels „Vertrouwen" heette.
In S.d.Z. 1984 nr. 4 en 6 heeft C. J. W. van Waning al beschreven hoe in 1929 de boeierschuit werd verkocht aan de Alblaserdammer Leen Jansen, die in Nieuw-Lekkerland het scheepswerfje „De Koophandel" had. Het leek er even op dat de „Vrede Best" hier haar laatste rustplaats had gevonden, maar gelukkig werd het schip in 1930 gekocht door de kunstschilder Frans Berntsen. Hij bouwde de vrachtschuit om tot een jacht en het unieke is dat de boeier nog in dezelfde staat verkeert als in 1930; zelfs het meubilair is nog hetzelfde. De heer en mevrouw Bernsten hebben van 1930 tot 1980 met de boeier gevaren onder de naam „St. Lucas". Dat is de naam van de beschermheilige van de kunstenaars. Zij hebben al die jaren zomers op het schip gewoond, varend door Nederland en België. 's Winters verbleven zij in Nijmegen.
Na het overlijden van de heer Bernsten werd het schip in 1981 gekocht door René Reynen. Doordat de heer Berntsen tot op hoge leeftijd met het schip was blijven varen, was er veel achterstallig onderhoud en René Reynen heeft in de acht jaren dat hij eigenaar van de „St. Lucas" was er weer een „juweel" van gemaakt.

 

Helaas moest de heer Reynen het schip verkopen. Het onderhoud kostte zoveel aan geld en tijd dat hij dat niet meer kon opbrengen. Ir. J. C. Goudriaan uit Capelle aan den IJssel, een nazaat van de beurtschippers uit Ouderkerk aan den IJssel, hoorde dat het schip te koop was. Samen met het bestuur van de Van Waning-Stichting uit Ouderkerk aan den IJssel, onderzocht hij de mogelijkheden om het schip te kunnen kopen. Hiervoor werd de stichting „Vrede Best" opgericht met als doel de instandhouding van het schip. Dankzij een soepele lening van de Amrobank in Gouda, kon het schip worden gekocht. Daarbij kwam, dat de heer Reijnen geen al te hoge prijs vroeg, toen hij ervan overtuigd was, dat zowel de stichting Vrede Best als de Van Waning-Stichting er alles aan zouden doen om dit museumstuk bewaard te doen blijven.
Het schip gaat nu weer „Vrede Best" heten, zoals het in 1883 begon. Ook toen wist men al dat Vrede het Beste was voor de mensheid. De Van Waning-Stichting zal het schip gaan beheren op verzoek van het bestuur van de stichting Vrede Best. Om het schip in stand te kunnen houden, zal het worden verhuurd, maar omdat het hier om een museumstuk gaat, (het oudste ijzeren zeilschip van Nederland), zal er altijd een schipper van de Van Waning-Stichting (eigenaar van de 'Zeldenrust') meevaren.

1999

1999

1999: R. Astma koopt de 'Vrede Best'

Omdat de "Stichting Vrede Best" geen kans zag het schip in de vaart te houden, werd het in 1999 aan R. Atsma in Zwartsluis. Hij startte met een ingrijpende restauratie: hij heeft de houten kajuit er weer afgehaald en de luikenkap voor 2/3 hersteld. Daarachter heeft hij een klein stalen roefje geplaatst en het vloertje van de den zodanig verlaagd dat er een kleine bollestal is ontstaan. Ook binnenin is het scheepje mooi opgeknapt.

2000

2000

2000: Fotoalbum 'Vrede Best'

2013

maart 2013

maart 2013: Romanticus op een boeierschuit: Berntsen beweegt zich een halve eeuw tussen Nijmegen en Antwerpen van 1930 tot 1980

Frans Berntsen onbekende beroemdheid

De de website www.ontdekkingsschrijver.nl lezen we het volgende:
Of Frans Berntsen nu een varende kunstschilder was of een schilderende zeiler is moeilijk te definiëren. Misschien is hij beter te typeren als een impressionist. Hij heeft er immers voor gezorgd dat zijn impressies van onze rivierkusten bewaard zijn gebleven. Wat een romantisch idee: als kunstschilder je hele hebben en houwen verkopen, jezelf een boot aanschaffen, je schildersmateriaal inschepen en varen maar. Sturen als het moet, schilderen als het kan. Onderweg verkoop je eens een schilderij aan mensen die, net zoals jij, houden van varen en van kunst. Met het geld dat je daarmee verdient voorzie je in je varend bestaan. Je hebt je huis en je werk altijd bij je. De zeven zeeën laat je links liggen, dus levensgevaar is er nooit. Wie doet je wat?

pdf Frans Bentsen: Romanticus op een boeierschuit

2015

2 februari 2015

2 februari 2015: Bericht van de Stichting Kohesie: Boek over de Varende kunstschilder Frans Berntsen

Er is een prachtig boek verschenen over de Varende kunstschilder Frans Berntsen. Met het verhaal over het schip en vol met prachtige schilderijen die Berntsen schilderde vanaf zijn schip. Hij voer er vijftig jaar mee door heel Nederland.
Het is te bestellen via stichtingkohesie@gmail.com

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht