Waterloo

Waterloo Onder handen

Dit voormalig Fries jacht, gebouw door J.O. van der Werf in Buitenstvallaat, is in 1921 verbouwd tot Boeier bij Hartog te Buiksloot. Volledige refit in eigen beheer door Julian de Jonge tussen 1999 en 2007. Bij inspectie op de werf van Piersma bleek dat nog sporen van de oorspronkelijke staat van open jacht aanwezig waren: een doft, 30 bij 7 cm, zat nog op de oude plaats. Het scheepje heeft een relatief grote breedte en holte, een hoge kop en kont en een forse zeeg

December 2016: Friese ondernemers halen ''Fries Jacht'' terug naar huis.

De Leeuwarder broers Jan en Peter van der Veen, eigenaren van de Friesche Olie- en Verfhandel BV, halen het tot boeier omgebouwd "Fries jacht" 'Waterloo' terug naar de Friese wateren. Het in de periode van 2000 tot 2008 compleet door Julian de Jonge gerestaureerde schip, wordt door de broers in originele staat teruggebracht, zoals ze in 1918 te water is gelaten. Ze zullen haar o.a. gaan gebruiken als promotieschip voor hun bedrijf. Deze (terug)restauratie tot Fries Jacht zal in 2017 worden gestart door Jachtwerf Edwood in Garijp. Hans Sinnema Houtsnijwerk in Wergea zorgt voor het snijwerk. Het Fries jacht 'Waterloo' wordt in 2018 bij haar 100-jarige jubileum weer als nieuw te water gelaten.

(Foto GtC)
(Foto GtC)

Eigenschappen

Plaquette nummer:1848 Zeil nummer:
Categorie:R Tekening nummer:
Type:Boeier

Bouw

Bouwjaar:1918 Ontwerper:Jan Oebeles van der Werff
Werf:Jan Oebeles van der Werff Werf plaats:Buitenstvallaat
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:6,12 m Breedte berghout:2,85 m
Diepgang:0,40 m Masthoogte water:11,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1918 – 1918 Jan Oebeles van der Werff, Buitenstvallaat ( Waterloo)
1918 – 1919 Fam Hok ( Waterloo)
1919 – onbekend J.C. Klingen, Amsterdam ( Sentina)
onbekend – 1990 J.C. Klingen jr., Heemstede ( Sentina)
1990 – 1999 Mw. A.A. Klingen-van Haaster, Haarlem ( Sentina)
1999 – 2016 J. J.W.de Jonge, Sint Annaland ( Waterloo)
2016 – Nu (laatst bekend) Friesche Olie- en Verfhandel B.V. - J. en P. van der Veen, Leeuwarden ( Waterloo)

Geschiedenis

1924

2002

maart 2002

maart 2002: SSRP Jaarverslag 2001 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 2001 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:
Julian de Jonge in Sint-Annaland is goed op dreef met de in eigen beheer uitgevoerde restauratie van het opgebouwde Friese jacht Sentina. Nadat in 2000 de stevens, het vlak en het roer vernieuwd waren, zijn in 2001 6 liggers vervangen.


Daarnaast een aantal gangen, waarmee in totaal 10 van de 16 huidgangen zijn vernieuwd. 


Het is bewonderenswaardig hoe Julian zich de voor de restauratie van de Sentina benodigde houtbouwersvaardigheden eigen maakt

2005

2005

2005: De 'Sentina' (nu 'Waterloo') in het boek "De Boeier" van Dr. Ir. J. Vermeer

Dr. ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "De Boeier":
In het Nederlands Jachtregister van 1924-25 staat een boeier vermeld met de naam "Sentina" (ex "Waterloo"), eigendom van J.C. Klingen te Heemstede, gebouwd in 1919 door Van der Zee te Drachten, afmetingen 6,50 bij 2,45 meter. Dit geval demonstreert enkele onvolkomenheden die in dit register kunnen voorkomen. Naam van schip en eigenaar zijn weliswaar juist, de afmetingen zijn dat echter slechts bij benadering en de naam van de bouwer leidt tot verwarring. Genoemde Van der Zee is naar alle waarschijnlijkheid Hylke van der Zee, oomzegger van Eeltje Holtrop van der Zee, die in Sneek een tuigerij had en vaak als makelaar optrad voor Hollandse klanten van Friese werven. De toevoeging Drachten leidt wel in de goede richting. Zoals reeds is uiteengezet, is ons door de heren Gurbe en Jan van der Werff te Drachten bevestigd, dat dit schip als open jacht gebouwd is door hun vader, Jan Oebeles van der Werf, op de helling aan het Buitenstvallaat. We hebben hier dus te doen met een Fries jacht dat, al vroeg, van een roef is voorzien.

Inderdaad, de vorige eigenaar, de heer J.C. Klingen te Haarlem (overleden 1990), deelde ons destijds mede dat zijn vader in 1919 het schip als open jacht in Amsterdam had gekocht; het heette toen "Waterloo". Blijkbaar werd toen de tussenpersoon verward met de eigenlijke bouwer. Reeds in 1921 werd er een roef op gebouwd op de destijds bekende werf van Hartog in Buiksloot. Tot 1999 bleef het schip eigendom van de familie Klingen. In 1989 bracht het een bezoek aan Friesland en onderging enige reparaties op de werf van Piersma te Heeg. Aldaar waren wij in staat de afmetingen vast te stellen.

In 1999 werd de "Sentina" verkocht aan J. de Jonge te Sint Annaland. Deze is van plan een algehele restauratie zelf uit te voeren. Bijgaande foto's geven een indruk van de voortgang hiervan.

Technische gegevens

Hoofdafmetingen

 • Lengte over de stevens    6,12 m
 • Grootste breedte over de berghouten 2,84 m
 • Holte op het grootspant    1,10 m
 • Diepgang    0,40 m
 • Zeiloppervlak    30,7 m2

Bijzonderheden

 • geen kielbalk
 • rond grootspant
 • vlaktilling 0°
 • kielgang, zandstrook + verloren gang
 • 6 huidgangen boven de ronde kimmen - geen houtsnijwerk
 • kluisborden met getande bovenrand
 • geen roerleeuw
   

2007

maart 2007

maart 2007: SSRP Jaarverslag 2006 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 2006 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:

Het opgebouwde Friese jacht Sentina wordt weer Waterloo, waarbij ‘loo’ vooral moet worden geïnterpreteerd als ander woord voor bos, dus een (eiken) bos op het water. Sinds 1999 is Julian de Jonge aan huis bezig met de algehele restauratie van het opgebouwde Friese jacht Sentina (nu Waterloo). In 2006 is de romp gebreeuwd, gerubberd en gelakt, waarmee de metamorfose compleet is. Er is een eenvoudig interieur getimmerd en de losse onderdelen zijn onder handen genomen

2008

maart 2008

maart 2008: Jaarverslag 2007: Tewaterlatingen van vers gerestaureerde ronde en platbodem jachten

In het SSRP jaarverslag 2007 wordt melding gemaakt van de volgende tewaterlating:
Heel wat mensen uit Friesland waren afgereisd naar Zeeland om het wonder van Sint Annaland te aanschouwen. Het was een feestelijke dag met veel muziek op de kade, waaronder een toepasselijke tekst op de melodie van de klok van Arnemuiden. De door Julian de Jonge met steun van familie en vrienden herbouwde 'Waterloo' (ex. 'Sentina')zag er als ‘bijna’ nieuw uit. Dat wil zeggen dat dit schip als open jacht is gebouwd, maar evenals vele andere open jachten later voorzien is van een roef.

Bij de Waterloo is het roefje er zelfs al drie jaar na de bouw op de werf van Hartog in Buiksloot opgezet. De meeste ‘opgebouwde Friese jachten’ zijn in recente jaren van hun roefje ontdaan. Met het behoud van de roef op de Waterloo blijft dit karakteristieke tijdsbeeld op geslaagde wijze voor toekomstige generaties bewaard. Door de restauratie komen de prachtig strokende lijnen van de Waterloo weer tot hun recht en is het scheepje in topconditie.

2016

januari 2016

januari 2016: Archief Jan Wiersma: Aantekeningen Pyter Haickes van der Werff

Scheepsbouwer op de helling aan de Noorderdwarsvaart in Drachten

In het van gemeentewege in 1864 te Drachten gepubliceerde „Verslag over den toestand der Gemeente" wordt gewag gemaakt van 3 scheepstimmerbazen met 10 knechten. De hellingbazen waren: Haicke Pyters van der Werff aan het Buitenst Verlaat, zijn broers Ate Pyters van der Werff aan de Langewijk en Pyter Haickes van der Werff (zoon van Haicke Pyters) aan de Noorderdwarsvaart. De familie Van der Werff is een dynastie in de Friese scheepsbouw. Stamvader en grondlegger is Haicke Pyters. Hij huurt in 1729 een „huys met schuythuys" in de Suyder-drachten.
Voor het benodigde hout ging Pyter Haikes met zijn broer Oebele Haikes van de werf op het Buitenstvallaat te voet naar Bakkeveen. De bomen werden staande op de stam verkocht en werden derhalve eerst door de hellingbazen zorgvuldig ‘geket’. Van Bakkeveen ging het via Duurswoude en Wijnjeterp naar Olterterp. Het aangemerkte materiaal werd onder een bakje koffie bij opbod verkregen. De beide broers deden altijd samen om de houtprijs niet op te drijven. Het gekochte hout werd later op pramen naar de Noorderdwarsvaart en Buitenstvallaat gebracht om nog een paar jaar te liggen drogen. Het hout van de langste en dikste balken werden geleverd door groothandel Oppedijk uit IJlst. Pyter Haikes heeft door de keuze van houtbouw ook nooit meer hoeven omschakelen. Hij overleed in 1900.

Lees het hele verhaal in ons hoofdstuk "Uit het Stamboek"

23 juli 2016

23 juli 2016: Foto's

(Foto GtC)
(Foto GtC)
(Foto GtC)
(Foto GtC)
(Foto GtC)
(Foto GtC)
(Foto GtC)
(Foto GtC)
(Foto GtC)
(Foto GtC)
(Foto GtC)
(Foto GtC)
(Foto GtC)
(Foto GtC)

2017

november 2017

november 2017: Edwood in Garyp: Boeier wordt (weer) Fries jacht

2018

6 februari 2018

6 februari 2018: Het snijwerk van Hans Sinnema

3 april 2018

3 april 2018: Restauratie in beeld

november 2018

november 2018: Het resultaat tot nu toe

december 2018

december 2018: Eind december

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht