WM4

WM4 Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

De 'WM4' is gebouwd tussen juli 1899 en dec. 1902 bij de werf van de fam. van der Hoff aan "den Bout "in Hardinxveld. Het is een zegenboot en tot nu toe de enige zegenboot met een merkteken in de mastklink waardoor de schuit is te dateren.

In het jaar 1830 bouwde Gerrit van der Hoff achter herberg ‘Den eendenbout’ te Boven-Hardinxveld een kleine scheepshelling en legde er de ziel voor een drijverschuit. Zo ontstond één van de oudste werven aan de Merwede. De herbergier-stalhouder- scheepsbouwer grondvestte een familiebedrijf waarin een pure ambachtelijkheid ongerept bewaard is gebleven. Hij en zijn opvolgers wezen met grote beslistheid elke modernisering van de hand. Ze bouwden hun vissersschepen ‘op het zicht’ en kregen er een zekere vermaardheid door. 

Eigenschappen

Plaquette nummer:653 Zeil nummer: WM17
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Zalmschouw

Bouw

Bouwjaar:1899 Ontwerper:Van der Hoff
Werf:Gebr. Van der Hoff Werf plaats:"in den Bout" Hardinxveld
Motor:Buitenboord Motor type:
Materiaal romp:IJzer Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:7,20 m Breedte berghout:2,05 m
Diepgang:0,30 m Masthoogte water:5,50 m
Oppervlakte grootzeil:11,03 m2 Oppervlakte fok:4,50 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:15,53 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

2002 – onbekend R.C. Louwers, Kruishoutem ( WM4)

Geschiedenis

1968

22 mei 1968

22 mei 1968: Brief Gemeente Woudrichem

Geachte heer Louwers,
Naar aanleiding van uw boven aangehaald schrijven (16 mei 1968) heb ik d.d. heden een gesprek gehad met de heer C. Groot, thans wonende Bagijnestraat nr. 17 alhier. Laatstgenoemde vertelde mij, dat de boot niet door hem was gebouwd, doch zijn naamplaatje op de boot is geplaatst door oorlogsomstandigheden. De bezetters eisten namelijk dat de boten tot zinken zou brengen, hetgeen ook is geschied. Ter bepaling van de eigenaar na het eventueel lichten van de boten werd daarop een naamplaatje bevestigd. Verder vertelde de heer Groot nog, dat hij zich herinnerde toen hij een jongen van ongeveer 6 jaar was, dat de boot door de heer Wieriks, toentertijd vishandelaar te Woudrichem is laten bouwen bij de firma Van t Hof te Hardinxveld. De heer Groot is momenteel 76 jaar. Hopende U met bovengenoemde gegevens van dienst te zijn geweest.
De secretaris van Woudrichem.

Schepengalerij FONV

2015

17 januari 2015

17 januari 2015: Informatie van dhr. Arie van der Ree

De 'WM4' is nog steeds in bezit van de fam. Louwers en ligt in Zierikzee. De schuit is gebouwd tussen juli 1899 en dec. 1902 bij de werf van de fam. van der Hoff aan "den Bout "in Hardinxveld. Het is een zegenboot en tot nu toe de enige zegenboot met een merkteken in de mastklink waardoor de schuit is te dateren.

Voor meer informatie zie het boek "Drijverschuiten".

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht