WR173

WR173 Niet actief

Ronde en Platbodemjachten, die binnen deze groep (Categorie Z) vallen, zijn ooit met een 9000-registratie-nummer in het Stamboek geregistreerd. Ze hebben nooit een plaquette gehad. Dit schip staat geregistreerd in Categorie Z in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Wij weten op dit moment niet waar het schip zich bevindt of dat het nog bestaat. Bij een 'Actieve' inschrijving krijgt zo'n schip alsnog een plaquettenummer. Wanneer zeker is dat het schip niet meer bestaat, verhuist het naar Categorie V.

De website www.verenigingaak.nl vermeldt het volgende:
De Wieringer broers Teun en Dirk Doves bestelden in 1915 bij de werf van Ulbe Zwolsman in Workum een houten Wieringeraak voor hun vishandel, gevestigd in Den Helder. Ze gebruikten de aak, die voer onder het registratienummer HD77, als viskoopskuut of viskoopschuit, niet om te vissen maar om gekochte vis mee te vervoeren. Het schip bleek voor de vishandel toch te klein te zijn en op  22 december 1926 namen Broer en Cor Wit uit Den Oever de aak over. Het schip werd gebruikt voor de visserij met fuiken, aalkuil, wulkenkorren, botnetten, en mosselenkorren. Het registratienummer werd het nummer dat het nu nog heeft WR173. De naam "Twee Gebroeders" werd niet gewijzigd. In 1960 werd het schip, na 34 jaar trouwe dienst, vervangen door een stalen kotter en verliet het Wieringen om te dienen als varend buitenhuisje. Het kreeg toen de naam "Vlieter".
Later heeft de "Vereniging Wieringer aak" de zorg voor het schip overgenomen en zijn er in de loop van de jaren diverse restaurarties uitgeveord.

Collectie Nico van der Wolk)
Collectie Nico van der Wolk)
Eigen website

Eigenschappen

Plaquette nummer:9278 Zeil nummer:
Categorie:Z Tekening nummer:
Type:Wieringer aak

Bouw

Bouwjaar:1916 Ontwerper:U. Zwolsman
Werf:U. Zwolsman Werf plaats:Workum
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:Kimkielen

Afmetingen

Lengte stevens:11,70 m Breedte berghout:0,00 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1916 – 1926 Teun en Dirk Doves, Wieringen ( HD77 Twee Gebroeders)
1926 – onbekend Broer en Cor Wit, Den Oever ( WR173 Twee Gebroeders)
1960 – 1976 Piet Dekker, Kortenhoef ( Twee Gebroeders)
1976 – 1991 Stichting Oud Wieringen ( WR173)
1991 – onbekend Vereniging Aak ( WR173)

Geschiedenis

2004

2004

2004: Fotogallerie 2004

2006

2006

2006: Klassieke Schepenbeurs 2006

2007

2007

2007: Wieringen, de Afsluitdijk en de Wieringeraak

In 1905 telde de Wieringer vloot 202 schepen, bijna net zoveel als Urk (228 schepen) en Volendam (213 schepen) en zelfs meer dan Marken (162 schepen). De Wieringers maakten over het algemeen gebruik van kleinere schepen. Dit had te maken met het gebied waar gevist werd. Van de Wieringer schepen voeren er vijf alleen op de Noordzee, vijftien zowel op de Noordzee als op de Zuiderzee en 182 alleen op de Zuiderzee. Het geringe aantal Noordzeevissers op Wieringen vloeit voort uit de vele visserijmogelijkheden rond het eiland, de noodzaak en de animo om op de Noordzee te gaan vissen was daardoor minder groot.
Wat het scheepstype betreft zien we dat in 1866 de vloot van in totaal 69 schepen grotendeels bestaat uit haringschuiten. Rond 1880 ging men over op het gebruik van blazers. Toch waren beide scheepstypen niet echt geschikt voor de ondiepe platen en het snel manoeuvreren in de geulen. Daarom verruilde men reeds rond de eeuwwisseling dit scheepstype weer voor aken. De Wieringeraak had een plat vlak en zwaarden en kon dus droogvallen. Doordat de fok op een overloop voor de mast stond, was het schip snel wendbaar en makkelijk te zeilen met een kleine bemanning. Het was echter geen snelle zeiler en moest wat dat betreft de botter voor laten gaan.
Het kenmerkende voor een Wieringer aak zijn de lage boorden waardoor het goed geschikt is voor de visserij met staand want en het wiermaaien. Als de bun werd dichtgemaakt en leeggepompt staken de aken minder dan twee voet diep. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is de Wieringeraak nooit op Wieringen zelf gebouwd. De meeste zijn afkomstig van werven te Makkum, Hindeloopen en vooral Workum. De meest bekende en karakteristieke aken kwamen van de werf van Zwolsman in Workum. Het hellingen en reparaties werden uitgevoerd op de kleine helling vlakbij den Oever, in Van Ewijcksluis of op Texel. In 1917 werden voor het eerst twee schepen van de Wieringer vloot van een motor voorzien. Wieringen liep wat de motorisering betreft voorop vergeleken bij andere vissersplaatsen langs de Zuiderzee.

In 2007 heeft de Spiegel der Zeilvaart een reeks van drie artikelen geplaatst in het kader van het 75-jarig jubileum van de Afsluitdijk.

2012

2012

2012: Restauratie Makkum

2016

april 2016

april 2016: Boek "Honderd jaar Wieringeraak WR173 1916-2016"

Honderd jaar worden is een gebeurtenis die meestal niet onopgemerkt voorbijgaat. De Wieringeraak WR173 bereikte op 13 april 2016 deze leeftijd en om dat te vieren heeft de Vereniging Aak een boek uitgegeven over de geschiedenis van het schip. Tijdens het weekend van de Flora- en Visserijdagen werd het boek in de historische hoek van de Vissershaven te Den Oever aan het publiek gepresenteerd en het jubileum gevierd.
De WR173 is gebouwd in Workum, op de werf 'De Hoop' van Ulbe Zwolsman. Opdrachtgevers waren de in Den Helder wonende, maar van Wieringen afkomstige gebroeders Teunis en Dirk Doves. De aak komt als 'HD77 Twee Gebroeders' in de vaart en wordt gebruikt als viskoopschuit. Op zee wordt de vangst van andere schepen opgekocht en snel naar de wal gebracht.
Na tien jaar wordt de aak in 1926 verkocht naar Wieringen. De gebroeders Broer en Cor Wit uit Den Oever zijn de nieuwe eigenaren. Het schip wordt vernummerd naar WR173, de naam kon hetzelfde blijven. De WR173 wordt nu wel volledig voor de visserij ingezet. De palingvisserij met fuiken is de belangrijkste visserij, maar in de winter viste men ook wel op alikruiken (krukels). De eerste jaren werd er nog volledig op de zeilen gevist. Pas in 1930 werd er een 1-cilinder 25 pk A-Ford motor ingebouwd. De gebroeders Wit waren behoudende mensen en ze hebben lang met de aak gevist. Pas in 1960 werd de aak vervangen door een nieuwe stalen kotter.

oktober 2016

oktober 2016: Spiegel der Zeilvaart oktober 2016 nummer 8 - Honderd Jaar Wieringer Aak WR173

De 'Twee Gebroeders' (de toenmalige naam van het schip) werd in 1961 verkocht om een nieuw leven tegemoet te gaan als recreatie vaartuig. Zo was ook de in botterkringen bekende Piet Dekker uit Kortenhoef een aantal jaren eigenaar. De WR173 voer toen vanuit Muiden en werd via de bekende `botterkoning' Harry Smit regelmatig verhuurd. In 1976 kwam de aak als klein charterschip onder eigenaar Kees Rol weer af en toe in Den Oever. Rinse Zijlstra, de toenmalige voorzitter van de Stichting Oud Wieringen, slaagde erin een aantal mensen enthousiast te maken om het schip te kopen en op die manier voor Wieringen te behouden. In 1991 werd deze Stichting opgesplitst in aparte verenigingen en kwam de WR173 onder het beheer van de Vereniging Aak. Dat pakte goed uit, want inmiddels is deze uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met ruim 300 leden. In feite zijn er dit jaar dus twee jubilea te vieren: de WR173 bestaat honderd jaar en de Vereniging Aak 25 jaar.

pdf SdZ 2016 nr08 oktober - Honderd Jaar Wieringer Aak WR173

2017

27 februari 2017

27 februari 2017: Reactie van Lisa Sterk

Ik kwam deze plaat laatst tegen bij het opruimen van de zolder. 

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht