WR48 Yge Grimijzer

WR48 Yge Grimijzer Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Eigenschappen

Plaquette nummer:139 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Wieringer aak

Bouw

Bouwjaar:1909 Ontwerper:
Werf:U. Zwolsman Werf plaats:Workum
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:11,60 m Breedte berghout:0,00 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1909 – 1942 Jan Numeijer, Wieringen ( WR48 Twee Gebroeders)
1942 – 1948 Gerbrand en Jan Snord? ( WR147)
1948 – 1950 Andries Visser, Den Oever ( WR147)
1950 – 1954 Andries Visser, Den Oever ( WR248 Marga)
1954 – 1978 E.J. Zeegers , Bloemendaal ( Yge Grimijzer)
1978 – 1990 E. Boonstra , Leeuwarden ( WR48)
1990 – 2008 K.R. Vis, Noordwolde ( WR48)
2008 – onbekend Stichting Varend Erfgoed Makkum, Makkum ( WR48)

Geschiedenis

1979

14 februari 1979

14 februari 1979: Brief Verkoop Wieringeraak 'Yge Grimijzer' van eigenaar E.J. Zeegers

In een brief van 14 februari 1979 meldt eigenaar E.J. Zeegers dat hij zijn aak heeft verkocht aan E. Boonstra en zijn zuster in Leeuwarden. Het gaat daarbij om de aak WR248, die in 1909 is geleverd aan de visserman A. Visser te Den Oever en die sedert jaren staat ingeschreven in het Stamboek onder de naam 'Yge Grimijzer' met plaquette 139. De andere aangehaalde correspondentie over de verbouw is niet in het archief (meer) aanwezig. In de uitvoering als jacht heeft Zwolsman zeker geen inbreng gehad. De 'Yge Grimijzer' heeft een tijdlang als "Lemsteraak" in het Stamboek ingeschreven gestaan.

2007

2007

2007: Wieringen, de Afsluitdijk en de Wieringeraak

In 1905 telde de Wieringer vloot 202 schepen, bijna net zoveel als Urk (228 schepen) en Volendam (213 schepen) en zelfs meer dan Marken (162 schepen). De Wieringers maakten over het algemeen gebruik van kleinere schepen. Dit had te maken met het gebied waar gevist werd. Van de Wieringer schepen voeren er vijf alleen op de Noordzee, vijftien zowel op de Noordzee als op de Zuiderzee en 182 alleen op de Zuiderzee. Het geringe aantal Noordzeevissers op Wieringen vloeit voort uit de vele visserijmogelijkheden rond het eiland, de noodzaak en de animo om op de Noordzee te gaan vissen was daardoor minder groot.
Wat het scheepstype betreft zien we dat in 1866 de vloot van in totaal 69 schepen grotendeels bestaat uit haringschuiten. Rond 1880 ging men over op het gebruik van blazers. Toch waren beide scheepstypen niet echt geschikt voor de ondiepe platen en het snel manoeuvreren in de geulen. Daarom verruilde men reeds rond de eeuwwisseling dit scheepstype weer voor aken. De Wieringeraak had een plat vlak en zwaarden en kon dus droogvallen. Doordat de fok op een overloop voor de mast stond, was het schip snel wendbaar en makkelijk te zeilen met een kleine bemanning. Het was echter geen snelle zeiler en moest wat dat betreft de botter voor laten gaan.
Het kenmerkende voor een Wieringer aak zijn de lage boorden waardoor het goed geschikt is voor de visserij met staand want en het wiermaaien. Als de bun werd dichtgemaakt en leeggepompt staken de aken minder dan twee voet diep. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is de Wieringeraak nooit op Wieringen zelf gebouwd. De meeste zijn afkomstig van werven te Makkum, Hindeloopen en vooral Workum. De meest bekende en karakteristieke aken kwamen van de werf van Zwolsman in Workum. Het hellingen en reparaties werden uitgevoerd op de kleine helling vlakbij den Oever, in Van Ewijcksluis of op Texel. In 1917 werden voor het eerst twee schepen van de Wieringer vloot van een motor voorzien. Wieringen liep wat de motorisering betreft voorop vergeleken bij andere vissersplaatsen langs de Zuiderzee.

In 2007 heeft de Spiegel der Zeilvaart een reeks van drie artikelen geplaatst in het kader van het 75-jarig jubileum van de Afsluitdijk.

2009

2009

2009: Wieringeraak WR48 viert 100ste verjaardag in 2009

Stichting Varend Erfgoed Makkum koopt de WR48

De Wieringer aak WR48 is in december 1909 te water gelaten bij Zwolsman in Workum. Dit in opdracht van Jan Numeijer uit Wieringen voor een anneemsom van 1525,-- gulden. Volgens de factuur van toen: lang 41 vt, wijd 15 vt, ¼ vt dieper dan gewoon. De van eikenhout gebouwde aak heeft met name gevist op:
alikruiken, mossels, zeegras, oesters, en paling. Zowel op de Zuiderzee als op de Waddenzee werd er gevist. De Wieringer aak heeft tot 1953 gevist en is daarna als recreatieschip in de vaart gehouden.

Stichting VEM (Stichting Varend Erfgoed Makkum) heeft het schip in 2008 in bezit gekregen en het voorjaar van 2009 gebruikt om het bevaarbaar te krijgen. Met inzet van vrijwilligers en bestuur zijn er nieuwe delen in gezet en is de beun droog gemaakt. Het schip is volledig opnieuw gebreeuwd (naden gedicht) en het voordek is (voor zover mogelijk) waterdicht gemaakt.

Uiteindelijk zal de WR48 gerestaureerd moeten worden maar ze kan nu al voor tochtjes ingezet worden, die dan weer ten goede komen aan de restauratie.

In de Schepengalerij van de FONV staat het schip ingeschreven als WR48.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht