Zwerver

Zwerver Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Op de scheepswerf „De Plaete" te Ooltgensplaat wordt in 1981 naar nieuw ontwerp een 15 meter stalen schokker gebouwd. Ontwerper-eigenaar Diederik van Ballegooijen, in de platbodemzeilerij als schipper van de 11 meter Vredenburgschokker „Pieter Paniek" bepaald geen onbekende, mikt hiermee op een platbodem die met zijn kajuitloze bovenschip meer aan het oude werkschip dan aan een plezierjacht zal doen denken. Verder hebben het zoeken naar een combinatie van snelheid en stabiliteit geresulteerd in een rompvorm die weer verschilt van eerdere schokkerontwerpen.

Eigenschappen

Plaquette nummer:1841 Zeil nummer: VA88
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Schokker

Bouw

Bouwjaar:1981 Ontwerper:D. van Ballegooijen
Werf:De Plaete Werf plaats:Ooltgensplaat
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:15,70 m Breedte berghout:5,50 m
Diepgang:0,85 m Masthoogte water:17,50 m
Oppervlakte grootzeil:70,00 m2 Oppervlakte fok:58,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:40,00 m2
Oppervlakte totaal:168,00 m2 Oppervlakte overig:200,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1981 – onbekend D. van Ballegooijen , Amersfoort/Brussel ( Zwerver)
1999 – 2007 A.C. Breedveld, Ommen ( Zwerver)
2007 – onbekend Fam. Bijlard ( Zwerver)

Geschiedenis

1981

1981

1981: Tekeningen van Schokker 'Zwerver', ontwerper D. van Ballegooijen

1982

januari 1982

januari 1982: Spiegel der Zeilvaart nummer 1: Schokkernieuws

Naar voorbeeld van oude schokkermodellen loopt het dek door tot en met het achterschip, slechts onderbroken door een middenkuip en een kleine stuurkuip. Om zonder kajuit stahoogte te verkrijgen gecombineerd met een zodanige dekhoogte, dat het boeisel een redelijke borstwering vormt, wordt een bepaalde lengte vereist, die uiteindelijk op 15,70 meter is gesteld.
Bij de afweging tussen snelheid en stabiliteit koos de ontwerper voor een relatief kleine waterverplaatsing (23 ton) en werd de nadruk gelegd op de vormstabiliteit. Bovendien is het gewicht dat door de waterverplaatsing gedicteerd werd, zoveel mogelijk onder in het schip geplaatst middels een relatief dunne plaat voor dek en romp en een 30 mm bodemplaat. Volgens computerberekening resulteert het uiteindelijke ontwerp in een schip met een oprichtend moment tot over de 90° helling. Met de top van de mast zowat in het water zou het zich dus nog uit zichzelf oprichten.
Wat betreft het zeilenplan is getracht de zeileigenschappen optimaal gestalte te geven met een vrij ver naar achteren geplaatste mast en een hoog smal tuig (hoogte boven het water 17,5 meter). Alles in aanmerking genomen schijnt hier een combinatie van oorspronkelijkheid en moderne eigenschappen op stapel te staan, die wellicht enige stof voor discussie zal opleveren. De praktijkbevindingen laten echter even op zich wachten: de toekomstige eigenaar wil het casco zoveel mogelijk zelf afbouwen. Zoals gebruikelijk bij doe-het-zelf projecten trekt hij hiervoor nog „onbepaalde tijd" uit.

Gegevens:  
lengte van de romp 15,70 m
lengte waterlijn 11 m
grootste breedte 5,50 m
diepgang 85 cm
waterverplaatsing 23000 kg
ballast 5000 kg
zeiloppervlak 135 m2
hoogte boven water 17,50 m
stahoogte 195 cm
bouwmateriaal staal

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht