V/VA klasse

In de klassenvoorschriften is opgenomen dat schepen in de V/VA klasse Lemsteraken ingeschreven dienen te zijn in het Stamboek van de SSRP. Veelal zal dit zijn in categorie D voor schepen die van recente datum zijn en gebouwd of gerestaureerd zijn, volgens de oorspronkelijke vorm en bouwwijze. De Stichting is geheel onafhankelijk en staat los van de klassenorganistie en hanteert de Criteria, die door je jaren heen door specialisten, ook in overleg met de klassenorganisaties, zijn opgesteld.

De afspraken tussen SSRP, V/VA klassenorganisatie en KNWV

 1. Alle schepen dienen aan de vigerende Criteria van het Stamboek SSRP te voldoen om een meetbrief voor wedstrijden te verkrijgen.
   
 2. Schepen van voor 1991, de datum van invoering van de Criteria, dienen ook aan de vigerende Criteria te voldoen, maar kunnen op onderdelen een permanente dispensatie verkrijgen indien de afwijking niet op eenvoudige wijze te corrigeren is.
   
 3. Schepen met bouwjaar 1991 en later dienen aan de vigerende Criteria te voldoen. In eerste aanleg zijn de schepen geschouwd op basis van de destijds geldende Criteria. De Criteria zijn in de loop der tijd  aangepast waardoor soms schepen niet meer voldoen  maar op die onderdelen permanente dispensatie kunnen verkrijgen (de z.g. Grand Fathering rule). Deze permanent dispensaties kunnen uitsluitend verleend worden voor voorschriften die na aanvang van de bouw van kracht geworden zijn. Tevens dient het te gaan om zaken die niet op een eenvoudige wijze te corrigeren zijn.
   
 4. Een permanente dispensatie wordt door het Watersportverbond verleend op voordracht van SSRP.
   
 5. SSRP kan een tijdelijke dispensatie verlenen voor eenvoudige, kleine afwijkingen van de Criteria die niet snelheid bevorderend zijn. Deze tijdelijke dispensaties hebben een einddatum en worden gegeven om de eigenaar de gelegenheid te geven de zaken op te lossen. Deze tijdelijke dispensatie worden door SSRP toegekend.

SSRP in relatie tot Watersportverbond en de V/VA-klassenorganisatie

In dit document staat de uitwerking van bestaande regels. Er zijn op dit punt geen nieuwe regels bijgekomen. Het gaat slechts om uitleg van de bestaande situatie. Als er iets wordt aangepast, maken wij daar onmiddellijk melding van!

pdf Notitie SSRP versus Watersportverbond en Klassenorganisatie 22-02-2013

Ledenlijst V/VA-klassenorganisatie en compact overzicht schepen met eventuele dispensatie

De meest recente Ledenlijst van de V/VA klassenorganisatie


 

Alle resultaten

De inschrijvingen in het Stamboek van V/VA schepen, waarvan de schouw datum is verlopen. Herschouw noodzakelijk!

De inschrijvingen van V/VA schepen waarvan de schouwdatum is verlopen, zijn op grond van bestaande klassevoorschriften geschorst van deelname aan de wedstrijden totdat de herschouw heeft plaatsgevonden en het schip akkoord is bevonden.

Alle resultaten

V/VA schepen waarvan de Tijdelijke Dispensatiedatum is verlopen. Aanpassingen zijn (nog) niet teruggemeld.

Tonen Tijdelijke dispensaties en Verplichte schouw in Schepenlijst

Binnen de VA-Klassenorganisatie zijn afspraken gemaakt over verplichte Schouw van de schepen op regelmatige basis. Wanneer de aangegeven termijn verlopen is en de schepen intussen NIET zijn geschouwd, wordt de licentie om wedstrijd te varen ingetrokken.

Verplichte schouw
In de Schepenlijst worden met een rood 'oormerk' (schouw vereist) de schepen getoond, die waarvan de her-schouw datum is verstreken.

Tijdelijke Dispensaties
Daarnaast worden aan schepen, in voorkomende gevallen, tijdelijke dispensaties verleend. Deze dispensaties vervallen ook op een afgesproken termijn. Als deze termijn is verstreken en de het probleem waarvoor deze tijdelijke dispensatie is verleend niet als verholpen is afgemeld, krijgt het schip in de Schepenlijst een 'groen' oormerk (dispensatie verlopen).


 

Alle resultaten

Overzicht 'actief' ingeschreven V/VA klasse schepen

Een schip met een Stichtingsplaquette, waarvan de eigenaar de jaarlijkse donatie aan de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten voldoet, wordt als 'actief' jacht (Categorie A-D) in het bestand van het Stamboek opgenomen. Een 'actief' in het Stamboek ingeschreven schip kan bij de Watersportverbond een meetbrief aanvragen.

Betekenis dispensaties:
+ achter Categorie: Schip met permanente dispensatie.
++ achter Categorie: Schip met tijdelijke dispensatie. Einddatum waarop dispensatie vervalt is ingevuld.

Alle resultaten

Overzicht 'actief' ingeschreven V/VA klasse schepen met tijdelijke dispensaties

Een schip met een Stichtingsplaquette, waarvoor een tijdelijke dispensatie is verleend en waarvan de eigenaar de jaarlijkse donatie aan de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten voldoet, wordt als 'actief' jacht (Categorie A-D) in het bestand van het Stamboek opgenomen. Een 'actief' in het Stamboek ingeschreven schip kan bij de Watersportverbond een meetbrief aanvragen.

Alle resultaten

Overzicht van V/VA klasse schepen waarvan de inschrijving in het Stamboek tijdelijk is opgeschort

De laatste tijd worden er ook 'actieve' schepen gesignaleerd die zodanig zijn gemodificeerd, dat ze niet meer voldoen aan onze Criteria. In dergelijke gevallen gaan we in overleg met de eigenaar en wordt het schip tijdelijk in de (Sub) Categorie O (pgeschort) ondergebracht en is het schip op dat moment 'niet actief', dus feitelijk 'slapend'. Dat houdt tegelijkertijd in dat het schip geen geldige meetbrief heeft/kan krijgen.

Alle resultaten

Overzicht 'Slapende' V/VA klasse schepen (ooit 'actief' ingeschreven)

Jachten die ooit 'actief' ingeschreven zijn geweest in het Stamboek en waarin (als de regels zijn gevolgd) een Stichtingsplaquette aanwezig hoort te zijn. Eigenaren denken (soms) dat hun schip 'gewoon' in het Stamboek staat ingeschreven en gaan daarbij vanuit dat zij verder geen actie te hoeven ondernemen. Dat is echter niet het geval. Het schip staat in het 'slapend' bestand en de eigenaar kan GEEN meetbrief aanvragen.

De belangrijke organisaties

Categorieindeling in het Stamboek

Uitgebreide informatie over de Categorieindeling van schepen in het Stamboek vindt u hier

Spiegel der Zeilvaart 1999 en 2000: Niet alleen een strijd op de wedstrijdbanen, ook een strijd op de tekentafels...

Wedstrijdzeilers willen niet alleen snel zeilen, ze willen vooral graag winnen. Vanaf het begin dat schepen tegen elkaar zeilden volgens een bepaalde meetformule, is er door ontwerpers gesleuteld om zo slim mogelijk te profiteren van de zwakke punten in de formule. Lees de literatuur hierop na! Ontwerpers gingen tot in het extreme. Er zijn daardoor in het begin van deze eeuw bijna gevaarlijke schepen op het water verschenen. Een van de gegevens die van belang zijn in de meetformule is de waterverplaatsing. Tot nog toe werd die berekend aan de hand van een aantal maten. Het bleef echter een benadering. Pas als je een schip weegt, met alles erop en eraan, dan weet je exact de waterverplaatsing. Tijdens laatste vergadering van de Rond & Platbodem Klasse Organisatie (KO) op 6 februari van dit jaar werd uitgebreid gesproken over het wegen en het speciaal hiervoor opgestelde Weegreglement. Het belangrijkste besluit was dat het jaar 1999 moet worden gezien als overgangsjaar en in 2000 is het wegen voor alle jachten in de VA-klasse verplicht.
In de Spiegel der Zeilvaart is daarover in 1999 en 2000 uitgebreid geschreven.

In 2012 zijn twee boeken verschenen met als onderwerp de Lemsteraak

Heel veel foto's en informatie

Schilder en hobbyfotograaf Hielke Roelevink is jarenlang bemanningslid geweest van een wedstrijdaak en heeft de afgelopen jaren veel prachtige beelden geschoten van onze Lemsteraken, in allerlei omstandigheden. U kunt ze vinden op zijn website lemsteraakfotohielke.nl.

Op de website van Roelie Spanjaard-Visser, spanvis.nl, is veel informatie te vinden over de oude jacht-aken en aken die oorspronkelijk voor de visserij zijn gebouwd.

Terug naar vorige pagina