Zoeken

U heeft gezocht op "Prins", dit leverde de volgende resultaten op.

 • Zoektocht naar de Schokker 'Watergeus' van Prins Hendrik "de Zeevaarder"

  Publicaties over Schepen » Zoektocht naar de Schokker 'Watergeus' van Prins Hendrik "de Zeevaarder"

  Uit het Stamboek 2016 Nr 3 - Behou(d)t het Goede: Ton den Boon zond ons het volgende verhaal met de nodige vragen: In het museum Het Hof van Nederland in Dordrecht is tot 11 september 2016 een tentoonstelling te zien over de bouw van de Kayio Maru, een houten oorlogsschip gebouwd op de werf van...

 • Prinsessejacht De Groene Draeck

  Boeken over Individuele schepen » Prinsessejacht De Groene Draeck

  Vier afgevaardigden van het Comité, zich noemende "Varend Nederland", t.w. de heer Mr. K. P. van der Mandele, Voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, Ernst Crone, schrijver dezes als Amsterdammer en voorzitter van het Comite en verder - zoals de Prinses had gewenscht -...

 • Jachtwerf Johan Prins - Workum

  Werven » Jachtwerf Johan Prins - Workum

  Johan Prins, scheepsbouwer, is geboren en getogen in Durgerdam. Hij deed veel ervaring op als maat en charterschipper op botters, klippers en tjalken, maar daar lag zijn hart niet. Hij volgde een technische opleiding en kwam in de restauratie van houten schepen terecht. Op veel werven deed hij...

 • Prinses Beatrix bij Jubileum Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten 2015

  Nieuws » Prinses Beatrix bij Jubileum Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten 2015

  RVD, nr. 194 Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woont zaterdag 20 juni de jubileumreünie bij van de Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten (SSRP). De Stichting, opgericht in 1955, zet zich in voor het behoud van dit type historische schepen. De jubileumreünie (60...

 • De Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen 60 jaar

  Publicaties gerelateerd aan Verenigingen en Organisaties » De Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen 60 jaar

  Ernst Crone schrijft: Vanouds hebben in ons land centra van zeilerij bestaan en wel in de eerste plaats te Amsterdam, aan de Zaan en in Friesland. De hoofdstad bezat reeds in de aanvang der 17de eeuw een jachthaven. Later waren er meer aan de Y-zijde en aan de Amstel. Jaarlijks kwamen de zeilers...

 • Het Schokkerjacht 'Watergeus' van Prins Hendrik "de Zeevaarder"

  Opgemerkt: Aanvullingen en Vragen » Het Schokkerjacht 'Watergeus' van Prins Hendrik "de Zeevaarder"

  Na de foto in 1938 in de Waterkampioen zijn er geen afbeeldingen van de 'Watergeus' meer gepubliceerd. De roerkop en een paar foto's blijken in het bezit te zijn van het MAS in Antwerpen. Datering is vooralsnog onbekend. Het schip heeft in ieder geval in 1938 in Muiden gelegen. Mogelijk zijn er...

 • Maritiem Museum Rotterdam

  Musea » Maritiem Museum Rotterdam

  Het museum is gesticht in 1873 rond de collectie van scheepsmodellen van de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub, waarvan Prins Hendrik, bekend als de Nederlandse Hendrik de Zeevaarder, (1820-1879) voorzitter was. De basis van de modellencollectie is in 1852 gelegd. Na opheffing van de Yachtclub...

 • SSRP feliciteert Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix met haar 80ste verjaardag

  Nieuws » SSRP feliciteert Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix met haar 80ste verjaardag

  Vanmorgen is Ineke Verkaaik-Hogervorst, Vicevoorzitter, PR en Communicatie SSRP, met een mooi en met zorg samengesteld boeket op weg gegaan naar de Lage Vuursche. Vandaag bereikte onze Beschermvrouwe SSRP de respectabele leeftijd van 80 jaar. Bij het hek van kasteel Drakensteyn stond al een...

 • De boeier als pleziervaartuig

  Publicaties over Scheepstypes » De boeier als pleziervaartuig

  Mr. Dr. T. Huitema schrijft in het standaardwerk van de SSRP "Ronde en Platbodemjachten": Evenmin als bij andere soorten`speeljachten' bestond bij de boeier een scherpe grenslijn tussen nut en genoegen. Zolang de waterweg de meest comfortabele en dikwijls zelfs de enige voor personen bruikbare...

 • Drie schepen maken in 1921 een snelle zeiltocht langs de Waddeneilanden

  Publicaties over Schepen » Drie schepen maken in 1921 een snelle zeiltocht langs de Waddeneilanden

  In Ons Element "„Het water is ons element, De zee bruist onze glorie", 2e Jaargang 1921 nr. 29 en nr. 30 schrijft Eindredacteur A.L.E. Rambonnet het verslag van de zeiltocht van drie platbodemjachten, met name de botters „Brandaris" en „Dolphijn" van de Heeren Lucassen en van Vollenhoven, en het...

 • Botter

  Botters » Botter

  De algemene kenmerken van een botter zijn: een platbodemschip met een rond gebouwd, breed, hoog oplopend, overdekt voorschip en een laag, open achterschip. In nog sterkere mate dan bij de Lemsteraak vertoont de botter het kenmerk van een zeer groot volume van het voorschip, bij een gering volume...

 • Diverse andere Modellen in het Scheepvaart Museum in Amsterdam

  Modellen in Musea » Diverse andere Modellen in het Scheepvaart Museum in Amsterdam

  De meeste scheepsmodellen in musea zijn kostbare eigentijdse schatten die teruggrijpen op ons rijke maritieme verleden. Het zijn de tastbare bewijzen van de scheepsbouw in de tijd waarin die schepen werden gebruikt. Dichter bij de realiteit van het verleden kunnen we nauwelijks komen. De...

 • Sneeker Hardzeildag

  Publicaties gerelateerd aan Verenigingen en Organisaties » Sneeker Hardzeildag

  H. Halbertsma, conservator van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek, heeft in 1965 het boekje "Sneeker Hardzeildag" geschreven met steun van o.a. de SSRP. De Hardzeildag was vroeger een op zich zelf staand Fries fenomeen. De naam Sneker Hardzeildag werd overigens pas na 1814 officieel gebruikt....

Pagina 1 volgende