Aak

Scheepstype (In het Stamboek is het een verzamelnaam voor een groep schepen)
De benaming aak is evenals tjalk zo ongeveer een soortnaam geworden, waarmee onderling zeer verschillende schepen worden aangeduid. Constructief is het meest opvallende bij een aak het verloop van het vlak en het ontbreken van de voorsteven. Het vlak is in het voorschip en achterschip omhooggebogen en verloopt in berghout en huidgangen. De plaats waar dit vlak buigt is de 'heve' en men spreekt ook van hevenaken. Dit is overigens een minder gelukkige naam omdat iedere aak een heve heeft.